Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Ikke gå glipp av noe som helst.

Det er ikke lett å sjonglere konkurrerende ansvar. Bruk kalenderen til å holde oversikt over kommende oppgaver, aktiviteter og andre leveringsfrister.

Forskjellige globale områder har forskjellige former av kalendere, deriblant hvilke dager som vises første dagen i uken. Kalenderen viser den vanligste formen for den første dagen i uken basert på brukerens valgte språk. Du kan endre språket ditt i brukerprofilen. Administratorer kan tilpasse den første dagen i uken for språkpakken hvis de ønsker.

Elementer uten vurdering med leveringsfrister – for eksempel oppgaver – vises ikke automatisk i emnekalenderen.


Søk og naviger i kalenderen

Du kan gå til kalenderen fra emnet ditt, fra Verktøy-panelet på Min institusjon-fanen eller fra Mitt Blackboard-menyen.

 1. Se aktiviteter etter dag, uke eller måned.
 2. Bruk pilene for å gå til en annen måned.
 3. Velg plusstegnet (+) for å opprette en ny aktivitet. Du kan også velge en dato for å opprette en aktivitet. Tilordne aktiviteten riktig kalender, velg dato og tidspunkt og legg til en beskrivelse.

  Studenter kan ikke opprette aktiviteter på emne- og institusjonskalendere.

 4. Velg en aktivitet for å administrere den. Du kan også velge og dra en aktivitet for å endre datoen.
 5. Velg kalenderne du vil vise, for eksempel av typene institusjon, personlig eller emne. Alle kalenderne er som standard synlige. Du kan selv bestemme fargen på kalenderne. Da blir det også enkelt å avgjøre hvilke aktiviteter som hører hjemme i hver enkelt kalender.

  Alle institusjonsaktiviteter vises i institusjonskalenderen. Alle emneaktiviteter – for eksempel oppgaver som snart skal leveres – vises i kalenderen. Emner du skjuler i Mine emner-modulen på Min institusjon-siden, skjules også i Kalender-listen.

 6. Få en iCal-nettadresse for å importere Blackboard Learn-kalenderen din i et eksternt kalenderprogram, for eksempel Google Kalender. Når du har konfigurert iCal-nettadressen for Learn i en ekstern kalender, oppdateres den dynamisk med nye aktiviteter fra Learn-kalenderen.

  Det kan ta opptil 24 timer før aktiviteter vises i den eksterne kalenderen. Du kan ikke importere eksterne kalendre i Blackboard Learn-kalenderen.


Velg visning

Kalenderen viser en samlet oversikt over alle kalenderaktivitetene for institusjonen, emner, organisasjonen og personlige aktiviteter. Du kan se aktiviteter etter dag, uke eller måned. Du kan se og organisere kommende og tidligere aktiviteter i kategorier.

Aktiviteter i emnekalenderen vises til alle medlemmene i emnet. Vanlige oppføringer omfatter kommende tester, leveringsfrister for oppgaver eller spesielle forelesninger. Emneelementer med leveringsfrist vises automatisk i emnekalenderen. Bare undervisere kan opprette aktiviteter i emnekalenderen.

Du kan velge hvilken dag som skal regnes som den første i uken, i de personlige innstillingene dine i Mitt Blackboard. Du kan også velge mellom fire moduser for kalendervisning:

 • Bare gregoriansk
 • Gregoriansk-formatert med Hirji-datokonvertering i parentes
 • Bare Hijri
 • Hijri-formatert med gregoriansk datokonvertering i parentes

Opprett en aktivitet

 1. Velg plussknappen (+) eller en spesifikk dato for å opprette en aktivitet.
 2. Skriv inn Nytt navn på aktivitet
 3. Velg en kalender du vil tilknytte aktiviteten til, for eksempel den personlige kalenderen din.

  Bare lærere og administratorer kan legge til aktiviteter i emne- og institusjonskalendere.

 4. Velg Start- og Slutt-tid.
 5. Skriv inn aktivitetsbeskrivelsen. Hendelsesbeskrivelser har en grense på 4 000 tegn.
 6. Velg Lagre.

