Rapportera ett problem

 1. I fliken Mina inställningar går du till knappen Rapportera problem.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Rapportera problem för att öppna avsnittet Rapportera problem.
 3. Gå antingen till rubriken Jag hade ljudproblem eller rubriken Jag hade bildproblem.
 4. Under Jag hade ljudproblem går du till listan och använder mellanslagstangenten eller markerar en eller flera av följande kryssrutor:
  • Jag kunde inte höra andra
  • Andra kunde inte höra mig
 5. Under Jag hade bildproblem går du till listan och använder mellanslagstangenten eller markerar en eller flera av följande kryssrutor:
  • Jag kunde inte se andra
  • Andra kunde inte se mig
 6. Om du varken hade ljud- eller bildproblem kan du gå till texten Jag hade ett annat problem.
  • Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Jag hade ett annat problem för att aktivera redigeringsfältet Beskriv ditt problem (max. 1 000 tecken).
  • Gå till och ange ditt problem i redigeringsfältet Beskriv ditt problem.
 7. Om du vill höra ytterligare innehåll som ska ingå i rapporten går du till den autogenererade rapporten som skickas med din beskrivning.

Avbryta rapportering av ett problem

 1. Om du råkar hamna i panelen Rapportera ett problem av misstag kan du gå till knappen Avbryt.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Avbryt om du vill gå tillbaka till panelen Mina inställningar.