Alternativ format kjører

Alternativer for alternativt format starter-regnearket viser inngrep og fordeling av alternative format over et bestemt datoområde.

Inngrep med alternative formater

Regnearket begynner med detaljer om hvor mange ganger Alternative formater-panelet ble åpnet og hvor ofte et alternativt format ble lastet ned.

En konverteringsverdi viser hvor mange nedlastinger som er utenfor det totale antallet ganger panelet ble åpnet.

Fordeling etter alternative formater

Se hvilke alternative formater som er populære, eller lastet ned flest ganger av studentene. Hvert alternative format er oppført med hvor mange ganger den ble lastet ned.

Emner med nedlasting av alternative formater

Se emnene som studenter lastet ned alternative formater fra.


Underviserens tilbakemelding kjører

Underviserens tilbakemelding starter-regnearket viser inngrep og fordeling av underviserens tilbakemelding over et bestemt datoområde.

Inngrep med tilbakemelding fra undervisere

Regnearket begynner med detaljer om hvor mange ganger Underviserens tilbakemelding-panelet ble åpnet og hvor ofte undervisere har fikset tilgjengelighetsproblemer ved å bruke den.

En konverteringsverdi viser prosenten av totalt antall ganger panelet ble åpnet.

Emner som har gjort forbedringer

Se emner som undervisere fikset tilgjengelighetsproblemer i.


Data

Regneark for data  viser spesifikke detaljer for hver gang et panel ble åpnet, et format ble lastet ned, og et tilgjengelighetsproblem ble løst.

 • ID: Den unike ID-en for raden/hendelsen.
 • Emne-ID: Emne-ID-en.
 • Emnekode: Emnekoden.
 • Emnenavn: Emnenavnet.
 • Begrep-ID: Begreps-ID-en.
 • Navn på begrep: Begrepsnavnet.
 • Innholds-ID: Innholds-ID-en.
 • Hendelse: Beskriver handlingen. Hvis noen for eksempel åpnet panelet alternative formater eller Undervisers tilbakemelding.
 • AFLaunch: Viser om noen åpner alternativt format-panelet eller ikke. 1 betyr at panelet er åpent. 0 betyr at panelet står lukket.
 • Last ned: Viser om noen har lastet ned et alternativt format. 1 betyr ett eller flere formater lastet ned. 0 betyr at det ikke er lastet ned noe format.
 • IFLaunch: Viser om noen åpner alternativt format-panelet eller ikke. 1 betyr at panelet er åpent. 0 betyr at panelet står lukket.
 • Fiks: Viser om noen har løst et tilgjengelighetsproblem fra Undervisers tilbakemelding-panelet. 1 betyr ett eller flere formater lastet ned. 0 betyr ingenting ble reparert.
 • Tidsstempel: Viser når hendelsen forekom. Tidsstempelet er i antall sekunder siden 1. januar 1970.
 • Klient-ID: Klient-ID-en.
 • Filtype: Identifiserer filtypen i hendelsen. Eksempelvis bilder eller presentasjoner.
 • Formattype: Identifiserer det alternative formatet som er lastet ned. Formattype er tom når Nedlasting er 0.

  TTS representerer lyd formatet.

 • Poengsum før: Poengsum for tilgjengelighet for emnet før innholdet ble forbedret. Poengsum før er tom når Fiks er 0.
 • Poengsum etter: Poengsum for tilgjengelighet for emnet etter innholdet ble forbedret. Poengsum etter er tom når Fiks er 0.
 • Forbedret: Viser om tilgjengelighetspoengsummen er forbedret etter at filen ble rettet opp. 1 betyr at poengsummen er bedre. 0 betyr at poengsummen er ikke bedre. Forbedret er tom når Fiks er 0.
 • Uke: Viser den første dagen i uken som hendelsen forekom. Uken er i antall dager, til starten av uken, siden 30. desember 1899.
 • AF: Viser aktivitet med alternativt format-panelet. 1 betyr at det var aktivitet. Panelet kan ha blitt åpnet, eller formatet er lastet ned. 0 betyr at det ikke var aktivitet.
 • UT: Viser aktivitet med Undervisers tilbakemelding-panelet. 1 betyr at det var aktivitet. Panelet kan ha blitt åpnet, eller et problem er rettet. 0 betyr at det ikke var aktivitet.