Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Bij dit type vraag wordt er een stelling gegeven en moeten studenten hierop reageren door een keuze te maken uit twee vooraf gedefinieerde antwoorden, zoals:

  • Ja/Nee
  • Mee eens/Mee oneens
  • Goed/Fout
  • Waar/onwaar

Of/of-vragen worden automatisch beoordeeld.

Voorbeeld:

Hamlet's beroemde uitspraak, "To be or not to be...", heeft te maken met zelfmoord.

Mee eens/Mee oneens


Een of/of-vraag maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Of/of in het menu Vraag maken.
  2. Typ de tekst van de vraag bij Vraagtekst en selecteer twee antwoorden in het menu Antwoordmogelijkheden.
  3. Selecteer het juiste antwoord.
  4. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  5. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.