Varför ändras inlämningsdag och tid? 

Learn Ultra godkänner och märker sena inlämningar som mottagits efter att inlämningsdagen eller tiden löpt ut. Men lärare kan även förbjuda inlämningar efter inlämningdagen. Lärare kan även förbjuda nya försök efter inlämningsdagen, till och med för uppgifter med flera försök.

Identifiera ändringar av inlämningsdag och tid

Gå till den utvärdering som du vill kontrollera. Öppna panelen Detaljer och information på utvärderingssidan och kontrollera informationen under rubriken ”Utvärderingens inlämningsdag”.

Student view of Prohibit late submissions and new attempts after due date settings

Inlämningar förbjudna efter inlämningsdagen

Om det finns begränsningar avseende inlämningsdagen kommer du att se ett meddelande där det står ”Du kan inte skicka in arbete efter att inlämningsdagen passerat.” Det innebär att du måste slutföra utvärderingen före inlämningsdagen och inlämningstiden, oavsett hur många försök eller vilken tidsgräns som gäller för arbetet. Pågående och sparade försök skickas automatiskt in på inlämningsdagen och du får ett inlämningskvitto via e-post.  Om du får en anpassning och din lärare har registrerat den för kursen så tar man hänsyn till anpassningen.

Om du börjar om med ett försök för nära inlämningsdagenkommer du se ett meddelande i panelen Detaljer och information i utvärderingen, där det står att tidsgränsen har ändrats. När du börjar med utvärderingen visas ett tidur med den nya tidsgränsen längst upp i utvärderingen.

Student view of Prohibit late submissions and new attempts after due date when there's less than one hour left
Student view of the timer running when there is less than one hour to complete a test

Försök förbjudna efter inlämningsdagen

Om det finns begränsningar avseende nya försök kommer du att se ett meddelande där det står ”Du kan inte göra ett nytt inlämningsförsök efter att inlämningsdagen passerat.” Det innebär att du får lämna in sent, men du kan inte påbörja ett nytt försök, oavsett hur många försök du har kvar. När du börjar med utvärderingen visas tiden som du har kvar att lämna in ditt arbete längst upp i utvärderingen.

Student view of Prohibit late submissions and new attempts after due date when due date has passed