Var hittar jag resultaten för mina uppgifter?

Vanligtvis sätts inte resultaten på uppgifter automatiskt. Läraren måste bedöma uppgifterna och lägga upp resultatet och återkopplingen.

Om din lärare behöver bedöma din inlämning visas Inte bedömd i avsnittet Bedömning i uppgiftens sidopanel.

Din lärare kan välja att inte visa rätt svar på automatiskt poängsatta frågor förrän alla deltagare har skickat in. En banderoll visas högst upp i utvärderingen med den här informationen. Kom tillbaka senare för att se om svaren har visats.

När din lärare lägger upp resultat, visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa mina resultat för att se dina resultat.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Mer om aktivitetsflödet

Du kan även gå till uppgifter inifrån en kurs och se resultat och lärarens återkoppling i rätt sammanhang.

Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

Mer om att se resultat

Mer information om resultatkapselns färger

Mer information om nollresultat för försenade uppgifter

Gå igenom lärarens återkoppling i Bb Annotate

När du skickar in en bilaga för en uppgift visas din inlämning i den nya Bb Annotate-granskaren. Den nya menyn ger dig en sammanfattningsvy i sidofältet, sid- och visningsinställningar, sökmöjligheter och gör det möjligt att skriva ut och ladda ner inlämningen. Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften. Om du laddade upp en fil öppnas den automatiskt i webbläsaren om infogad vy är aktiverad.

Många filtyper öppnas i granskaren, men din lärare kan endast kommentera följande filtyper:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSM, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras.

Bb Annotate stöds av de aktuella versionerna av Firefox, Chrome och Safari. Om filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren så har ditt lärosäte inte aktiverat infogad vy eller så stöds inte filen.

Från och med 10 december, 2020: kommer det finnas en maximal tillåten filstorlek på 300 MB, för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade. Se till att dina inlämningar följer det.

 

 1. Sidofält: Visa indexbilds-, översikts-, antecknings- eller bokmärkesvy för inlämningen.

  Om du väljer en anteckning i sammanfattningsvyn i sidofältet visas den inte i dokumentet.

 2. Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.
 3. Panorera: Flytta inlämningen på sidan.
 4. Zooma och anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.
 5. Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

  Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

 6. Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.

Om läraren använde ett kriterium för att bedöma arbetet kan du klicka på ikonen Visa kriterium för att se mer information.


Poängändringar på frågor

Din lärare kan ändra poängen för en fråga efter att bedömningen har slutförts. Ditt uppdaterade resultat visas i aktivitetsflödet och på sidan för dina Resultat.

Din lärare kan även ge fullständig poäng för en fråga som inte till fullo har tagits upp på föreläsningen eller förklarats bra. När bedömningen har slutförts kan du se vilka frågor som din lärare gav full poäng för. Full poäng visas bredvid resultatkapseln och noteras även i svarssektionen.

This is how students view full credit given for a question.

Visa min bedömda uppgift i webbläsaren

Sidan Granska inlämningshistorik

Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften. Sidan Granska inlämningshistorik öppnas. Om du laddade upp en fil öppnas den automatiskt i webbläsaren om infogad vy är aktiverad.

Granska lärarens återkoppling

När du lämnar in en bilaga för en uppgift visas din inlämning i Bb Annotate-granskaren. Den nya menyn ger dig en sammanfattningsvy i sidofältet, sid- och visningsinställningar, sökmöjligheter och gör det möjligt att skriva ut och ladda ner inlämningen. Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften. Om du laddade upp en fil öppnas den automatiskt i webbläsaren om infogad vy är aktiverad.

Många filtyper öppnas i granskaren, men din lärare kan endast kommentera följande filtyper:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSM, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras.

 

Bb Annotate stöds på aktuella versioner av Firefox, Chrome, Edge, och Safari. Om filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren så stöds den inte.

Från och med 10 december, 2020: kommer det finnas en maximal tillåten filstorlek på 300 MB, för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade. Se till att dina inlämningar följer det.

A. Sidofält: Visa indexbilds-, översikts-, antecknings- eller bokmärkesvy för inlämningen.

Om du väljer en anteckning i sammanfattningsvyn i sidofältet visas den inte i dokumentet.

B. Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.

C. Panorera: Flytta inlämningen på sidan.

D. Zooma in och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.

E. Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

F. Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.

Om läraren använde ett kriterium för att bedöma arbetet kan du klicka på ikonen Visa kriterium för att se mer information.


Visa kriterier

Gå till din bedömda inlämning på sidan Kursinnehåll för att öppna panelen Detaljer och information. Om din lärare har bedömt din inlämning utifrån kriterier kan du väljaDet här objektet bedöms med kriterier för att öppna kriterierna vid sidan om uppgiften.

Om du expanderar de enskilda kriterierna kan du se beskrivningar av de olika nivåerna. De tilldelade prestationsnivåerna markeras.

This is how students view their grades on a rubric.

Resultat för flera försök

Om din lärare tillåter det kan du göra flera inlämningar för en uppgift. Din lärare avgör hur resultatet beräknas för flera inlämningar:

 • Genomsnittet för alla försök
 • Första bedömda försöket
 • Sista bedömda försöket
 • Försök med högst resultat
 • Försöket med lägsta resultatet

I panelen Detaljer och information för uppgiften kan du se ditt aktuella resultat och vilken metod som använts. Välj ditt resultat för att se detaljer och granska dina inlämningar.

I panelen Inlämning kan du se vilka försök som innehåller resultat och återkoppling. Välj det försök som du vill se. Din inlämning öppnas och du kan se ditt resultat, samt hur det beräknades. Du kan granska ditt arbete och öppna Återkopplingspanelen om din lärare har lämnat kommentarer.

Mer om gruppresultat och återkoppling

Mer information om inspelningar med återkoppling

Om din lärare har lämnat återkoppling för flera försök kan du läsa varje försöks återkoppling. Ett meddelande visas om din lärare har ändrat slutresultatet för objektet.

Example of a grade override from the student view

Om du skickade in efter förfallodatumet visas en varning om sen inlämning på panelenInlämning och på uppgiftens sida.

Du kan också se hur många försök som du har på sidan Kursresultat. Du kan se hur många försök du har lämnat in i tid och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

Mer information om sidan Kursresultat