Rader er innholdselementer. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Id – ID-en for innholdselementet.
 • Name – Navnet på innholdselementet.
 • Mime type – Typen innholdselement.
 • Score – Tilgjengelighetsresultatet for innholdselementet.
 • Deleted at – Datoen innholdselementet ble slettet.
 • Library reference – JSON-objektet for biblioteksreferanser.
 • Url – Nettadressen til innholdselementet.
 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • Kontrast: 2 – Viser om presentasjons-, dokument- eller PDF-filen har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har flere overskriftsnivåer enn de anbefalte seks nivåene. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – Viser om PDF-filen  eller dokumentet ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential: 3 – Viser om enkelte PDF-filen eller dokumentet ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Viser om HTML-innholdet har en ødelagt lenke. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – Viser om HTML-innholdet har YouTubeTM-videoer uten undertekster. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 – Viser om HTML- eller WYSIWYG-innholdstypen har lav fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList: 3 – Viser om HTML-innholdet eller filen er riktig definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading: 2 – Viser om HTML-innhold eller fil har tomme overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har noe identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har riktig H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har skjemaelementer uten etiketter. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName: 3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har riktig formaterte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmlObjectAlt:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har tabellkolonner uten en skikkelig overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – Viser om HTML-innhold eller filen ikke har tittel. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – Viser om bildet har dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Viser om bildet ikke er merket som dekorativt. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – Viser om bildet har alternativ beskrivelse. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – Viser om bildet inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – Viser om bildet kan forårsake anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – Viser om elementet har feil språksett. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – Viser om elementet ikke har et bestemt språk. Dette er et lite problem.
 • Ocred:2 – Viser om PDF-filen er skannet og OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Viser om elementet er feil formatert eller ødelagt, og det kan hende studentene ikke kan åpne det. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – Viser om PDF-filen er skannet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – Viser om elementet krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders: 2 – Viser om elementet har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 – Viser om PDF-filen ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – Viser om elementet har en tittel. Dette er et lite problem.