Emnerapporten

Rader er emner. Kolonnene er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Term id – semester-ID.
 • Term name – semesternavn.
 • Course id – emne-ID.
 • Course code – emnekode.
 • Course name – emnenavn.
 • Course url – nettadresse til emnet.
 • Number of students – totalt antall studenter som er påmeldt emnet.
 • Observed deleted on – datoen emnet ble slettet.
 • Last checked on – datoen og klokkeslettet emnet sist ble synkronisert. Dette bør korrespondere mer eller mindre med den siste hendelsen Ally mottok for det aktuelle emnet.
 • Total files – totalt antall filer i emnene.
 • With Ally score – tilgjengelighetsresultatet for emnet etter at det var gjort forbedringer i innholdet.
 • Without Ally score – tilgjengelighetsresultatet for emnet før det var gjort forbedringer i innholdet.
 • Total files – totalt antall PDF-filer i emnet.
 • image – totalt antall bilder i emnet.
 • Html-page – totalt antall HTML-sider i emnet. Dette inkluderer innhold som er opprettet i redigeringsverktøyet for emneinnhold.
 • presentation – totalt antall presentasjoner i emnet.
 • document – totalt antall dokumenter i emnet.
 • Annet – totalt antall filer i emnet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • applikasjon/x-diskusjonstema – antall diskusjonstemaer.
 • applikasjon/x-fil – antall filer.
 • applikasjon/x-web-link – totalt antall nettlenker.
 • applikasjon/x-modul – antall moduler.
 • applikasjon/x-quiz – antall quizbeskrivelser med tilgjengelighetsproblemer.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Månedsrapporten

Rader er emner. Kolonnene er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Month – datoen for hver måned.
 • Number of courses – totalt antall emner.
 • Total files – totalt antall filer i emnene.
 • With Ally score – tilgjengelighetsresultatet for emnet etter at det var gjort forbedringer i innholdet.
 • Without Ally score – tilgjengelighetsresultatet for emnet før det var gjort forbedringer i innholdet.
 • Total files – totalt antall PDF-filer i emnet.
 • image – totalt antall bilder i emnet.
 • Html-page – totalt antall HTML-sider i emnet. Dette inkluderer innhold som er opprettet i redigeringsverktøyet for emneinnhold.
 • presentation – totalt antall presentasjoner i emnet.
 • document – totalt antall dokumenter i emnet.
 • Other – totalt antall filer i emnet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • applikasjon/x-diskusjonstemaer – antall diskusjonstemaer.
 • applikasjon/x-fil – antall filer.
 • applikasjon/x-web-link – totalt antall nettlenker.
 • applikasjon/x-modul – antall moduler.
 • applikasjon/x-quiz - antall quiz-diskusjoner som har tilgjengelighetsproblemer.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Semesterrapporten

Rader er emner. Kolonnene er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Term id – semester-ID.
 • Term name – semesternavn.
 • Number of courses– totalt antall emner.
 • Total files – totalt antall filer i emnene.
 • With Ally score – tilgjengelighetsresultatet for emnet etter at det var gjort forbedringer i innholdet.
 • Without Ally score – tilgjengelighetsresultatet for emnet før det var gjort forbedringer i innholdet.
 • Total files – totalt antall PDF-filer i emnet.
 • image – totalt antall bilder i emnet.
 • Html-page – totalt antall HTML-sider i emnet. Dette inkluderer innhold som er opprettet i redigeringsverktøyet for emneinnhold.
 • presentation – totalt antall presentasjoner i emnet.
 • document – totalt antall dokumenter i emnet.
 • Other – totalt antall filer i emnet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • applikasjon/x-diskusjonstemaer – antall diskusjonstemaer.
 • applikasjon/x-fil – antall filer.
 • applikasjon/x-web-link – totalt antall nettlenker.
 • applikasjon/x-modul – antall moduler.
 • applikasjon/x-quiz - antall quiz-diskusjoner som har tilgjengelighetsproblemer.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Årsrapporten

