Meldinger for alle emner

Velg Meldinger i listen med navnet ditt.

Hvis det tillates av institusjonen din, kan du og underviserne dine sende meldinger til hverandre, flere personer eller en hel klasse. Meldingsaktiviteten blir værende i systemet.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Messages item is in the right menu within a course for the user to choose and review or send their messages

Ikke gå glipp av noe. Hvis du har både Original- og Ultra-emner, kan du se meldinger for begge deler på denne siden. Ny meldinger vises i fet skrift.

Se meldinger for ulike tidsperioder. Du kan se meldinger for nåværende, tidligere og fremtidige emner. Bruk pilene for å gå til en annen tidsperiode.

Gå til meldingene dine. Velg et emnekort for å se alle nye og eksisterende meldinger i emnet ditt. Du kan slette meldinger i emnet.

Er du klar til å dele? Hvis institusjonen din tillater det. velg Ny melding-ikonet på et emnekort for å sende en melding til én eller flere personer eller til hele klassen. I Ultra-emnevisningen kan du begynne å skrive, så dukker mottakernavnene opp. I Original-emnevisningen kan du velge Til. Da ser du en liste over alle emnemedlemmene. Velg mottakere i den første boksen, og velg den høyrevendte pilen for å flytte dem til Mottakere-boksen.


Meldinger i et emne

Gå til Meldinger-siden i navigasjonsfeltet. Alle dine emnemeldinger og svar vises. Du kan enkelt skanne hele listen og åpne en melding for å lese alle svarene.

De uleste meldingene dine vises først i listen. Hver melding viser profilbildet av oppretteren. Under oppretterens navn kan du se hvor mange deltakere som er inkludert, eller om meldingen er for hele klassen.

  1. Enkelt vise nyheter. Det vises et antall meldinger over listen. Nye svar vises i fet skrift.
  2. Send en melding. Hvis institusjonen din tillater det, velg Ny melding-ikonet for å sende en melding. Du kan sende den til én person, flere personer eller hele klassen.

    Hvis du har mange meldinger, velg et antall meldinger du vil se for hver side for å smale ned fokuset ditt.

  3. Slett meldinger. Bruk Fjerne -ikonet for å slette en melding. Du får eventuelle nye svar som kommer. Du kan ikke redigere eller slette enkeltsvar i meldinger.
  4. Naviger til andre meldinger. Meldinger åpnet i et panel med alle svarene. Bruk Se tidligere meldinger- og Neste melding-ikonene øverst for å se forrige eller neste melding i listen.
  5. Legg til flere. Hvis institusjonen din tillater det, kan du når du oppretter eller svarer på en melding, velge Legg til deltakere-ikonet for å legge til flere personer, såfremt meldingen ikke allerede er sendt til hele klassen. De opprinnelige mottakerne ser en merknad i den neste meldingen om at du har lagt til nye personer eller hele klassen. De nye deltakerne ser meldingen fra tidspunktet de ble lagt til.

Send en melding

Hvis institusjonen din tillater det, når du velger Ny melding-ikonet på Meldinger-siden, åpnes Ny melding-panelet.

Mer om skrivebeskyttede meldinger

Begynn å skrive for å legge til mottakere. Når du skriver vil samsvarende mottakernavn vises i en meny for å gjøre utvalg enklere. Du kan legge til så mange navn du vil, eller sende meldingen til hele klassen.

Begynn med den viktigste informasjonen. Meldinger har ikke titler. Mottakerne bruker derfor den første delen av meldingene til å avgjøre hva de vil lese. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet for å formatere teksten og bygge inn bilder og legge ved filer.

I redigeringsverktøyet kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Du finner alternativet for å legge ved en fil. Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en punktliste.

Send e-postkopier. Du kan sende e-postkopier av emnemeldinger. Det er ofte større sannsynlighet for at emnemedlemmer ser, leser og handler på bakgrunn av emnemeldinger når de får en kopi i innboksen sin. E-postkopier blir bare levert til mottakere som har en gyldig e-postadresse i Blackboard Learn-profilen sin. Når du velger dette alternativet, får alle mottakerne av meldingen en e-postkopi. Mottakerne kan se meldingen i e-postboksen sin, men kan ikke sende svar via e-post.

Skrivebeskyttede meldinger

Institusjonen din kan velge å ikke la studentene svare på eller opprette meldinger i emnene sine. Undervisere kontrollerer ikke denne innstillingen.

Du kan bare få tillatelse til å lese meldingene andre roller sender, for eksempel undervisere og undervisningsassistenter. Du kan heller ikke videresende meldinger du mottar.

I skrivebeskyttet tilstand fjernes plusstegnet for å legge til en melding fra den globale Meldinger-siden og Ultra-emnet Meldinger-siden.

Når du ser èn enkelt Ultra-emnemelding, vises det en melding i Svar-ruten med status: Svar er deaktivert for denne meldingen.