Avdelingsrapporter

Hvis du har avdelinger konfigurertfår du tre avdelingsrapporter som er inkludert i eksporten for å analysere progresjonen til avdelingen over tid.

  • department_months
  • department_years
  • department_terms

Disse avdelingsrapportene ligner på Måneds-, Års- og Termin-rapportene du allerede får, men inkluderer informasjon om avdelingene. Radene er avdelinger i stedet for emner. Kolonnene er fortsatt generell informasjon, karakterer og tilgjengelighetsproblemer.

Hvis avdelinger er konfigurerte, men de er tomme, blir rapportene tomme.