Rader er emner. Kolonnene er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Academic year – datoen for hvert år.
 • Number of courses– totalt antall emner.
 • Total files – totalt antall filer i emnene.
 • With Ally score – tilgjengelighetsresultatet for emnet etter at det var gjort forbedringer i innholdet.
 • Without Ally score – tilgjengelighetsresultatet for emnet før det var gjort forbedringer i innholdet.
 • Total files – totalt antall PDF-filer i emnet.
 • image – totalt antall bilder i emnet.
 • Html-page – totalt antall HTML-sider i emnet. Dette inkluderer innhold som er opprettet i redigeringsverktøyet for emneinnhold.
 • presentation – totalt antall presentasjoner i emnet.
 • document – totalt antall dokumenter i emnet.
 • Other – totalt antall filer i emnet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • applikasjon/x-diskusjonstemaer – antall diskusjonstemaer.
 • applikasjon/x-fil – antall filer.
 • applikasjon/x-web-link – totalt antall nettlenker.
 • applikasjon/x-modul – antall moduler.
 • applikasjon/x-quiz - antall quiz-diskusjoner som har tilgjengelighetsproblemer.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Rapport for enkeltemner

Ally-eksporter for enkeltemner, seksjoner eller domenerapporter

Rader er innholdselementer. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Id – ID-en for innholdselementet.
 • Name – Navnet på innholdselementet.
 • Mime type – Typen innholdselement.
 • Score – Tilgjengelighetsresultatet for innholdselementet.
 • Deleted at – Datoen innholdselementet ble slettet.
 • Library reference – JSON-objektet for biblioteksreferanser.
 • Url – Nettadressen til innholdselementet.
 • AlternativeText:3 – Identifiserer om PDF- og dokumentinnholdstypene har minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et lite problem.
 • Contrast:2 – Identifiserer om innholdstypen har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Identifiserer om PDF- og dokumentinnholdstypene har flere overskriftsnivåer enn de anbefalte seks nivåene. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – Identifiserer om PDF- og dokumentinnholdstypene mangler overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential:3 – Identifiserer om PDF- og dokumentinnholdstypene ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Identifiserer om PDF- og dokumentinnholdstypene ikke har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlCaption:3 – Identifiserer om HTML-innholdstypen YouTubeTM-videoer uten undertekster. Dette er et lite problem.
 • HtmlColorContrast:2 – Identifiserer om HTML-innholdstypen har lav fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 – Identifiserer om HTML-innholdstypen ikke er definert skikkelig. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – Identifiserer om HTML-innholdstypen har tomme overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – Identifiserer om HTML-innholdstypen ikke har noe identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Identifiserer om HTML-innholdstypen ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Identifiserer om HTML-innholdstypen mangler overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Identifiserer om HTML-innholdstypen ikke har riktig H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 – Identifiserer om HTML-innholdstypen har minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Identifiserer om HTML-innholdstypen har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – Identifiserer om HTML-innholdstypen har skjemaelementer uten etiketter. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – Identifiserer om HTML-innholdstypen har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – Identifiserer om HTML-innholdstypen ikke har riktig formaterrte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmlObjectAlt:2 – Identifiserer om HTML-innholdstypen har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Identifiserer om HTML-innholdstypen har tabellkolonner uten en skikkelig overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – Identifiserer om HTML-innholdstypen mangler tittel. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – Identifiserer om bildeinnholdstypen har dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Identifiserer om bildeinnholdstypen er merket som dekorativ. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – Identifiserer om bildeinnholdstypen mangler alternativ beskrivelse. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – Identifiserer om bildeinnholdstypen inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – Identifiserer om bildeinnholdstypen kan fremkalle anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – Identifiserer om bildeinnholdstypen har feil språk angitt. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – Identifiserer om bildeinnholdstypen ikke har noe angitt språk. Dette er et lite problem.
 • LibraryReference:3 – Identifiserer om innholdstypen kan forbedres med informasjon om biblioteksreferanser. Dette er et lite problem.
 • Ocred:2 – Identifiserer om PDF-innholdstypen er skannet, men ikke OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Identifiserer om innholdstypen ikke er korrekt formatert eller er ødelagt og studentene kanskje kan åpne den. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – Identifiserer om PDF-innholdstypen er skannet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – Identifiserer om innholdstypen krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders:2 – Identifiserer om innholdstypen har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:3 – Identifiserer om PDF-innholdstypen ikke er tagget. Dette er et lite problem.
 • Title:3 – Identifiserer om innholdstypen mangler tittel. Dette er et lite problem.

Ally Export Column Heading Number


What does the number in the issue column headings mean?

The number in the column heading represents the severity level of the issue.

 • 1 represents severe issues
 • 2 represents major issues
 • 3 represents minor issues

For example, ImageSeizure:1 is a severe issue while AlternativeText:2 is a major issue.

This makes it easier to parse the severity of each issue in an automated way.