Ödev notlarım nerede?

Genellikle ödevlere otomatik olarak not verilmez. Eğitmeniniz her ödeve tek tek not vermeli, notu ve geri bildirimi göndermelidir.

Eğitmeniniz ödevinize not vermediyse ödevin yan panelindeki Not Verme bölümünde Not verilmedi ifadesini görürsünüz.

Eğitmeniniz, tüm öğrenciler gönderimlerini tamamlayana kadar otomatik olarak puanlanan soruların doğru yanıtlarını açıklamamayı tercih edebilir. Değerlendirmenin üstünde bu bilgiyle birlikte bir başlık görünür. Yanıtların açıklanıp açıklanmadığını görmek üzere daha sonra yine kontrol edin.

Eğitmenlerinizin verdiği notları etkinlik akışınızda görebilirsiniz. Notunuzu görüntülemek için Notumu Görüntüle'yi seçin.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Etkinlik akışı hakkında daha fazla bilgi

Ayrıca kurstaki ödevinize erişip, not ve geri bildirimleri bağlamı içinde görüntüleyebilirsiniz.

Notlarınız genel ve kurs notları sayfalarında da görünür.

Notlara erişme ile ilgili daha fazla bilgi

Not kutucuğu renkleri hakkında daha fazla bilgi

Süresi geçen çalışmalara atanan sıfırlar hakkında daha fazla bilgi

Bb Annotate'te Eğitmen geri bildirimini gözden geçirme

Bir ödeve ek gönderdiğinizde, gönderiminizi Bb Annotate görüntüleyicisinde göreceksiniz. Menü size bir kenar çubuğu özet görünümü, sayfa/görünüm ayarları ve arama özellikleri sağlayıp gönderimi yazdırma ve indirme olanağı tanır. Notlarınızı ve geri bildirimlerinizi gözden geçirmek üzere, kursunuzda ödevinizi göndermek için kullandığınız bağlantıyı seçin. Karşıya dosya yüklediyseniz ve satır içi görüntüleme özelliği etkinse söz konusu dosya, otomatik olarak tarayıcıda açılır.

Görüntüleyicide birçok dosyayı açmak mümkün olmakla birlikte eğitmeniniz, yalnızca şu dosyalara açıklama ekleyebilir:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX)
 • OpenOffice® Belgeleri (ODS, ODT, ODP)
 • Dijital Görüntüler (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Medikal Görüntüler (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Orijinal biçimlendirme ve eklenen görüntüler korunur.

Bb Annotate; Firefox, Chrome ve Safari'nin son sürümlerinde desteklenmektedir. Dosyanız tarayıcıda otomatik olarak açılmazsa bunun iki sebebi olabilir: Ya kurumunuz satır içi görüntülemeyi etkinleştirmemiştir ya da dosya desteklenmiyordur.

Bb Annotate viewer, showing a crossed out sentence in blue and several comments from an instructor

Bb Annotate'te eğitmeninizin geri bildirimini görüntülemek için çeşitli seçenekleriniz vardır. Seçeneklere simgeler yoluyla erişilir. Simgenin ne işe yaradığına ilişkin ipucunu görüntülemek için imleci simgenin üzerine getirin.

 • Kenar Çubuğu: Gönderimin Küçük Resim, Ana Hat, Ek Açıklama veya Yer İşareti görünümlerini görüntüleyin.

  Kenar çubuğu özet görünümünde bir ek açıklamanın seçilmesi açıklamayı belgenin içinde tanımlamaz.

 • Sayfalar: Gönderimdeki farklı sayfalara geçmek için okları kullanın.
 • Kaydır: Sayfadaki gönderimi taşıyın.
 • Yakınlaştır/Uzaklaştır ve Sığdır: Gönderimi yakınlaştırıp uzaklaştırın veya görünümü sayfaya sığacak ya da en uygun boyuta getirecek şekilde ayarlayın.
 • Yazdır veya İndir: Gönderimi ek açıklamalarla birlikte yazdırın veya indirin.

