Den här informationen gäller endast ultrakursvyn.

Du kan skicka in en uppgift som kräver kvalitativ kamratgranskning.

 1. Gå till den del av kursens huvudsida där uppgiften finns. Fråga läraren om du inte vet namnet på avsnittet.
 2. Markera uppgiften för att kontrollera dess inställningar. Du ser uppgiftens inlämningsdag, det bedömningskriterium som din lärare kan använda, bedömningsvillkoren, antalet kamratgranskningar du behöver slutföra samt inlämningsdag för kamratgranskningar.
   

  Du har bara ett försök på dig att slutföra inlämningen för att säkerställa att svaren är dina egna.

  Du kan inte påbörja din kamratgranskning innan du skickat in ditt eget arbete, även om kamratgranskningsperioden redan har börjat.

  Du kan inte påbörja din kamratgranskning om det inte finns tillräckligt med inlämningar att granska eller om kamratgranskningsperioden inte har börjat än.

  Du kan skicka in din uppgift och dina kamratgranskningar efter inlämningsdagarna men de kommer att markeras som försenade. Du kommer att förbli en del av processen men du kanske inte får de minsta antalet kamratgranskningar själv.

 3. Välj Visa utvärdering. Du kan börja arbeta med uppgiften och ladda upp bifogade filer och andra filer till den. Klicka på Skicka in när du har slutfört uppgiften eller Spara och stäng om du vill skicka in den senare.
 4. Skicka in uppgiften. Du måste bekräfta din inlämning innan den är slutgiltig.
 5. Efter din inlämning kan du antingen välja Visa inlämning för att gå igenom ditt arbete igen eller Starta kamratgranskning om det finns granskningar tillgängliga för dig. Alternativet Kamratgranskning förblir inaktivt tills det finns granskningar tillgängliga för dig att kontrollera.
 6. Klicka på Starta kamratgranskningar när knappen är aktiv och det finns uppgifter att börja med.
 7. Skriv din återkoppling till din klasskamrat i den vänstra delen av skärmen. Du kan antingen spara dina kommentarer eller slutföra återkopplingen och skicka in den. För att hjälpa dig i processen har du uppgiftsbeskrivningen och dina klasskamraters inlämningar längre ner. I det här skedet ser du inte din klasskamrats namn om inte din lärare har sagt åt er att inkludera det i uppgiftsinnehållet.

  När du har skickat in återkopplingen kan du gå vidare och granska nästa kamrat som tilldelats dig med hjälp av karusellpilarna högst upp på sidan.
 8. Du kan avbryta processen eller spara din återkoppling utan att skicka in den och komma tillbaka senare för att fortsätta ditt arbete.
 9. När du går vidare i processen kan du se statusen för dina inlämningar och gå tillbaka till de som behöver slutföras.

  När du är klar med alla dina kamratgranskningar kan du se din egen inlämning och den återkoppling du gav men du kan inte redigera den.

 10. Du ser uppdateringar och olika typer innehåll i din uppgiftsinlämning medan du ger och får återkoppling.

  Om du skickar in din uppgift eller dina kamratgranskningar sent kan du fortfarande vara en del av processen med vissa begränsningar, till exempel att inte slutföra det minsta antalet kamratgranskningar för din uppgift eller göra så att en eller flera av dina klasskamrater saknar minst en kamratgranskning.

Mer om att skicka in uppgifter