Berichten voor alle cursussen

Selecteer Berichten in de lijst met je naam.

Als je instelling dit heeft ingesteld, kunnen jij en je cursusleiders berichten sturen naar elkaar, meerdere personen of alle cursusdeelnemers. Berichten worden alleen binnen het systeem verzonden.

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Messages item is in the right menu within a course for the user to choose and review or send their messages

Mis geen acties. Als je een mix van originele cursussen en Ultra-cursussen hebt, kun je op deze pagina berichten voor beide ervaringen versturen. Nieuwe berichten worden vetgedrukt weergegeven.

Berichten berichten openen over perioden. Je kunt berichten weergeven voor huidige, vorige en toekomstige cursussen. Gebruik de pijlen om naar een andere periode te gaan.

Ga direct naar je berichten. Selecteer een cursuskaart om alle nieuwe en bestaande berichten in je cursus te bekijken. Je kunt berichten niet binnen je cursus verwijderen.

Klaar om te delen? Als je instelling dit heeft ingesteld, selecteer dan het pictogram Nieuw bericht in een cursuskaart om een bericht aan één persoon, meerdere mensen of een klas te sturen. In de Ultra-cursusweergave worden automatisch namen van ontvangers weergegeven zodra je begint te typen. Selecteer Aan in de originele cursusweergave. Er wordt een lijst met alle cursusleden weergegeven. Selecteer de ontvangers in de eerste lijst en selecteer de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Ontvangers.


Berichten in een cursus

Open de pagina Berichten in een cursus via de navigatiebalk. Al je cursusberichten en antwoorden worden weergegeven. Je kunt gemakkelijk de gehele lijst doorzoeken en een bericht openen om alle antwoorden te lezen.

Je ongelezen berichten worden als eerste in de lijst weergegeven. Elk bericht geeft de profielfoto's van de maker weer. Onder de naam van de maker kun je zien of het bericht voor de hele klas is of hoeveel deelnemers zijn ingesloten.

  1. Bekijk gemakkelijk wat nieuw is. Het aantal berichten wordt boven de lijst weergegeven. Nieuwe antwoorden worden vetgedrukt weergegeven.
  2. Een bericht verzenden. Als je instelling dit heeft ingesteld, selecteer dan het pictogram Nieuw bericht om een bericht te verzenden. Aan één persoon, meerdere mensen of de gehele klas verzenden.

    Als je veel berichten hebt, selecteer je het aantal berichten dat je per pagina wilt weergeven om je focus te beperken.

  3. Een bericht verwijderen. Gebruik het pictogram Verwijderen om een bericht te verwijderen. Als er nog reacties binnenkomen, ontvangt u die nog gewoon. Je kunt geen aparte reacties in een bericht bewerken of verwijderen.
  4. Naar een ander bericht navigeren. Berichten worden geopend in een deelvenster met alle antwoorden. Gebruik de pictogrammen Vorige berichten weergeven en Volgend bericht bovenaan om het vorige of volgende bericht in de list weer te geven.
  5. Meer mensen toevoegen. Als je instelling dit heeft ingesteld, selecteer je het pictogram Deelnemers toevoegen om meer mensen toe te voegen wanneer je een bericht maakt of beantwoordt, tenzij het bericht aan de gehele klas is gestuurd. De originele ontvangers zien een opmerking in het volgende bericht dat u nieuwe mensen of de gehele klas hebt toegevoegd. De nieuwe ontvangers zien het bericht vanaf het punt waarop ze zijn toegevoegd.

Een bericht verzenden

Als je instelling dit heeft ingesteld, wordt het deelvenster Nieuw bericht geopend wanneer je het pictogram Nieuw bericht op de pagina Berichten selecteert.

Meer informatie over alleen-lezen berichten

Begin met typen om ontvangers toe te voegen. Terwijl je typt, worden overeenkomende namen van ontvangers in een menu weergegeven, zodat je ze gemakkelijker kunt selecteren. Je kunt zoveel namen als je wilt toevoegen of aan de gehele klas verzenden.

Leid met de belangrijkste informatie. Berichten hebben geen titels. Ontvangers kiezen aan de hand van het eerste deel van je bericht of ze verder willen lezen. Gebruik de opties van de editor om de tekst op te maken, afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen.

Selecteer in de editor het plusteken om het menu met opties weer te geven. Je kunt de optie vinden om een bestand bij te voegen. Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een lijst met opsommingstekens.

Kopie van bericht per e-mail versturen. Je kunt per e-mail een kopie van een cursusbericht sturen. De kans is groter dat cursusleden cursusberichten zien, lezen en er actie op ondernemen wanneer ze een kopie in hun mailbox ontvangen. Kopieën per e-mail worden alleen bezorgd als de ontvangers een geldig e-mailadres hebben opgegeven in hun profiel van Blackboard Learn. Wanneer je deze optie selecteert, krijgen alle ontvangers van het bericht een kopie per e-mail. Ontvangers kunnen je bericht bekijken in hun mailbox, maar ze kunnen niet per e-mail reageren.

Alleen-lezen berichten

Je organisatie kan ervoor kiezen om studenten niet in staat te stellen berichten te beantwoorden of te maken in hun cursussen. Je cursusleiders hebben geen controle over deze instelling.

Je kunt de berichten die verstuurd zijn door andere rollen, zoals cursusleiders en onderwijsassistenten, alleen lezen. Je kunt berichten die je ontvangt bovendien niet doorsturen.

In de modus Alleen-lezen wordt het plusteken voor het toevoegen van een bericht verwijderd uit de algemene instellingen van de pagina Algemene berichten en de pagina Ultra-cursus berichten.

Wanneer je een individueel Ultra-cursusbericht bekijkt, zie je het volgende bericht in het vak Reageren: Reageren is uitgeschakeld voor dit bericht.