  Bazı tarayıcıların yerleşik PDF görüntüleyicisinde bilinen bir sorun nedeniyle tüm ek açıklamalarınız görüntülenmeyebilir. Açıklama eklenen PDF dosyalarını lütfen Adobe Acrobat gibi bağımsız bir PDF görüntüleyicide görüntüleyin.

 • Ara: Gönderimde belirli bir metni arayın.

Sorularla ilgili puan değişiklikleri

Eğitmeniniz not verme işlemi tamamlandıktan sonra bir sorunun puanlarında değişiklik yapabilir. Güncelleştirilmiş notunuz etkinlik akışında ve Notlar sayfanızda da görünür.

Eğitmeniniz derste tam anlatılmamış veya iyi açıklanmamış bir soru için tam kredi de verebilir. Not verme işlemi bittikten sonra eğitmeninizin hangi sorulara tam kredi verdiğini görebilirsiniz. Not kutucuğunun yanında Tam kredi verildi ifadesi görünür ve bu, yanıtlar bölümünde de belirtilir.

This is how students view full credit given for a question.

Dereceli puanlama anahtarını görüntüleme

Kurs İçeriği sayfasından not verilen gönderiminize erişip Ayrıntılar ve Bilgiler panelini açın. Eğitmeniniz gönderinize not vermek için dereceli puanlama anahtarı kullanmışsa ödevinizin yanında dereceli puanlama anahtarını da açmak için Bu ögeye dereceli puanlama anahtarıyla not verildi ögesini seçin.

Image of an assignment with the option to view a rubric highlighted

Başarı düzeylerini incelemek için ölçütleri tek tek genişletebilirsiniz. Ödüllendirilen başarı seviyeleri vurgulanır.

This is how students view their grades on a rubric.

Birden fazla deneme notları

Kurumunuz izin veriyorsa bir ödev için birden fazla gönderim yapabilirsiniz. Birden fazla gönderim için notunuzun nasıl hesaplanacağını eğitmeniniz belirler:

 • Tüm denemelerin ortalaması
 • İlk not verilen deneme
 • Son not verilen deneme
 • En yüksek not verilen deneme
 • En düşük not verilen deneme

Ödevin Ayrıntılar ve Bilgiler panelinde, mevcut notunuzu ve hesaplama yöntemini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntıları görüntülemek ve gönderimlerinizi gözden geçirmek için notunuzu seçin.

Gönderim panelinde, hangi denemelere not verildiğini ve hangileri için geri bildirim verildiğini görebilirsiniz. Görüntülemek istediğiniz denemeyi seçin. Gönderiminiz açıldığında, notunuzu ve nasıl hesaplandığını görebilirsiniz. Burada, çalışmanızı gözden geçirebilir ve eğitmeniniz yorum bırakmışsa Geri bildirim panelini genişletip yorumu görebilirsiniz.

Grup notları ve geri bildirimlerle ilgili daha fazla bilgi

Geri bildirim kayıtları hakkında daha fazla bilgi

Eğitmeniniz birden fazla deneme için geri bildirim bıraktıysa her bir denemenin geri bildirimini okuyabilirsiniz. Eğitmeniniz ögenin son notunu geçersiz kılmışsa bir ileti görünür.

Example of a grade override from the student view

Son tarih geçtikten sonra gönderdiyseniz Gönderim panelinde ve ödev sayfasında "geç" uyarısı görünür.

Ayrıca Kurs Notları sayfasında kaç deneme hakkınız kaldığını görebilirsiniz. Son teslim tarihinden önce hangi denemeleri gönderdiğinizi ve geciken veya gecikecek gönderimlerinizin olup olmadığını görebilirsiniz.

Kurs Notları sayfası hakkında daha fazla bilgi


Ödev geri bildirimi hakkındaki videoyu izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Ödev geri bildirimi, ödev geri bildiriminizi nasıl gözden geçireceğinizi açıklar.