Se detaljer om resultatene for og utviklingen av emneinnholdet på institusjonen din. Du kan eksportere Ally-rapporter i CSV-format etter skoleår, måned, semester og emne og for enkeltemner.

Det finnes en Eksporter-knapp på disse rapportsidene:

  • Oversiktsfanen: Last ned rapporter om emner, måneder, semestre og år.
  • Emnefanen: Last ned rapporter om emner, måneder, semestre og år.
  • Enkeltemner: Last ned en rapport for det spesifikke emnet.

Oversikt

Ally-rapporter om tilgjengelighet eksporteres som CSV-filer. Slike CSV-filer inneholder detaljerte data om elementer med problemer i emnene dine på læringsplattformen. Men hva betyr disse dataene?

I eksportene for emner, måneder, semestre og år er radene emner. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

I rapporter for enkeltemner er radene innholdselementer. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

Rapporter starter med generell informasjon i de første kolonnene.

Etter den generelle informasjonen viser rapportene de ulike innholdstypene og hvor mange det er av hver av dem i et emne. Dette inkluderer filer og innhold som er laget i LMS-appen. Dette er kolonnene pdf til other i CSV-filen.

Mer om innholdstypene Ally sjekker

Deretter viser rapporten detaljer om hvor mange av elementene i en del som har spesifikke tilgjengelighetsproblemer. Tallet i kolonneoverskriftene indikerer problemets alvorlighetsgrad.


Hva betyr tallet i kolonneoverskriftene for problemer?

Tallet i kolonneoverskriften indikerer problemets alvorlighetsgrad.

  • 1 representerer alvorlige problemer
  • 2 representerer store problemer
  • 3 representerer små problemer

ImageSeizure:1 er for eksempel et alvorlig problem, mens AlternativeText:2 er et stort problem.

Dermed blir det lettere å se over alvorlighetsgraden for de ulike problemene automatisk.


Rapportbeskrivelser

Se rapportbeskrivelsene for læringsplattformen (LMS) du bruker.