Lärare kan dela in deltagarna i kurser i grupper. De består oftast av ett mindre antal kursdeltagare som ska arbeta tillsammans i en studiegrupp eller med ett projekt. Grupperna har egna samarbetsytor i kursen där de kan kommunicera och dela filer.

Din lärare placerar dig i en grupp eller låter dig välja vilken grupp du vill vara med i. Din lärare bestämmer även vilka kommunikations- och samarbetsverktyg som gruppen ska kunna använda.


Grupparbete

Lärare kan skapa gruppuppgifter, prov och diskussioner där du kan samarbeta med andra deltagare. Din lärare kan även skapa kursgrupper som listas i panelen Information och åtgärder.

Din lärare kan skriva in dig i grupper eller be dig att ansluta till grupper.

På sidan Kursinnehåll står ditt gruppnamn efter gruppobjektets titel. Dina gruppmedlemmars namn visas när du öppnar och arbetar med objektet. Om Gå med i en grupp för att delta visas klickar du på länken för att välja en grupp.

Mer om gruppuppgifter

Mer information om gruppdiskussioner

Kursgrupper

Klicka på grupplänken i panelen Information och åtgärder för att visa gruppsidan. ”Nytt” visas bredvid grupplänken och kursanslag visas när du behöver gå med i en eller flera grupper.

Om din lärare har lagt till dig i en grupp som kräver självinskrivning visas anslaget ändå.

Du kan även se en avisering i ditt aktivitetsflöde när du behöver gå med i en grupp.

På kursgruppssidan kan du se de grupper som du har blivit inskriven i och gå med i grupper som kräver självinskrivning. Grupper med en inskrivningsperiod visas först så att du inte missar dem. Din lärare kan lägga till en beskrivning som hjälper dig att välja en grupp.

Om du inte valt en grupp vid slutet av inskrivningsperioden skrivs du in automatiskt.

När du har gått med i en grupp kan du byta till en annan grupp tills inskrivningsperioden är slut.

Din lärare väljer om medlemmarna i grupperna du kan gå med i döljs eller inte. Medlemmar döljs i grupper där läraren tilldelar medlemskap.

När din lärare vill att du ska se gruppmedlemmarna kan de skicka ett kursmeddelande till din grupp. Om ditt lärosäte tillåter det kan du och din grupp skicka meddelanden och börja samarbeta. De här meddelandena finns bara inuti systemet.

Video: Find Groups


Watch a video about finding groups

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Find groups explains where you find your groups.