Ally gir tilgjengelighetsrapporter etter avdeling basert på konfigurert institusjonelt hierarki i Learning Management System (LMS). Bruk rapporter for avdelingsnivå for å forstå hvor forskjellige deler av institusjonen din utfører informasjon om tilgjengelighet, avgjøre hvor du skal svare, og få innsikt.

Global-eller root-administratorer kan velge Katalog-fanen i institusjonsrapporten for å få tilgang til rapporter for avdelingsnivå.

Konfigurer avdelingsrapportene på LMS til å vise avdelinger og tilknyttede emner til administratorene som kan administrere disse avdelingene.

Mer om hvordan du konfigurerer avdelingsrapporter

 

Katalog

I katalogen finner du avdelingene eller nodene ved institusjonen din. For hver avdeling ser du det totale antallet nye og oppdaterte emner, totalt antall nye og oppdaterte innholdselementer samt tilgjengelighetsresultatet for avdelingen.

Totalene og poengsummene er basert på tidsperioden som er valgt i fanen Oversikt.

Hvis en avdeling har mer enn ett nivå, er Undernivåer-knappen tilgjengelig for å snevre inn visningen til et bestemt nivå i avdelingen.

Vis rapport

Det finnes en tilgjengelighetsrapport for alle avdelinger i katalogen. Velg Vis rapport for å se hvordan avdelingen gjør det.

Rapporten for avdelingene er lik den overordnede institusjonsrapporten, men viser bare avdelingsdataene. Rapporten er delt inn i disse fanene:

  • Oversikt Viser deg resultatene for det digitale emneinnholdet ditt ved institusjonen din etter måned, semester eller skoleår. Du ser de overordnede tilgjengelighetsresultatene dine, den totale mengden emner og innhold som er opprettet, samt eventuelle tilgjengelighetsproblemer som er funnet.
  • Emner: Viser hvordan digitalt emneinnhold i avdelingen utføres av emne og etter begrep. Tabellen viser alle emner i avdelingen med tilgjengelighetsproblemer.
  • Bruk: Viser hvor ofte studenter laster ned et alternativt format og undervisere løser tilgjengelighetsproblemer i avdelingen.
  • Katalogen: Viser bare når det er undernivåer i avdelingen.

Konfigurer institusjonshierarkiet ditt i LMS

Ally-rapportens avdelingsrapport er basert på det konfigurerte institusjonshierarkiet i Learning Management System (LMS). Hierarkiet må konfigureres i LMS for å gjøre det mulig for administratorer å se avdelingsrapportene.

  • Blackboard Learn: Konfigurert institusjonshierarki
  • Instructure Canvas: Konfigurert underordnet kontostruktur
  • Moodle: Konfigurerte kategorier
  • D2L Brightspace: Konfigurerte «Avdeling»-organisasjonsenheter
  • Schoology: Bruker automatisk «Skoler»-konfigurasjonen.

«Katalog»-fanen vises ikke hvis det ikke er konfigurert noen institusjonshierarkier i LMS.

Rapporten for avdelingsrapport bruker informasjonen fra LMS-institusjonshierarkiet til å vise avdelinger og tilknyttede emner til administratorene som kan administrere disse avdelingene. Globale administratorer ser alt. Avdelings- eller nodeadministratorer ser bare for avdelingen de startet fra.