Hva betyr tallet i kolonneoverskriftene for problemer?

Tallet i kolonneoverskriften indikerer problemets alvorlighetsgrad.

  • 1 representerer alvorlige problemer
  • 2 representerer store problemer
  • 3 representerer små problemer

ImageSeizure:1 er for eksempel et alvorlig problem, mens AlternativeText:2 er et stort problem.

Dermed blir det lettere å se over alvorlighetsgraden for de ulike problemene automatisk.