Opprett en gjentakende aktivitet

Du kan opprette gjentakende aktiviteter ved å merke av for Gjenta. Alternativene i tabellen beskriver når aktiviteten gjentas.

Gjentakende aktiviteter støttes
Alternativer for gjentakelse Beskrivelse
Daglig Aktiviteten avsluttes etter et spesifisert antall ganger –ELLER– på en bestemt dato.
Ukentlig gjentakelse Gjenta en aktivitet på en ukedag. Aktiviteten avsluttes etter X antall ganger –ELLER– på en bestemt dato.
Månedlig gjentakelse Gjentakelse av arrangementer på bestemte dager i måneden (1–31) eller ukedager (første søndag, andre mandag og så videre) støttes. Aktivitetene avsluttes etter X antall ganger –ELLER– på en bestemt dato.
Legg til flere samtidig (serier) Lag serier med alternativene for gjentakelse.
Slett flere samtidig (serier) Slett hele serier som er laget med alternativene for gjentakelse.
Rediger en forekomst Rediger en forekomst av serien. Hvis du endrer datoen/klokkeslettet for forekomsten, får den bestemte forekomsten et «ødelagt»-ikon for å indikere at den ikke lenger er i overensstemmelse med reglene for den opprinnelige serien.

Hvis du endrer navnet eller beskrivelsen for en forekomst, blir ikke forekomsten brutt ut av serien.

Rediger serier (kjente begrensninger) For øyeblikket kan du ikke redigere serier. Når du har opprettet en serie, kan du slette flere elementer samtidig eller gjøre endringer i spesifikke forekomster.

Rediger eller slett aktiviteter

Endre eller slett en hendelse:

 1. Finn datoen for aktiviteten i hovedkalendervisningen.
 2. Velg aktiviteten for å redigere eller slette den.
 3. Velg og dra en aktivitet til en annen dato i hovedvisningen for å endre datoen. Tidspunktet for aktiviteten og kalenderen den er tilknyttet, forblir den samme.
 4. Du kan også velge og dra en aktivitet fra hovedvisningen til en annen dato på den mindre månedlige visningen for å endre dato.

Søk og naviger i kalenderen

I den globale kalenderen i listen med navnet ditt ser du alle kommende leveringsfrister og møter for alle emner – på ett og samme sted.

Du finner denne aktivitetsinformasjonen i kalenderen:

 • Kontortid. Slike avtaler vises automatisk i kalenderen når underviseren legger dem til i et emne.
 • Leveringsfrister Leveringsfrister for oppgaver vises automatisk i kalenderen.

Sjekk emnekalenderen

Når du går til kalenderen mens du er i et emne, ser du bare aktiviteter for det aktuelle emnet. Velg Kalender -fanen  i navigasjonsfeltet for emnet.

Image of a course page, with the Calendar tab underlined in purple

Emnevisningen i kalenderen inneholder leveringsfrister, emneplanen, kontortid og emnespesifikke møter og aktiviteter. Når underviseren oppretter innhold med leveringsfrist, vises det automatisk i kalenderen.

Alle aktiviteter i spesifikke emner vises også i den globale kalenderen. Du kan bytte over til det store bildet på den globale kalenderen fra listen med navnet ditt.


Velg visning

Image of the global calendar, showing a course event and an assignment due date
 • Velg Dag eller Måned for å zoome inn på oppgaver for én og én dag eller planlegge for ukene som kommer.
 • Velg Leveringsfrister for å kun fokusere på kommende leveringsfrister.
 • Velg ikonet Kalenderinnstillingerøverst til høyre for å velge hvilke kalendre som skal vises.

Opprett og rediger en aktivitet

Du kan legge til aktiviteter i den personlige kalenderen din ved å velge Kalender i listen med navnet ditt. Velg plusstegnet, og legg til navn, dato, klokkeslett og sted for aktiviteten.

Velg tittelen på en aktivitet du har lagt til, for å endre detaljene for den.

Du kan flytte og slette aktiviteter i kalenderen. Dra og slipp personlige aktiviteter for å endre tidspunktet, eller slett personlige aktiviteter du ikke har bruk for lenger. Du kan ikke slette eller flytte aktiviteter som er lagt inn av læreren.


