Archwilio’r dudalen Cyrsiau

O ddewislen y Llywio Sylfaenol lle mae'ch enw'n ymddangos, dewiswch Cyrsiau i weld rhestr o'ch cyrsiau.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa dudalen sy’n ymddangos ar ôl i chi fewngofnodi. Ni allwch guddio cardiau cyrsiau, ond gallwch ddefnyddio'r ddewislen hidlo i leihau'r hyn a welwch.

Student view of Courses page and Base Navigation

Gallwch weld y dudalen Cyrsiau fel rhestr neu grid. Mae pob cerdyn cwrs yn rhestru rhif adnabod y cwrs, teitl y cwrs a’r hyfforddwr. Os oes gan eich cwrs fwy nag un hyfforddwr, dewiswch Hyfforddwyr Lluosog i gael rhestr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Gallwch weld cyrsiau nad ydynt ar gael yn eich rhestr gyrsiau, ond ni allwch gael mynediad atynt. Bydd cyrsiau nad ydynt ar gael yn ymddangos gydag eicon clo.

Chwilio am gyrsiau. Defnyddiwch y bar chwilio neu hidlydd ar frig y dudalen i fireinio’r hyn a welwch. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i gyrsiau ar y dudalen bresennol.

Hidlo yn ôl tymor a chategorïau eraill. Gallwch hidlo yn ôl tymor i ddangos cyrsiau o'r gorffennol, y presennol neu'r dyfodol. Mae hefyd hidlydd sy'n caniatáu i chi hidlo yn ôl Cyrsiau rydw i'n eu cymryd, Cyrsiau Agored, a Cyrsiau wedi'u Cwblhau.

Os ydych am gael mynediad at gwrs penodol yn aml, gallwch glicio ar yr eicon seren i ychwanegu’r cwrs at eich ffefrynnau. Bydd y cwrs yn ymddangos ar frig eich rhestr o gyrsiau. Gallwch ddewis yr eicon seren unwaith eto i dynnu cwrs o’ch ffefrynnau unwaith i chi beidio â’i ddefnyddio cymaint.

Ni allwch aildrefnu'r cyrsiau yn y rhestr. Caiff y cyrsiau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor, gyda’r cyrsiau mwyaf newydd yn gyntaf. Bydd eich ffefrynnau'n ymddangos ar frig y dudalen.

Sut mae tymhorau'n gweithio?

Cyfnodau penodol o amser yw tymhorau sydd â'r nod o helpu sefydliadau drefnu cyrsiau yn ôl y calendr academaidd. Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio tymhorau i grwpio cyrsiau a rheoli argaeledd mewn sympau.

Mae dyddiad dechrau a gorffen y tymor yn rheoli lle mae cyrsiau cysylltiedig yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau:

Tabl yn dangos gwelliannau rhesymeg dangos tymhorau
Hyd y CwrsAliniad Tymor
ParhausTymor presennol

Dewis dyddiadau:

          Mae'r dyddiad presennol yn hafal i neu ei fod rhwng y dyddiad dechrau a'r dyddiad gorffen

          Mae'r dyddiad presennol cyn y dyddiad dechrau

          Mae'r dyddiad presennol ar ôl y dyddiad gorffen

 

Tymor presennol

Tymor yn y dyfodol

Tymor yn y gorffennol

Diwrnodau ers diwedd y cyfnod cofrestru

          Myfyrwyr a gwesteion sydd â diwrnodau sy'n weddill

          Myfyrwyr a gwesteion heb ddiwrnodau sy'n weddill

          Defnyddwyr nad ydynt yn fyfyrwyr nac yn westeion

 

Tymor presennol

Tymor yn y gorffennol

Y tymor presennol os nad yw'n gysylltiedig â thymor yn y gorffennol neu ddyfodol

Hyd y Cwrs - Defnyddio Hyd y Tymor

Parhaus

Dewis Dyddiadau

          Mae'r dyddiad presennol yn hafal i neu ei fod rhwng dyddiad dechrau a'r dyddiad gorffen y Tymor

