Mae'r canlynol yn rhai o'r pethau i'w cadw mewn golwg pan fyddwch yn defnyddio Blackboard Learn:

  • Gall eich sefydliad analluogi offer penodol gyda Learn. Os ydych yn dod ar draws offer nad ydych yn gallu eu cyrchu, cysylltwch â'ch sefydliad.
  • Mae natur agored Blackboard Learn yn caniatáu i hyfforddwyr, arweinwyr a gweinyddwyr addasu'r rhyngwyneb. O ganlyniad, gall yr enwau ar gyfer rhai eitemau yn Blackboard Learn fod yn wahanol i'r rhai a welwch ar y safle cymorth.
  • Mae blociau adeiladu'n caniatáu i'ch sefydliad integreiddio rhaglenni, offer, cynnwys a gwasanaethau allanol i mewn i Blackboard Learn. Sefydliadau sy'n penderfynu pa flociau adeiladau i'w gosod, felly gall yr offer sydd ar gael fod yn wahanol i'r rhai a gyflwynir ar y safle cymorth.