Om aviseringsinställningar

Om du ser en lista vid ditt namn visas dina kurser i Ultra-gränssnittet. Aviseringssystemet är alltid aktivt.

I panelen Aviseringsinställningar för ditt aktivitetsflöde kan du välja vilka aviseringar som du får om aktiviteter i alla dina Original- och Ultra-kurser:

 • Aktivitetsflöde: Välj vilka aktiviteter som visas i ditt Flöde.
 • E-post: Lägg till en e-postadress på din profilsida om du vill få e-postaviseringar. Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar.
 • SMS: Lägg till ett telefonnummer på din profilsida om du vill få sms till din mobiltelefon. Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar.
 • Push-aviseringar: Meddelanden poppar upp på din mobila enhet om du har  Blackboard-appen för studenter installerad. Du kan välja vilka aviseringar som ska skickas till din enhet.

Mer information om din profilsida


Välja hur och när du får aviseringar

Du kan välja vilken typ av aviseringar som du får och hur de ska skickas till dig.

Öppna panelen Aviseringsinställningar genom att välja ikonen Flödesinställningarpå sidan Aktivitetsflöde. Du kan också komma åt inställningarna från din profilsida.

Flödesaviseringar

Du kan kontrollera vilka aktiviteter som visas i ditt flöde. Välj fliken Inställningar för flödesaviseringar för att öppna panelen.

Aviseringar om förfallodatum, resultat och feedback visas alltid i ditt flöde.

Välj vilka meddelanden som du får om aktiviteter i alla dina kurser i den ursprungliga vyn och Ultravyn:

 • Lärosätesanslag
 • Kursanslag
 • Bedömda objekt ska lämnas in
  • Bedömda objekt ska lämnas in snart
  • Bedömda objekt har överskridit tiden
 • Nytt innehåll
  • Utvärdering tillagd
  • Innehåll har lagts till
 • Resultat har lagts upp
 • Ny diskussion
 • Mina resultat och min aktivitet
  • Ingen aktivitet nyligen
  • Resultat lågt eller i riskzonen
  • Resultatet föll
  • Låg kursaktivitet
  • Resultatet ökade
  • Kursaktivitet bland topp 10 %
  • Resultat bland topp 10 %
 • Ny kalenderhändelse
 • Ny kurs eller organisation
 • Bloggaktivitet
  • Blogginlägg har lagts upp
  • Blogginlägg redigerat
 • Loggboksaktivitet
  • Loggboksinlägg har lagts upp
  • Loggboksinlägg redigerat
 • Wiki-aktivitet
  • Wiki-sida har skapats
  • Wikisida har redigerats
  • Wiki-kommentar har lagts upp

Du kan välja att ta emot alla eller en del aviseringar av en viss typ. En avbockning visas när har valt alla aviseringar. Ett tankstreck visas när du har valt vissa aviseringar.

E-postaviseringar

Välj fliken Inställningar för e-postaviseringar för att öppna panelen.

Om du inte har lagt till en e-postadress i din Profil visas inga alternativ på fliken Inställningar för e-postaviseringar.

Organisationsaktiviteter genererar inga e-postaviseringar.

Välj hur ofta du vill få e-postmeddelanden för aktiviteter i alla dina Original- och Ultra-kurser:

 • Skicka e-postmeddelanden till mig direkt: Ta emot enskilda aviseringar för alla aktiviteter som du väljer i listan.
 • Skicka e-postmeddelanden till mig en gång per dag: Alla aviseringar samlas och skickas en gång per dag vid en tidpunkt som din institution har ställt in.

I listan Skicka aviseringar via e-post till mig om dessa aktiviteter väljer du vilka aviseringar du vill få:

 • Nya bedömningsbara objekt
 • Nya meddelanden
 • Nya diskussionsmeddelanden
 • Nytt innehåll har lagts till
 • Nya och kommande förfallodagar
 • Förfallna objekt
 • Nya kurser tillgängliga

Avmarkera alla kryssrutor om du inte vill få e-postmeddelanden om aktiviteterna i listan.

