Meddelanden

Du kan skicka meddelanden till dina lärare, andra klasskamrater och gruppmedlemmar. Meddelandeaktiviteten ligger kvar i systemet och du behöver inte vara orolig över att e-postadresserna är fel eller inte längre stämmer. Ditt lärosäte styr vilka alternativ du har för meddelanden inom Learn och kan ställa in begränsningar för vad du kan göra eller stänga av meddelanden helt. Vissa lärosäten tillåter att lärare ställer in kontroller på kursnivå för meddelanden.

Ämnen på den här sidan inkluderar:

Meddelanden för alla kurser

I basnavigeringen väljer du Meddelanden.

Image of the base navigation of Learn, with the Messages page highlighted and several course cards to the right, each showing a number of unread messages

Missa inte något. Om du har en blandning av Original- och Ultra-kurser kan du komma åt meddelanden för båda kurstyper på den här sidan. Olästa meddelanden indikeras med en siffra i en röd cirkel och visas först.

Läs meddelanden över tid. Du kan se meddelanden för aktuella, tidigare och framtida kurser. Använd pilarna för att gå till en annan tidsperiod.

Redo att dela? Om ditt lärosäte tillåter det kan du klicka på ikonen Nytt meddelande bredvid din kurs på sidan Kurser för att skicka ett meddelande till en person, flera personer, en grupp eller en klass. I Ultra-kursvyn kan du börja skriva, så dyker namn på mottagare upp. I den ursprungliga kursvyn väljer du Till. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.


Aviseringar om nytt meddelande

Nya meddelanden visas på den globala meddelandesidan.

Din lärare kan välja att skicka en kopia av kursmeddelanden till din e-postinkorg. Du kan endast få en e-postkopia av kursmeddelanden om du har lagt till en giltig e-postadress i din profil, så håll din profil uppdaterad!


Aviseringar om olästa meddelanden

En identifierbar siffra markerar alla nya meddelanden som tas emot. När du väljer sidan Meddelanden i basnavigeringen ändras den röda siffran till en röd kapselikon som är mindre distraherande. När du lämnar den här sidan visas antalet olästa meddelanden igen. Kurser med olästa meddelanden visas först i listan på sidan Meddelanden.

Meddelanden inuti en kurs

Klicka på sidan Meddelanden i navigeringsfältet i en kurs. Antalet olästa meddelanden som du har anges i en röd cirkel. Alla dina kursmeddelanden och svar finns på sidan Meddelanden. Det är lätt att överblicka hela listan och öppna ett meddelande för att läsa alla svar.

Olästa meddelanden visas först i listan och har en röd cirkel bredvid avsändarens namn. Alla meddelanden visar avsändarens profilbild. Under avsändarens namn kan du se hur många deltagare som ingår eller om meddelandet gäller hela klassen.

Image of the Messages page within a course, with a closeup of a message thread

A. Skicka ett meddelande. Om ditt lärosäte tillåter det kan du klicka på knappen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande. Skicka till en person, flera personer, en grupp eller hela klassen.

B. Välj antal meddelanden per sida. Om du har många meddelanden kan du öka antalet meddelanden som visas på en sida.

C. Ta bort ett meddelande. Använd knappen Ta bort för att ta bort ett meddelande. Om du får fler svar levereras dessa till dig. Du kan inte redigera eller ta bort enskilda svar i ett meddelande.

D. Navigera till ett annat meddelande. Meddelanden öppnas i en panel och alla svar visas. Använd knapparna Visa föregående meddelanden och Nästa meddelande överst när du vill visa föregående eller nästa meddelande i listan.

E. Lägg till fler personer. Om ditt lärosäte tillåter det kan du klicka på knappen Lägg till deltagare där du skapar eller svarar på ett meddelande när du vill lägga till ytterligare personer om inte meddelandet skickades till hela klassen. De ursprungliga mottagarna ser en notering i nästa meddelande att du har lagt till nya personer eller hela klassen. De nya mottagarna ser meddelandet från den tidpunkt då de lades till.

F. Följ en konversation. Meddelanden visas i trådar. När du klickar var som helst i ett meddelande visar panelen för det meddelandet alla skickade och mottagna meddelanden i konversationen. På sidan Meddelanden för kursen visas det senaste meddelandet i en tråd. Dina egna meddelanden visas med (Du) vid ditt namn.

Skicka ett meddelande

När du klickar på knappen Nytt meddelande på sidan Meddelanden öppnas panelen Nytt meddelande, om ditt lärosäte tillåter det.

Mer information om skrivskyddade meddelanden

Overview of a new message, with an expansion of the Recipient field

Börja skriva för att lägga till mottagare. När du skriver in bokstäver visas motsvarande mottagarnamn så att du lätt kan välja mottagare. Du kan fortsätta att lägga till så många namn som du vill eller skicka till hela klassen.

Börja med den viktigaste informationen. Meddelanden har inte rubriker. Mottagarna väljer vad de ska läsa baserat på hur du inleder meddelandet.

I redigeraren klickar du på plusikonen för att visa menyn med alternativ. Där finns alternativet att bifoga en fil. Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, till exempel en punktlista.

Skicka en e-postkopia. Du kan skicka en kopia av ett kursmeddelande via e-post. Det är kanske troligare att kursmedlemmar ser, läser och följer anvisningar i kursmeddelanden om de får en kopia i inkorgen. E-postkopian levereras bara om mottagaren har en giltig e-postadress i sin Learn-profil. När du väljer det här alternativet får alla mottagare en e-postkopia. Mottagarna kan se meddelandet i inkorgen, men de kan inte svara på meddelandet via e-post.

Lägg till format och bifogade filer. I textrutan kan du justera utseendet på texten i dina meddelanden. Du kan även välja att bifoga en fil eller bädda in en länk till andra media i ditt meddelande, om ditt lärosäte har aktiverat detta alternativ.

Skrivskyddade meddelanden

Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Dina lärare styr inte den här inställningen.

Du kanske bara kan läsa meddelanden som andra roller har skickat, till exempel lärare och assistenter. Du kommer inte heller att kunna vidarebefordra meddelanden som du får.

I det skrivskyddade tillståndet tas plustecknet för att lägga till ett meddelande bort från din globala sida Meddelanden och Ultra-kurssidan Meddelanden.

När du visar ett enskilt Ultra-kursmeddelande visas ett meddelande i rutan Svara som anger: Svar har inaktiverats för det här meddelandet.

Image of a message from an instructor that says "Replying is disabled for this message" in the text box

Se en video om meddelanden

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video: Meddelanden i Blackboard Learn visar hur du visar och skickar kursmeddelanden.