This information applies only to the Ultra experience.

Bläddra igenom nyhetsflödet för din utbildning!

Tack vare aktivitetsflödets snabba uppdatering kan du hoppa direkt till kursåtgärderna. Du behöver inte leta igenom systemet, söka efter tidsgränser eller missa uppgifter och tester.

Din institution bestämmer vilken sida du ser först efter att du har loggat in.

Ta emot påminnelser. Se kommande tidsgränser eller förfallna uppgifter, tester och bedömda diskussioner.

Kontrollera dina resultat. När din lärare bedömer en uppgift, ett test eller bedömningskriterium kan du se resultatet i ditt flöde. Om din lärare uppdaterar ett resultat uppdateras även resultatet i flödet.

Prioritera enkelt dina kurser. Skaffa dig helikopterseende över dina uppgifter och kurser – och prioritera sedan!

Filtrera din vy. Använd menyn Filtrera och välj Visa alla, Uppgifter och tester eller Resultat och återkoppling.

Dina kurser kan visas i två vyer, beroende på vad dina lärare väljer. Du kan se viss aktivitet i flödet från båda vyerna. Se Navigera i en kurs om du vill veta mer.


Aktivitetsflödets kategorier

Aktivitetsflödets objekt är grupperade i fyra kategorier vilket underlättar sökning i listan:

Viktigt: Se försenade uppgifter, tester och bedömda diskussioner. Antalet objekt i det här avsnittet utgör det antal som visas av Aktivitetsflöde i listan där ditt namn visas. Om du avvisar ett objekt i det här avsnittet kan du inte se det igen även om du loggar ut och in igen. När du avvisar ett objekt i flödet påverkas inte det ursprungliga innehållet. Du tar bara bort aviseringen från aktivitetsflödet.

Kommande: Visa de fem viktigaste händelserna för de kommande sju dagarna. Välj Visa mer för en fullständig lista. Det här avsnittet visas inte om inga kommande händelser finns tillgängliga.

Idag: Se allt som händer och ska lämnas in under de kommande 24 timmarna, inklusive aviseringar som omfattar hela lärosätet angående nödsituationer och uppdateringar. Om dina lärare har lagt till anslag visas de här eller under Senaste.

Senaste: Om du inte har checkat in under en viss tid kan du visa objekt i flödet som tidigare fanns i avsnittet Idag under de senaste sju dagarna.


Anpassa ditt flöde

Öppna panelen Aviseringsinställningar genom att välja ikonen Flödesinställningarpå sidan Aktivitetsflöde. Du kan också komma åt inställningarna från din profilsida.

Mer information om din profilsida

Aviseringssystemet är alltid aktivt i Ultra-gränssnittet. Du kan välja vilka meddelanden som du får om aktiviteter i alla dina Original- och Ultra-kurser:

 • Aktivitetsflöde: Välj vilka aktiviteter som visas i ditt Flöde.
 • E-post: Lägg till en e-postadress på din profilsida om du vill få e-postaviseringar. Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar.
 • SMS: Lägg till ett telefonnummer på din profilsida om du vill få sms till din mobiltelefon. Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar.
 • Push-aviseringar: Meddelanden poppar upp på din mobila enhet om du har Blackboard-appen för studenter installerad.

Mer information om aviseringsinställningar


Båda kursvyerna visas i aktivitetsflödet

Aktivitetsflödet visar vad som händer i dina kurser, oavsett om kursen använder Original- eller Ultra-kursvyn.

För Ultra-kursvyn utlöser dessa händelser aviseringar i aktivitetsflödet:

 • Lärosätes- eller kurstillkännagivanden
 • Nya kurser eller organisationer tillgängliga
 • Dina lärare har lagt in nytt innehåll i dina kurser, till exempel uppgifter, tester, diskussioner, dokument, SCORM-paket och länkar
 • Din lärare har publicerat ett resultat för ditt arbete
 • Din lärare har lagt till händelser i din kurs
 • Objekt som ska lämnas in idag
 • Objekt som ska lämnas in snart
 • Objekt som har förfallit
 • Händelser som inträffar idag
 • Händelser som inträffar snart

För Original-kursvyn utlöser dessa händelser aviseringar i aktivitetsflödet:

 • Nya kurser tillgängliga
 • Dina lärare har lagt till innehåll i dina kurser, till exempel uppgifter och tester
 • Du har lagt till en ny bloggpost, journalpost eller wiki-sida
 • Dina lärare har publicerat resultat för ditt arbete
 • Dina lärare har lagt till händelser till dina kurser
 • Objekt som ska lämnas in idag
 • Objekt som ska lämnas in snart
 • Objekt som har förfallit
 • Händelser som inträffar idag
 • Händelser som inträffar snart