Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Archwilio’r dudalen Cyrsiau

O'r rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch weld rhestr o'ch cyrsiau.

Ar y dudalen Cyrsiau, gallwch gael mynediad at bob un o’ch cyrsiau. 

Eich sefydliad sy'n rheoli pa dudalen sy’n ymddangos ar ôl i chi fewngofnodi. Ni allwch guddio cardiau cyrsiau, ond gallwch ddefnyddio'r ddewislen hidlo i leihau'r hyn a welwch.

Gallwch weld y dudalen Cyrsiau fel rhestr neu grid. Mae pob cerdyn cwrs yn rhestru rhif adnabod y cwrs, teitl y cwrs a’r hyfforddwr. Os oes mwy nag un hyfforddwr ar eich cwrs, dewiswch Hyfforddwyr Lluosog i gael rhestr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Gallwch weld cyrsiau nad ydynt ar gael yn eich rhestr gyrsiau, ond ni allwch gael mynediad atynt. Bydd cyrsiau nad ydynt ar gael yn ymddangos gydag eicon clo.

Defnyddiwch y bar chwilio neu hidlydd ar frig y dudalen i fireinio’r hyn a welwch. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i gyrsiau ar y dudalen bresennol.

Symudwch rhwng cyrsiau blaenorol, cyrsiau cyfredol a chyrsiau sydd ar ddod. Os oes gennych lawer o gyrsiau, gallwch hefyd ddewis y nifer sy’n dangos ar bob tudalen. Ar frig y rhestr, gwelwch ddewisydd tudalen i lywio trwy restrau hir.

Os ydych am gael mynediad at gwrs penodol yn aml, gallwch glicio ar yr eicon seren i ychwanegu’r cwrs at eich ffefrynnau. Bydd y cwrs yn ymddangos ar frig eich rhestr o gyrsiau. Gallwch ddewis yr eicon seren unwaith eto i dynnu cwrs o’ch ffefrynnau unwaith i chi beidio â’i ddefnyddio cymaint.

Ni allwch aildrefnu'r cyrsiau yn y rhestr. Caiff y cyrsiau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor, gyda’r cyrsiau mwyaf newydd yn gyntaf. Bydd eich ffefrynnau'n ymddangos ar frig y dudalen.

Sut mae tymhorau'n gweithio?

Cyfnodau penodol o amser yw tymhorau sydd â'r nod o helpu sefydliadau drefnu cyrsiau yn ôl y calendr academaidd. Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio tymhorau i grwpio cyrsiau a rheoli argaeledd mewn sympau.

Mae dyddiad dechrau a gorffen y tymor yn rheoli lle mae cyrsiau cysylltiedig yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau:

Tabl yn dangos gwelliannau rhesymeg dangos tymhorau
Hyd y Cwrs Aliniad Tymor
Parhaus Tymor presennol

Dewis dyddiadau:

          Mae'r dyddiad presennol yn hafal i neu ei fod rhwng y dyddiad dechrau a'r dyddiad gorffen

          Mae'r dyddiad presennol cyn y dyddiad dechrau

          Mae'r dyddiad presennol ar ôl y dyddiad gorffen

 

Tymor presennol

Tymor yn y dyfodol

Tymor yn y gorffennol

Diwrnodau ers diwedd y cyfnod cofrestru

          Myfyrwyr a gwesteion sydd â diwrnodau sy'n weddill

          Myfyrwyr a gwesteion heb ddiwrnodau sy'n weddill

          Defnyddwyr nad ydynt yn fyfyrwyr na gwesteion

 

Tymor presennol

Tymor yn y gorffennol

Y tymor presennol os nad yw'n gysylltiedig â thymor yn y gorffennol neu ddyfodol

Hyd y Cwrs - Defnyddio Hyd y Tymor

Parhaus

Dewis Dyddiadau

          Mae'r dyddiad presennol yn hafal i neu ei fod rhwng dyddiad dechrau a'r dyddiad gorffen y Tymor

          Mae'r dyddiad presennol cyn dyddiad dechrau'r Tymor

          Mae'r dyddiad presennol ar ôl dyddiad gorffen y Tymor

Diwrnodau ers diwedd y cyfnod cofrestru

          Myfyrwyr a gwesteion sydd â diwrnodau sy'n weddill

          Myfyrwyr a gwesteion heb ddiwrnodau sy'n weddill

          Defnyddwyr nad ydynt yn fyfyrwyr na gwesteion


Tymor presennol

 

Tymor presennol

Tymor yn y dyfodol

Tymor yn y gorffennol

 

Tymor presennol

Tymor yn y gorffennol

Tymor presennol

  • Os yw cyfnod y tymor wedi dod i ben, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Blaenorol gydag enw'r tymor fel teitl y dudalen. Ni fydd gennych fynediad at y cyrsiau hyn.
  • Os yw hyd tymor yn dal i fynd ar hyn o bryd, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Presennol gydag enw'r tymor fel grŵp.
  • Os yw dyddiadau dechrau a gorffen y tymor yn y dyfodol, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau ar Ddod gydag enw'r tymor fel grŵp. Ni fydd gennych fynediad at y cyrsiau hyn.

Os nad yw'ch cwrs wedi'i gysylltu â thymor penodol neu os yw'n defnyddio dyddiadau dechrau a gorffen personol a'i fod yn weithredol ar hyn o bryd, bydd yn ymddangos yn y grŵp Dyddiadau amrywiol ar y dudalen Cyrsiau Presennol. Bydd cyrsiau nad ydynt yn digwydd yn ystod y tymor yn ymddangos ar y dudalen Cyrsiau Blaenorol pan fyddant yn dod i ben neu ar y dudalen Cyrsiau ar Ddod os ydynt yn dechrau yn y dyfodol.


Pori’r Catalog Cyrsiau

Gallwch ddefnyddio'r catalog cyrsiau i bori’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn eich sefydliad. Gallwch ddod o hyd i'r Catalog Cyrsiau ar y dudalen Cyrsiau .

Yn y catalog, gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl y meysydd canlynol:

  • ID y Cwrs
  • Enw'r Cwrs
  • Disgrifiad o'r Cwrs
  • Hyfforddwr y Cwrs
  • Tymor y Cwrs

Ar ôl i chi ddewis y math o ffeil, cyflwynwch derm neu ymadrodd i chwilio yn ei ôl. Yn ddiofyn, bydd y teclyn chwilio yn chwilio am unrhyw gwrs sy’n cynnwys yr ymadrodd a gyflwynwyd gennych. Gallwch newid y gweithrediad hwn i chwilio am gyrsiau sy’n hafal i neu'n dechrau gyda’ch term chwilio yn lle hynny. Gallwch hefyd glicio ar Nid yw'n wag i weld y rhestr lawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Dewiswch Mynd i ddechrau eich chwiliad. Os yw rhestr eich canlyniadau yn rhy hir, gallwch fireinio’r canlyniadau drwy ddefnyddio’r hidlydd Dyddiad Creu. Dewiswch ddyddiad ac a yw'r cwrs rydych yn chwilio amdano wedi cael ei greu cyn neu ar ôl y dyddiad hwnnw.

Dewiswch gwrs yn y canlyniadau i weld rhagolwg o'r cynnwys. Os yw'r cwrs yn caniatáu hunan-ymrestru, gallwch ymrestru ar y cwrs ar unwaith. Yng nghatalog y cwrs, agorwch ddewislen cwrs a dewiswch Ymrestru.