Meddelanden för alla kurser

Klicka på Meddelanden i listan där ditt namn visas.

Om ditt lärosäte tillåter det kan du och din lärare skicka meddelanden till varandra, flera personer eller hela klassen. De här meddelandena finns bara inuti systemet.

Denna information gäller även organisationer.

Messages item is in the right menu within a course for the user to choose and review or send their messages

Missa inte någon händelse. Om du har en blandning av ursprungliga kurser och Ultra-kurser kan du komma åt meddelanden för båda typer på den här sidan. Nya meddelanden visas med fetstil.

Läs meddelanden över tid. Du kan se meddelanden för aktuella, tidigare och framtida kurser. Använd pilarna för att gå till en annan tidsperiod.

Gå till dina meddelanden. Välj ett kurskort för att se alla nya och befintliga meddelanden i din kurs. Du kan ta bort meddelanden i din kurs.

Redo att dela? Om ditt lärosäte tillåter det kan du välja ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande till en person, flera personer eller en hel klass. I Ultra-kursvyn kan du börja skriva, så dyker namn på mottagare upp. I den ursprungliga kursvyn väljer du Till. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.


Meddelanden inuti en kurs

Gå till sidan Meddelanden i navigeringsfältet i en kurs. Alla dina kursmeddelanden och svar visas. Du kan lätt överblicka hela listan och öppna ett meddelande för att läsa alla svar.

Olästa meddelanden visas först i listan. Alla meddelanden visar skaparens profilbild. Under skaparens namn kan du se hur många deltagare som ingår eller om meddelandet gäller hela klassen.

  1. Visa alla nyheter på ett enkelt sätt. Antal meddelanden visas ovanför listan. Nya svar visas i fetstil.
  2. Skicka ett meddelande. Om ditt lärosäte tillåter det kan du välja ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande. Skicka till en person, till flera personer eller till hela klassen.

    Om du har många meddelanden väljer du det antal meddelanden som du vill se per sida för att begränsa ditt fokus.

  3. Ta bort ett meddelande. Använd ikonen Ta bort för att ta bort ett meddelande. Om du får mer svar levereras dessa till dig. Du kan inte redigera eller ta bort enskilda svar i ett meddelande.
  4. Navigera till ett annat meddelande. Meddelanden öppnas i en panel och alla svar visas. Använd ikonerna Visa föregående meddelanden och Nästa meddelande överst när du vill visa föregående eller nästa meddelande i listan.
  5. Lägg till fler personer. Om ditt lärosäte tillåter det kan du välja ikonen Lägg till deltagare där du skapar eller svarar på ett meddelande när du vill lägga till ytterligare personer om inte meddelandet skickades till hela klassen. De ursprungliga mottagarna ser en notering i nästa meddelande att du har lagt till nya personer eller hela klassen. De nya mottagarna ser meddelandet från den tidpunkt då de lades till.

Skicka meddelanden

När du markerar ikonen Nytt meddelande på sidan Meddelanden öppnas sidan för Nytt meddelande om ditt lärosäte tillåter det.

Mer information om skrivskyddade meddelanden

Börja skriva för att lägga till mottagare. När du skriver in bokstäver visas motsvarande mottagarnamn så att du lätt kan välja. Du kan fortsätta att lägga till så många namn som du vill eller skicka till hela klassen.

Börja med den viktigaste informationen. Meddelanden har inte rubriker. Mottagarna väljer vad de ska läsa baserat på hur du inleder meddelandet. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text och bädda in bilder och bifoga filer.

I redigeraren klickar du på plusikonen för att visa menyn med alternativ. Där finns alternativet att bifoga en fil. Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, till exempel en punktlista.

Skicka en e-postkopia. Du kan skicka en kopia av ett kursmeddelande via e-post. Det är kanske troligare att kursmedlemmar ser, läser och följer viktiga anslag och kursmeddelanden om de får en kopia i inkorgen. E-postkopior levereras bara om mottagarna har en giltig e-postadress i sina Blackboard Learn-profiler. När du väljer det här alternativet får alla mottagare en e-postkopia. Mottagarna kan se meddelandet i inkorgen, men de kan inte svara på meddelandet via e-post.

Skrivskyddade meddelanden

Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Dina lärare styr inte den här inställningen.

Du kanske bara kan läsa meddelanden som andra roller har skickat, till exempel lärare och assistenter. Du kommer inte heller att kunna vidarebefordra meddelanden som du får.

I det skrivskyddade tillståndet tas plustecknet för att lägga till ett meddelande bort från din globala sida Meddelanden och Ultra-kurssidan Meddelanden.

När du visar ett enskilt Ultra-kursmeddelande visas ett meddelande i rutan Svara som anger: Svar har inaktiverats för det här meddelandet.