Del kalenderen din

Alle har både akademiske og personlige avtaler og aktiviteter på planen. For å gjøre det lettere å holde styr på alt som skjer, kan det være nyttig å legge alt i samme kalender.

Du kan dele Blackboard Learn-kalenderen med eksterne tjenester, slik at emneaktiviteter vises sammen med andre aktiviteter.

Du kan ikke dele kalendere for enkeltemner. Når du deler kalenderen, ser du aktiviteter for alle emnene dine.

 1. Velg Kalender i menyen hvor navnet ditt vises først.
 2. Klikk Kalender innstillinger-ikonet.
 3. Åpne menyen ved siden av Kalender innstillinger-overskriften, og velg Del kalenderen.
 4. Kopier kalenderlenken i vinduet. Du bør bare dele nettadressen med kilder du stoler på.

Når du kobler Blackboard Learn-kalenderen din til en ekstern kalender, vises alle emneaktiviteter for ett år fremover og bakover i tid.

Legg til kalenderen i Apple-kalenderen

Hvis du vil dele Blackboard Learn-kalenderen din med Apple-kalenderen, må du legge den til som et kalenderabonnement.

 1. Åpne Kalender på Mac.
 2. Gå til Arkiv > Nytt kalenderabonnement.
 3. Lim inn lenken til Blackboard Learn-kalenderen, og velg Abonner.
 4. Legg til et navn for kalenderen, og juster andre innstillinger. I Sted-feltet kan du velge iCloud hvis du vil at kalenderen skal vises på andre autoriserte Apple-enheter, for eksempel iPhone- og iPad-enheter.
 5. Velg OK for å fullføre konfigureringen.

Mer om hvordan du abonnerer på kalendere på Mac

Legg til kalenderen i Google-kalenderen

Du kan dele Blackboard Learn-kalenderen din med Google-kalenderen for å se alle aktiviteter på samme sted.

 1. Åpne Google-kalenderen på en datamaskin.
 2. Ved siden av Legg til kalender holder du markøren over Legg til andre kalendere og velger Legg til via nettadresse i menyen.
 3. Lim inn lenken til Blackboard Learn-kalenderen, og velg Legg til kalender for å fullføre konfigureringen.
 4. Åpne innstillingene for kalenderen for å endre navn på den og justere innstillingene for deling og varslinger.

Mer om hvordan du legger til eksterne kalendere i Google-kalenderen


Legg til en ekstern kalender

Hvis du foretrekker å bruke Blackboard Learn-kalenderen, kan du også legge til en ekstern kalenderfil i Blackboard Learn-kalenderen, slik at emneaktiviteter vises sammen med andre aktiviteter.

 1. Velg Kalender i menyen hvor navnet ditt vises først.
 2. Velg Kalenderinnstillinger-ikonet.
 3. Åpne menyen ved siden av Kalenderinnstillinger-overskriften.
 4. Velg Legg til kalender.
 5. Dra og slipp kalenderfilen i vinduet. Du kan også klikke for å laste opp filen. ICS-filer er de eneste filene som støttes.
 6. Filnavnet vises i vinduet. Hvis du har valgt feil fil eller vil endre hva du har valgt, kan du velge Slett-ikonet.
 7. Velg Legg til kalender for å fullføre og importere aktiviteter.

Når du legger til en ekstern kalender i Blackboard Learn, vises aktiviteter for ett år fremover og bakover i tid. Aktivitetene er gruppert under Min personlige kalender, så det er klart at det er du som har lagt dem til. Aktivitetene viser ikke til kalenderen eller navnet på filen du lastet opp.

Du kan redigere eller slette aktiviteter du laster opp som andre aktiviteter du legger til.

Hva er ICS?

ICS viser til en standardisert filtype for kalendere, som gjør det mulig å eksportere og importere filer i ulike applikasjoner. Slike filer slutter på .ics. Mange populære kalenderapplikasjoner, for eksempel Google Kalender og Apple Kalender, bruker ICS-standarden.