          Mae'r dyddiad presennol cyn dyddiad dechrau'r Tymor

          Mae'r dyddiad presennol ar ôl dyddiad gorffen y Tymor

Diwrnodau ers diwedd y cyfnod cofrestru

          Myfyrwyr a gwesteion sydd â diwrnodau sy'n weddill

          Myfyrwyr a gwesteion heb ddiwrnodau sy'n weddill

          Defnyddwyr nad ydynt yn fyfyrwyr nac yn westeion


Tymor presennol

 

Tymor presennol

Tymor yn y dyfodol

Tymor yn y gorffennol

 

Tymor presennol

Tymor yn y gorffennol

Tymor presennol

  • Os yw cyfnod y tymor wedi dod i ben, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Blaenorol gydag enw'r tymor fel teitl y dudalen. Ni fydd gennych fynediad at y cyrsiau hyn.
  • Os yw hyd tymor yn dal i fynd ar hyn o bryd, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Presennol gydag enw'r tymor fel grŵp.
  • Os yw dyddiadau dechrau a gorffen y tymor yn y dyfodol, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau ar Ddod gydag enw'r tymor fel grŵp. Ni fydd gennych fynediad at y cyrsiau hyn.

Os nad yw'ch cwrs wedi'i gysylltu â thymor neu os yw'n defnyddio dyddiadau dechrau a gorffen personol a'i fod yn weithredol ar hyn o bryd, bydd yn ymddangos yn y grŵp Dyddiadau amrywiol ar y dudalen Cyrsiau Presennol. Bydd cyrsiau nad ydynt yn digwydd yn ystod tymor yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau Blaenorol pan fyddant yn dod i ben neu ar y dudalen Cyrsiau ar Ddod os ydynt yn dechrau yn y dyfodol.


Pori a hunan-gofrestru drwy'r Catalog Cyrsiau

Gallwch ddefnyddio'r catalog cyrsiau i bori’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn eich sefydliad a hunan-gofrestru arnynt. Gallwch ddod o hyd i'r Catalog Cyrsiau ar y dudalen Cyrsiau.

Yn y catalog, gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl y meysydd canlynol:

  • ID y Cwrs
  • Enw'r Cwrs
  • Disgrifiad o'r Cwrs
  • Hyfforddwr y Cwrs
  • Tymor y Cwrs

Ar ôl i chi ddewis y math o ffeil, cyflwynwch derm neu ymadrodd i chwilio yn ei ôl. Yn ddiofyn, bydd y teclyn chwilio yn chwilio am unrhyw gwrs sy’n cynnwys yr ymadrodd a gyflwynwyd gennych. Gallwch newid y gweithrediad hwn i chwilio am gyrsiau sy’n hafal i neu'n dechrau gyda’ch term chwilio yn lle hynny. Gallwch hefyd glicio ar Nid yw'n wag i weld y rhestr lawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Dewiswch Mynd i ddechrau eich chwiliad. Os yw rhestr eich canlyniadau yn rhy hir, gallwch fireinio’r canlyniadau drwy ddefnyddio’r hidlydd Dyddiad Creu. Dewiswch ddyddiad ac a yw'r cwrs rydych yn chwilio amdano wedi cael ei greu cyn neu ar ôl y dyddiad hwnnw.

Dewiswch gwrs yn y canlyniadau i weld rhagolwg o'r cynnwys. Os yw'r cwrs yn caniatáu hunan-ymrestru, gallwch ymrestru ar y cwrs ar unwaith. Yn y catalog cyrsiau, agorwch ddewislen cwrs a dewiswch Cofrestru.


Hunan-gofrestru drwy ddolen URL

Os yw hunan-gofrestru wedi'i alluogi gan weinyddwr eich system, gall hyfforddwyr ganiatáu i chi hunan-gofrestru ar eu cyrsiau. 

Mae angen i hyfforddwr anfon dolen URL a gopïwyd o'r cwrs atoch. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ar y cwrs, dewiswch y ddolen, a bydd yn agor y dudalen hunan-gofrestru. Yr unig beth y mae angen i chi ei wneud yw dewis Cyflwyno. Os caiff y ddolen ei hagor y tu allan i Learn, bydd angen i chi fewngofnodi i Learn.

Os oes angen cod mynediad, mae angen i'ch hyfforddwr anfon y cod hwnnw gyda'r ddolen. Rhowch y cod mynediad cyn dewis Cyflwyno.