This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Gruppuppgifter

Dina lärare kan skapa gruppprov eller gruppuppgifter där du kan samarbeta med andra deltagare. Din lärare kan skapa grupper eller be dig att gå med i en grupp för gruppuppgifter. Arbetsflödet är likadant för grupprov.

På Kurssidan står namnet på din grupp efter titeln på gruppuppgiften. Namnen på medlemmarna i din grupp visas längst ner när du öppnar en uppgift. Om alternativet Gå med i en grupp för att delta visas, klickar du på länken för att välja en grupp. Du ser inte gruppuppgiften i dina Resultat förrän du går med i en grupp.

Mer information om att gå med i grupper

Detail of Course Content page with box highlighting the course content row for a group assignment. A callout arrow points from highlighted row to an image of the Group Assignment panel. A box highlights the View Assessment button.

Om du inte kan se gruppuppgiften så kan din åtkomst vara avhängig av din poäng på ett annat bedömt objekt eller ett datum. Du kan alltid se gruppmedlemmarna även om du inte kan se gruppuppgiften. Om din lärare har bett dig att gå med i en grupp kan du eventuellt se gruppmedlemmarna innan du kan öppna uppgiften. Din lärare styr den inställningen, så kontakta läraren om du har ytterligare frågor.

Join a group to participate notification displayed in the activity stream of the Student's view. The notification shows that the content is not available.

Du kan titta på en gruppuppgift och du behöver inte skicka in den. När du väljer Visa granskning kan du bara visa gruppuppgiften eller arbeta med den. Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng i panelen. Ditt arbete för gruppens räkning sparas och skickas inte in. Om du eller någon annan gruppmedlem har påbörjat uppgiften tidigare har ditt arbete sparats. Välj Visa granskning för att återuppta arbetet.

Alla i gruppen kan hålla reda på den senaste versionen av arbetet. Du kan öppna en gruppgift hur många gånger du vill tills en gruppmedlem väljer Skicka in.

Gruppkonversationer och Collaborate

Om din lärare har aktiverat konversationer väljer du konversationsikonen i panelen. Du kan be om hjälp, tipsa om källmaterial och svara på andras frågor om gruppuppgiften. Du kan ha en konversation med hela klassen, bara gruppen eller både och!

När en gruppmedlem har publicerat något i konversationen visas en ikon bredvid uppgiftsnamnet på sidan Kursinnehåll för att markera att det finns en ny aktivitet. Konversationsikonen i panelen visas även med en lila prick.

Mer information om konversationer

Du kan också använda Collaborate Ultra för att träffa gruppen virtuellt om din kurs använder Collaborate och din lärare har aktiverat konversationer. Du öppnar gruppens rum i Collaborate genom att välja ikonen Öppna Collaborate-rum.

Har du inte använt Collaborate Ultra förut? Börja här med grunderna!

Mer information om att hålla föredrag i Collaborate Ultra


Gå med i en grupp

Eventuellt ber din lärare dig att gå med i en grupp för att göra en gruppuppgift. Gruppuppgiften visas inte på din Resultatsida förrän du går med i en grupp.

På sidan Kursinnehåll kan du se en inskrivningsperiod. Det betyder att du måste gå med i en grupp innan tiden går ut. Om du inte har gått med i en grupp får du en avisering när tidsgränsen för inskrivning närmar sig.

The Course Content page from the Student's view is open with 1) the "Join a group to participate" option under a group assignment title and 2) a message with the date and time when the enrollment option closes.

Du kan även se om inskrivningsperioden inte har öppnat än eller har stängts. Du kan se gruppsidan och uppgiften först efter att inskrivningsperioden öppnas. Kontakta din lärare om du inte gick med i en grupp innan tidsgränsen för inskrivning löpte ut. Om alla grupper har lämnat in arbete kan du inte gå med i en grupp.

Klicka på länken Gå med i en grupp för att delta för att komma åt gruppsidan. Om du väljer gruppuppgiftens titel öppnas en panel med detaljer och länkar för att gå med i en grupp. Du kan inte visa uppgiften förrän du går med i en grupp.

Sidan Grupper

Grupperna som du kan gå med i visas på sidan Grupper. Beroende på din lärares inställningar kan du se länken Visa medlemmar som visar namnen på andra medlemmar som gick med före dig. I kolumnen Antal deltagare kan du se hur många medlemmar som kan gå med i varje grupp. Din lärare kan låta alla deltagare gå med i alla grupper. Du kan till exempel delta i flera utflykter.

