This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Missa aldrig nåt!

Det är inte lätt att hålla koll på alla ansvarsområden. Använd kalendern för att hålla reda på kommande uppgifter, händelser och andra inlämningsdagar.

Olika globala regioner har olika kalenderkonventioner, inklusive vilka dagar som visas som första dagen i veckan. I kalendern visas den vanligaste konventionen för den första dagen i veckan utifrån användarens valda språk. Du kan ändra ditt språk i användarprofilen. Administratörer kan anpassa den första dagen i veckan för deras språkpaket om de vill det.

Icke-bedömda objekt med förfallodatum, till exempel uppgifter, visas inte automatiskt i kurskalendern.


Hitta och navigera i kalendern

Du kommer åt kalendern från din kurs, från panelen Verktyg på fliken Min institution eller från Min Blackboard-menyn.

 1. Visa händelser utifrån dag, vecka eller månad.
 2. Använd pilarna för att gå till en annan månad.
 3. Klicka på plus (+) för att skapa en ny händelse. Du kan även välja ett datum för att skapa en händelse. Tilldela händelsen till lämplig kalender, välj datum och tid och lägg till en beskrivning.

  Deltagare kan inte skapa en händelse i en kurs- eller institutionskalender.

 4. Markera en händelse för att hantera den. Du kan även markera och dra en händelse för att ändra datumet.
 5. Välj kalendrarna du vill visa, som institutions- eller kurskalender eller din personliga kalender. Som standard är alla kalendrar synliga. Du kan ändra färgen på olika kalendrar som du vill och därmed enkelt se vilken kalender en händelse är kopplad till.

  Alla institutionshändelser visas i institutionskalendern. Alla kurshändelser, som förfallodagar för uppgifter, visas i kurskalendern. Kurser som du döljer i modulen Mina kurser på sidan Min institution döljs även i listan Kalendrar.

 6. Skaffa en URL för iCal om du vill importera Blackboard Learn-kalendern till ett externt kalenderprogram, t.ex. Google Calendar. När URL:en för Learn iCal har konfigurerats i den externa kalendern uppdateras den dynamiskt med nya Learn-kalenderhändelser.

  Den kan ta upp till 24 timmar innan händelser syns i din externa kalender. Det går inte att importera externa kalendrar till Blackboard Learn-kalendern.


Välj visningsläge

Kalendern visar en konsoliderad vy över alla dina institutions-, kurs- och organisationshändelser samt dina personliga kalenderhändelser. Du kan visa händelser utifrån dag, vecka eller månad. Du kan visa och organisera kommande och gamla händelser i kategorier.

Händelser i kurskalendern visas för alla kursmedlemmar. Gemensamma poster omfattar kommande tester, förfallodatum för inlämningar av uppgifter samt särskilda föreläsningar. Kursobjekt med inlämningsdag visas automatiskt i kurskalendern. Det är bara lärare som kan skapa kurskalenderhändelser.

Du kan välja den första veckodagen genom att ändra dina personliga inställningar i Mitt Blackboard. Du kan även välja bland fyra kalendervisningslägen:

 • Endast gregoriansk
 • Gregorianskt format med Hijra-datumkonverteringar inom parentes.
 • Endast Hijra
 • Hijra-format med gregorianska datumkonverteringar inom parentes.

Skapa en händelse

 1. Klicka på plusknappen (+) eller välj ett datum för att skapa en händelse.
 2. Ange ett Nytt händelsenamn.
 3. Välj en kalender som händelsen ska kopplas till, t.ex. din personliga kalender.

  Det är bara lärare och administratörer som kan lägga till händelser i kurs- och institutionskalendrarna.

 4. Välj tid för Start och Slut.
 5. Skriv en Händelsebeskrivning. Det finns en gräns på 4 000 tecken för händelsebeskrivningar.
 6. Klicka på Spara.

Skapa en återkommande händelse

Du kan skapa återkommande händelser genom att markera kryssrutan Upprepa. Alternativen i tabellen anger när händelsen upprepas.

Återkommande händelser stöds
Upprepningsalternativ Beskrivning
Dagligen Händelsen avslutas efter ett angivet antal gånger -ELLER- på ett visst datum.
Upprepas varje vecka Upprepar en händelse på en veckodag. Händelsen avslutas efter X antal gånger -ELLER- på ett visst datum.
Upprepas varje månad Upprepa en händelse på ett visst datum (1–31) eller en viss veckodag (första söndagen, andra måndagen och så vidare) stöds. Händelsen avslutas efter X antal gånger -ELLER- på ett visst datum.
Masstilläggning (serie) Skapa en serie med hjälp av upprepningsalternativen.
Massborttagning (serie) Ta bort en hel serie som skapats med hjälp av upprepningsalternativen.
Redigera en förekomst Redigera en instans av serien. Om du ändrar datumet/tiden för instansen har just den instansen en ”bruten” ikon som anger att den inte längre följer reglerna för den ursprungliga serien.

Om du ändrar namnet eller beskrivningen på en instans bryts instansen inte från serierna.

Redigera serier (kända begränsningar) För tillfället kan du inte redigera serierna. När du har skapat en serie kan du massradera eller ändra enskilda instanser.

Redigera eller ta bort en händelse

Ändra eller ta bort en händelse:

 1. Hitta datumet för händelsen i huvudkalendervyn.
 2. Markera händelsen för att redigera eller ta bort den.
 3. Markera och dra en händelse till ett annat datum i huvudvyn för att ändra datum för händelsen. Tiden för händelsen och kalendern som den är kopplad till förblir samma.
 4. Du kan ändra datum genom att markera och dra en händelse från huvudvyn till ett annat datum på den mindre månadsvyn.

