Mae'r fideos a rhestrau chwarae hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Angen cymorth gyda Blackboard Learn? Eisiau dysgu rhywbeth newydd?

Bwrw golwg arni! Byddwch yn dwlu ar y manylion hyfryd yn ein dyluniad modern. Mae'r rhyngweithiau greddfol, llyfn yn hawdd ac yn hwyl i'w defnyddio.

Rhestr chwarae fideos: Blackboard Learn ar gyfer Myfyrwyr