När du har gått med i en grupp visas Medlem på den raden. Du kan byta till en annan grupp medan inskrivningen är öppen. Du kan inte byta grupp om din grupp redan har lämnat in arbete.

Du kan inte gå med i eller byta till grupper med inlämnat arbete eller maximalt antal medlemmar. Om du inte kan gå med i någon grupp eller om tiden för inskrivning passerat ska du kontakta din lärare.

On the left, the student's Group details section is open with the list of self-enrollment groups available to join. On the right, the list of self-enrollment groups shows 1) the message "Joined" in one group and 2) the option "Move to this group" in the groups available to join.

När du har gått med i en grupp kan du se din gruppaktivitet och delta i gruppen.


Flera medlemmar kan arbeta med en gruppuppgift

När en gruppmedlem öppnar en gruppuppgift låses uppgiften så att andra medlemmar inte kan redigera den. Andra gruppmedlemmar kan begära att få arbeta med uppgiften. Medlemmen som arbetar med uppgiften kan godkänna eller neka en sådan begäran.

Ta kontroll över en uppgift

  1. Öppna gruppuppgiften. Om en annan gruppmedlem arbetar med uppgiften visas en pennikon och ett meddelande bredvid medlemmens namn.
  2. Välj Ta kontroll för att skicka en begäran till medlemmen som arbetar med uppgiften.
  3. Ett meddelande visas där du informeras om att din begäran om kontroll har skickats. Om du beslutar att du inte vill ha kontroll kan du avbryta din begäran.
  4. Personen som har kontroll över gruppuppgiften får en avisering och kan godkänna eller neka din begäran.
  5. Om din begäran godkänns låses gruppuppgiften upp och du kan arbeta med den. Du får ett meddelande om din begäran nekas.

Om din begäran nekades kan gruppmedlemmen har gett någon annan åtkomst. Du kan begära åtkomst igen senare. Du kanske också vill skicka ett meddelande till din grupp och samordna vem som arbetar med gruppuppgiften vid olika tillfällen.

Om du får ett av dessa meddelanden medan du arbetar med gruppuppgiften sparar systemet ditt arbete automatiskt. Du kan välja att lämna uppgiften och ge kontroll till den medlem som begärde åtkomst. Eller så kan du ignorera begäran och fortsätta.


Skicka in gruppuppgifter

Kom ihåg att när du arbetar med en gruppuppgift kan du spara ett utkast som andra gruppmedlemmar kan redigera. Alla i gruppen kan hålla reda på den senaste versionen av arbetet.

Det är endast en gruppmedlem som skickar in uppgiften. Ett popupmeddelande visas där du får bekräfta att du skickar in uppgiften för gruppens räkning. Du kan inte göra ändringar i en gruppuppgift när den har skickats in.

Knappen Skicka inaktiveras tills en av gruppmedlemmarna lägger till innehåll.

The group assignment submit message is open.

Gruppresultat och återkoppling

Lärare bedömer gruppuppgifter på samma sätt som individuella uppgifter. Du ser bara ditt eget resultat, men din lärare kan ge de olika gruppmedlemmarna olika resultat. Lärare kan ge gruppmedlemmarna olika betyg om de bedömer att gruppmedlemmarnas bidrag skiljer sig från de andra gruppmedlemmarnas.

Du kan se återkoppling för gruppen och återkoppling som din lärare lämnat bara för dig. När du öppnar gruppuppgiften för att visa resultatet öppnas återkopplingspanelen automatiskt. Din återkoppling visas på flikarna Grupp och Individuellt. När du har stängt återkopplingspanelen kan du välja återkopplingsikonen för att öppna den igen.

An example group submission from the Student's view is open with the "Group" and "Individual" feedback tabs displayed.

Hur kontrollerar jag att vår gruppuppgift lämnats in?

När din grupp har skickat in en uppgift klickar du på uppgiftens titel på sidan Kursinnehåll. En panel visas med datum och tid för inlämningen. Inte bedömd visas om din grupp har lämnat in uppgiften men läraren inte har bedömt den än. Klicka på länken Inlämning för att visa inlämningen.

När din lärare lägger upp resultat, visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om läraren har lämnat gruppåterkoppling kan du se den under namnet på det inlämnade arbetet. Välj namnet på gruppuppgiften för att öppna sidan Kursresultat så kommer du åt alla dina resultat och kommentarer.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Du kan även gå till gruppuppgifter inifrån en kurs och se resultatet och lärarens kommentarer i rätt sammanhang.

Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

Mer om att se resultat