Hitta och navigera i kalendern

I den globala kalendern i listan där ditt namn visas kan du se alla kommande inlämningsdatum och möten i dina kurser på ett och samma ställe.

I din kalender hittar du följande händelseinformation:

 • Kontorstid. De här mötena visas automatiskt i kalendern när en lärare lägger till dem i en kurs.
 • Inlämningsdatum. Inlämningsdatum för uppgifter visas automatiskt i din kalender.

Kontrollera din kurskalender

När du öppnar kalendern från en kurs visas endast händelserna för den kursen. Välj fliken Kalender i kursens navigeringsfält.

Kalenderns kursvy visar inlämningsdag, kursschema, kontorstid samt kursspecifika möten och händelser. När din lärare skapar innehåll med ett inlämningsdatum visas det automatiskt i kalendern.

Alla händelser inom en specifik kurs samlas i den globala kalendern. Du kan växla till en större bild i din globala kalender från listan där ditt namn visas.


Välj visningsläge

 • Välj Dag eller Månad för att zooma in på uppgifterna under en viss dag eller planera för kommande veckor.
 • Välj Inlämningsdag när du bara vill se kommande inlämningsdagar.
 • Välj ikonen Kalenderinställningar i det övre högra hörnet för att välja de kalendrar som du vill se.

Skapa och redigera ett evenemang

Lägg till händelser i din personliga kalender genom att välja Kalender i listan där ditt namn visas. Välj plustecknet och lägg till händelsens namn, datum, tidpunkt och plats.

Markera namnet på en händelse du har lagt till om du vill ändra händelsens uppgifter.

Du kan flytta och ta bort händelser i din kalender. Dra och släpp personliga händelser för att ändra tider eller ta bort personliga händelser som inte behövs. Du kan inte ta bort eller flytta händelser som läraren har lagt till.


Dela din kalender

Ditt schema är en blandning av akademiska och personliga åtaganden. För att hålla kolla på alla saker som du håller på med kan det vara bra att ha allt i en kalender.

Du kan dela din Blackboard Learn-kalender med externa tjänster så att kurshändelser visas tillsammans med andra händelser.

Du kan inte dela kalendrar för individuella kurser. När du delar din kalender visa händelser för alla dina kurser.

 1. Välj Kalender i menyn där ditt namn visas först.
 2. Välj ikonen Kalenderinställningar.
 3. Öppna menyn bredvid rubriken Kalenderinställningar och välj Dela kalender.
 4. I fönstret ska du kopiera kalenderlänken. Dela bara webbadressen med betrodda källor.

När du ansluter din Blackboard Learn-kalender till en extern kalender så visas alla kurshändelser från ett år tillbaka i tiden och framtida händelser.

Lägg till kalender till iCal

När du ska dela din Blackboard Learn-kalender med iCal får du lägga till den som en kalenderprenumeration.

 1. Öppna iCal på din Mac.
 2. Gå till Fil och Ny kalenderprenumeration.
 3. Klistra in länken till Blackboard Learn-kalendern och välj Prenumerera.
 4. Lägg till kalenderns namn och justera övriga inställningar. I fältet Plats ska du välja iCloud om du vill att kalendern ska visas i dina autentiserade Apple-enheter, såsom iPhone och iPad.
 5. Klicka på OK för att slutföra installationen.

Mer information om att prenumerera på kalendrar på en Mac

Lägg till en kalender till Google Kalender

Dela din Blackboard Learn-kalender med Google Kalender för att visa alla händelser på en plats.

 1. Öppna Google Kalender på en dator.
 2. Bredvid Lägg till kalender ska du peka på Lägg till andra kalendrar och välja Från webbadress i menyn.
 3. Klistra in länken med Blackboard Learn-kalendern och välj Lägg till kalender för att slutföra installationen.
 4. Öppna kalenderinställningarna för att byta namn på den och justera delnings- och aviseringsinställningarna.

Mer information om att lägga till externa kalendrar till Google Kalender


Lägg till en extern kalender

Om du föredrar att använda Blackboard Learn-kalendern kan du också lägga till en extern kalenderfil till din Blackboard Learn-kalender så att kurshändelser visas med andra händelser.

 1. Välj Kalender i menyn där ditt namn visas först.
 2. Välj ikonen Kalenderinställningar.
 3. Öppna menyn bredvid rubriken Kalenderinställningar.
 4. Välj Lägg till kalender.
 5. Dra och släpp kalenderfilen i fönstret. Du kan även klicka för att ladda upp filen. Endast ICS-filer stöds.
 6. Filnamnet visas i fönstret. Om du valde fel fil eller vill ändra ditt val ska du välja ikonen Radera.
 7. Välj Lägg till kalender för att slutföra och importera händelser.

När du lägger till din extern-kalender till Blackboard Learn så visas alla kurshändelser från ett år tillbaka i tiden och ett år fram i tiden. Händelserna är grupperade under Min personliga kalender för att visa att du har lagt till dem själv. Händelserna refererar inte till kalendern eller namnet på filen du laddat upp.

Du kan redigera eller radera händelser som du laddar upp, precis som alla andra händelser du lägger till.

Vad är ICS?

Med ICS avses en standardiserad kalenderfiltyp som låter dig exportera och importera filer mellan olika program. Dessa filer har .ics i slutet på filnamnet. Många populära program, däribland Google Calendar och Apple Calendar, använder ICS-standarden.