Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Peidiwch â cholli dim byd!

Nid yw'n hawdd jyglo cyfrifoldebau cystadleuol. Defnyddiwch y calendr i gadw cofnod o aseiniadau sydd ar ddod, digwyddiadau a dyddiadau cyflwyno eraill.

Mae gan ranbarthau gwahanol o'r byd fformatau calendr gwahanol, gan gynnwys pa ddiwrnod sy’n cael ei ddangos fel diwrnod cyntaf yr wythnos. Mae’r calendr yn dangos y fformat mwyaf cyffredin am ddiwrnod cyntaf yr wythnos yn seiliedig ar yr iaith mae’r defnyddiwr wedi’i dewis. Gallwch newid eich iaith ym mhroffil y defnyddiwr. Gall gweinyddwyr bersonoli diwrnod cyntaf yr wythnos ar gyfer eu pecyn iaith os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Nid yw eitemau nad ydynt yn cael eu graddio sydd â dyddiadau cyflwyno, megis tasgau, yn ymddangos yng nghalendr y cwrs yn awtomatig.


Chwilio a llywio'r calendr

O'r calendr hollgynhwysol yn y rhestr lle mae eich enw'n ymddangos, gallwch weld eich holl ddyddiadau dyledus a chyfarfodydd sydd ar y gweill ar draws eich cyrsiau — y cyfan yn yr un lle.

Yn eich calendr, dewch o hyd i wybodaeth am y digwyddiad hwn:

 • Oriau swyddfa. Mae'r apwyntiadau hyn yn ymddangos yn awtomatig ar y calendr pan mae hyfforddwr yn eu hychwanegu at gwrs.
 • Dyddiadau dyledus. Mae dyddiadau dyledus aseiniadau'n ymddangos yn awtomatig ar eich calendr.

Edrychwch yng nghalendr eich cwrs.

Pan fyddwch yn defnyddio'r calendr o'r tu mewn i gwrs, mae'n dangos digwyddiadau ar gyfer y cwrs hwnnw yn unig. Dewiswch dab Calendr o far llywio'r cwrs.

Image of a course page, with the Calendar tab underlined in purple

Mae gwedd cwrs y calendr yn dangos dyddiadau cyflwyno, amserlen y cwrs, oriau swyddfa, a chyfarfodydd a digwyddiadau penodol i'r cwrs. Pan mae'ch hyfforddwr yn creu cynnwys gyda dyddiad dyledus, mae'n ymddangos yn awtomatig yn y calendr.

Mae'r holl ddigwyddiadau o fewn cwrs penodol yn ymddangos yn y calendr cyffredinol. Gallwch newid i'r darlun mawr ar eich calendr cyffredinol o'r rhestr lle mae’ch enw'n ymddangos.


Dewis eich gwedd

Image of the global calendar, showing a course event and an assignment due date
 • Dewiswch Diwrnod neu Mis i nesáu i dasgiau un diwrnod neu gynllunio am yr wythnosau i ddod.
 • Dewiswch Dyddiadau Cyflwyno i ganolbwyntio ar eich dyddiadau cau sydd ar ddod.
 • Dewiswch yr eicon Gosodiadau Calendr yn y gornel dde ar frig y dudalen i ddewis y calendrau yr ydych eisiau eu gweld.

Creu a golygu digwyddiad

Ychwanegwch ddigwyddiadau at eich calendr personol trwy ddewis Calendr o'r rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos. Dewiswch y symbol plws ac ychwanegu teitl digwyddiad, dyddiad, amser a lleoliad.

Dewiswch deitl digwyddiad a wnaethoch ei ychwanegu i newid ei fanylion.

Gallwch symud a dileu digwyddiadau yn eich calendr. Llusgwch a gollwng digwyddiadau personol i newid amserau neu ddileu digwyddiadau personol diangen. Ni allwch ddileu na symud digwyddiadau a ychwanegwyd gan eich hyfforddwr.


Rhannu’ch calendr

Mae'ch amserlen yn gymysgedd o ymrwymiadau academaidd a phersonol. I'ch helpu cadw llygad ar bopeth sy'n digwydd, mae rhoi popeth ar un calendr yn helpu.

Gallwch rannu'ch calendr Blackboard Learn â gwasanaethau allanol fel y bydd eich digwyddiadau cwrs yn ymddangos gyda digwyddiadau eraill.

Ni allwch rannu calendrau ar gyfer cyrsiau unigol. Pan fyddwch yn rhannu'ch calendr, bydd digwyddiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau yn ymddangos.