Aviseringar för kursaktiviteter utifrån kursvy
Kursaktivitet Ursprungliga kursvyn Ultra-kursvyn
Nya bedömningsbara objekt Uppgifter, prov och enkäter

Aktivitet i bloggar, loggböcker, wiki-sidor eller diskussioner
Uppgifter och tester
Nya meddelanden Ja Ja
Nya diskussionsmeddelanden Skicka endast dagliga e-postmeddelanden Skicka endast dagliga e-postmeddelanden
Nytt innehåll har lagts till Uppgifter, prov och enkäter har lagts till

Innehållsobjekt har lagts till
Uppgifter och prov har lagts till

Innehållsobjekt har lagts till
Nya och kommande inlämningsdagar

Skickas när en utvärdering har blivit tillgänglig och 24 timmar före inlämningsdagen

Skickas även när du manuellt lägger till ett objekt med en inlämningsdag
Uppgifter, prov och enkäter som ska lämnas in

Objekt som ska lämnas in: Objekt som har lagts till manuellt i Kursadministration och resultat
Uppgifter och prov som ska lämnas in

Objekt som ska lämnas in: Objekt som har lagts till manuellt i Kursadministration och resultat
Förfallna objekt Försenade uppgifter och prov

Försenade enkäter
Förfallna uppgifter och tester
Nya kurser tillgängliga Ja Ja

SMS-aviseringar

Välj fliken SMS-aviseringsinställningar för att öppna panelen.

Om du inte har lagt till ett telefonnummer till din profilsida visas inga alternativ på fliken SMS-aviseringsinställningar.

Organisationsaktiviteter genererar inga aviseringar via SMS.

Välj vilka aviseringar som du vill få i listan Meddela mig om dessa aktiviteter via SMS:

 • Nya resultat och ny återkoppling
 • Nya meddelanden

Avmarkera alla kryssrutor om du inte vill få några aviseringar via SMS för aktiviteterna i listan.

Aviseringar för kursaktiviteter utifrån kursvy
Kursaktivitet Ursprungliga kursvyn Ultra-kursvyn
Nya resultat och ny återkoppling Uppgifter, prov och enkäter

Aktivitet i bloggar, loggböcker, wiki-sidor eller diskussioner
Uppgifter och tester
Nya meddelanden Ja Ja

Push-aviseringar

Om du har Blackboard-mobilappen installerad kan du ta emot push-aviseringar på din mobila enhet. Du kan hantera vilka push-aviseringar som skickas på följande sätt:

 • Blackboard på webben: Logga in på Blackboard i en webbläsare och navigera till ditt Aktivitetsflöde. Välj ikonen Flödesinställningar. Från panelen Aviseringsinställningar väljer du fliken Inställningar för push-aviseringar.
 • Blackboard-appen: Tryck på Inställningar i appens huvudmeny. Hantera push-aviseringar i appen.

Välj vilka push-aviseringar som du får om aktiviteter i alla dina kurser i Original- och Ultra-vyn:

 • Nytt innehåll
 • Diskussionsinlägg och svar från din lärare
 • Diskussionssvar i en tråd du skapat
 • Nya resultat och ny återkoppling
 • Inlämningsdagar för endast dessa innehållstyper
  • Prov
  • Uppgifter
  • Diskussioner
  • Manuella resultatkolumner
 • Ytterligare påminnelser om inlämningsdag – du kan ställa in ytterligare påminnelser för ett specifikt antal dagar före inlämningsdagen

Push-aviseringar för inlämningsdag visas alltid en dag före sista inlämningsdagen och kan inte stängas av som andra push-aviseringstyper.

När en lärare ändrar en inlämningsdag genereras en ny avisering om Inlämning av prov. Push-aviseringen visar inte att det är ett ändrat inlämningsdatum.