 1. Dewiswch Calendr yn y ddewislen lle mae'ch enw yn ymddangos yn gyntaf.
 2. Dewiswch eicon Gosodiadau Calendr.
 3. Agorwch y ddewislen wrth ochr bennawd Gosodiadau Calendr a dewiswch Rhannu Calendr.
 4. Yn y ffenestr, copïwch ddolen y calendr. Rhannwch yr URL â ffynonellau dibynadwy yn unig.

Pan fyddwch yn cysylltu'ch calendr Blackboard Learn â chalendr allanol, bydd pob digwyddiad cwrs yn ymddangos am un flwyddyn yn y gorffennol ac yn y dyfodol.

Ychwanegu calendr at iCal

I rannu'ch calendr Blackboard Learn â iCal, byddwch yn ei ychwanegu fel tanysgrifiad calendr.

 1. Agorwch iCal ar eich Mac.
 2. Ewch i Ffeil > Tanysgrifiad Calendr Newydd.
 3. Gludwch ddolen y calendr Blackboard Learn a dewiswch Tanysgrifio.
 4. Ychwanegwch enw'r calendr ac addasu gosodiadau eraill. Yn y maes Lleoliad, dewiswch iCloud os ydych eisiau i'r calendr ymddangos ar eich dyfeisiau Apple eraill megis iPhone neu iPad.
 5. Dewiswch Iawn i orffen gosod y calendr.

Rhagor am danysgrifio i galendrau ar Mac

Ychwanegu calendr at Calendr Google

Rhannu'ch calendr Blackboard Learn â Calendr Google i weld pob digwyddiad mewn un lle.

 1. Agorwch eich calendr Google ar gyfrifiadur.
 2. Nesaf at Ychwanegu calendr, pwyntiwch i Ychwanegu calendrau eraill a dewiswch O URL yn y ddewislen.
 3. Gludwch ddolen y calendr Blackboard Learn a dewiswch Ychwanegu calendr i orffen gosod.
 4. Agorwch osodiadau'r calendr i'w ailenwi ac addasu'r gosodiadau rhannu a hysbysiadau.

Rhagor am ychwanegu calendrau allanol at Calendr Google


Ychwanegu calendr allanol

Os yw'n well gennych ddefnyddio calendr Blackboard Learn, gallwch hefyd ychwanegu ffeil calendr allanol at eich calendr Blackboard Learn er mwyn i ddigwyddiadau cwrs ymddangos gyda’ch digwyddiadau eraill.

 1. Dewiswch Calendr yn y ddewislen lle mae'ch enw yn ymddangos yn gyntaf.
 2. Dewiswch yr eicon Gosodiadau Calendr.
 3. Agorwch y ddewislen nesaf at bennawd Gosodiadau Calendr.
 4. Dewiswch Ychwanegu Calendr.
 5. Yn y ffenestr, llusgwch a gollwng eich ffeil calendr. Gallwch glicio i uwchlwytho'r ffeil hefyd. Cefnogir ffeiliau ICS yn unig.
 6. Bydd enw'r ffeil yn ymddangos yn y ffenestr. Os ddewisoch y ffeil anghywir neu ydych eisiau newid eich detholiad, dewiswch yr eicon Dileu.
 7. Dewiswch Ychwanegu Calendr i orffen a mewnforio digwyddiadau.

Pan fyddwch yn ychwanegu'ch calendr allanol at Blackboard Learn, bydd digwyddiadau yn ymddangos am flwyddyn yn y gorffennol ac yn y dyfodol. Mae’r digwyddiadau wedi’u grwpio o dan Fy Nghalendr Personol i ddangos eich bod wedi’u hychwanegu eich hun. Ni fydd y digwyddiadau yn cyfeirio at y calendr neu enw'r ffeil a uwchlwythoch.

Gallwch olygu neu ddileu digwyddiadau rydych yn eu huwchlwytho yn union fel unrhyw ddigwyddiad arall rydych yn ei ychwanegu.

Beth yw ICS?

Mae ICS yn cyfeirio at fath o ffeil calendr wedi’i safoni sy’n caniatáu i chi allgludo a mewngludo ffeiliau rhwng rhaglenni gwahanol. Mae’r ffeiliau hyn yn defnyddio .ics ar ddiwedd enw'r ffeil. Mae nifer o raglenni calendr poblogaidd, gan gynnwys Google Calendar ac Apple Calendar yn defnyddio'r safon ICS.