Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Gallwch gyflwyno aseiniad sy'n mynnu cael adolygiad ansoddol gan gyfoedion.

 1. O brif dudalen eich cwrs, dewch o hyd i enw'r adran lle mae'r aseiniad wedi'i leoli. Gofynnwch i'ch hyfforddwr os nad ydych yn gwybod enw'ch adran: 
 1. Gallwch hefyd gael mynediad at y cyflwyniadau sydd ar gael i'w hadolygu yn uniongyrchol o'r wedd Dyddiad Cyflwyno neu Calendr. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i chi weithredu wrth adolygu eich tasgau sydd ar y gweill
The "Due Date" and "Calendar" views from the Student's view is open with two available submissions highlighted.
 1. Dewiswch yr aseiniad i weld y dyddiad cyflwyno, y nifer o adolygiadau gan gyfoedion y mae angen i chi eu cwblhau a dyddiad cyflwyno'r adolygiadau gan gyfoedion. Efallai byddwch yn gweld cyfarwyddyd hefyd, os ychwanegodd eich hyfforddwr gyfarwyddyd ar gyfer yr aseiniad hwn. 
 1. Cofiwch:
  • Bydd gennych un ymgais yn unig i gyflwyno eich gwaith er mwyn gwarantu gwreiddioldeb eich ymatebion.
  • Ni allwch ddechrau eich adolygiad gan gyfoedion cyn cyflwyno eich gwaith eich hun, hyd yn oed os yw'r cyfnod adolygu gan gyfoedion wedi dechrau.
  • Ni allwch ddechrau eich adolygiad gan gyfoedion os nad oes digon o gyflwyniadau i'w hadolygu neu os nad yw'r cyfnod adolygu gan gyfoedion wedi dechrau.
  • Gallwch gyflwyno eich aseiniad ac adolygiadau gan gyfoedion ar ôl eu dyddiadau cyflwyno ond fe'u marcir fel cyflwyniadau hwyr. Byddwch yn parhau i fod yn rhan o'r broses ond efallai na fyddwch yn cael yr isafswm o adolygiadau gan gyfoedion ar gyfer eich aseiniad eich hun.
    
 2. Dewiswch Gweld yr Asesiad. Gallwch ddechrau gweithio ar eich aseiniad ac uwchlwytho atodiadau a ffeiliau eraill iddo. Dewiswch Cadw a Chau os rydych eisiau cymryd saib wrth gwblhau eich gwaith unrhyw bryd a chyflwyno eich aseiniad yn nes ymlaen. Gallwch ddod yn ôl a bwrw ymlaen â'r gwaith unrhyw bryd. 
 1. Pan fyddwch wedi gorffen pob un o'ch tasgau ac rydych yn hapus gyda'r gwaith, cyflwynwch eich aseiniad. Bydd angen i chi gadarnhau eich cyflwyniad cyn iddo fod wedi'i orffen.
 2. Ar ôl cyflwyno, gallwch naill ai dewis Gweld y cyflwyniad i weld eich gwaith eto, neu Dechrau'r adolygiad gan gyfoedion os oes adolygiadau sydd ar gael i chi. Bydd yr opsiwn Adolygu gan Gyfoedion yn parhau i fod yn anweithredol nes bod adolygiadau ar gael i chi eu gwirio. 
 1. Pan fydd adolygiadau gan gyfoedion ar gael, dewiswch Dechrau'r adolygiadau gan gyfoedion. Os nad yw'r opsiwn hwn ar gael, mae'n golygu nad yw digon o aseiniadau adolygu gan gyfoedion yn barod. Gallwch roi cynnig arall arni yn nes ymlaen neu gysylltu â'ch hyfforddwr i gael rhagor o wybodaeth. 
 1. Ysgrifennwch eich adborth ar gyfer eich cyd-fyfyriwr yn yr ardal ar ochr chwith y sgrin. Gallwch naill ai Cadw eich sylwadau neu gwblhau'r adborth a defnyddio Cyflwyno i'w gyflwyno. Yn y cam hwn, ni fyddwch yn gweld enw eich cyd-fyfyriwr oni bai bod eich hyfforddwr wedi dweud wrthych am gynnwys eich enw yng nghynnwys yr aseiniad.
  Ar ôl i chi gyflwyno eich adborth, defnyddiwch y carwsél i symud i'r adolygiad nesaf gan gyfoedion. 
 1. Wrth i chi symud ymlaen yn y broses, bydd modd i chi gweld statws eich cyflwyniadau a mynd yn ôl i'r rhai y mae angen i chi eu cwblhau. 
 1. Pan fyddwch wedi gorffen pob un o'ch adolygiadau, bydd modd i chi weld eich cyflwyniad eich hun a'r adborth rydych wedi'i roi, ond ni fydd modd i chi ei olygu.

 2. Byddwch yn gweld diweddariadau a'r cynnwys gwahanol yng nghyflwyniad eich aseiniad wrth i chi roi a derbyn adborth. Gall eich hyfforddwr, cyd-fyfyrwyr a chi ddysgu am newidiadau perthnasol yng nghyflwyniadau trwy'r Ffrwd Gweithgarwch.

  Bydd eich hyfforddwr yn derbyn hysbysiadau pan fydd adolygiadau newydd, a byddwch yn eu derbyn ar ôl i'ch adolygiadau gael eu graddio.

 1.   
 1. Os rydych yn cyflwyno eich aseiniad neu adolygiadau gan gyfoedion yn hwyr, gallwch barhau i fod yn rhan o'r broses ond bydd ychydig o gyfyngiadau. Er enghraifft, efallai na fydd modd cwblhau'r isafswm o adolygiadau gan gyfoedion ar gyfer eich aseiniad neu efallai byddwch yn achosi i un neu fwy o'ch cyd-fyfyrwyr golli o leiaf un adolygiad gan gyfoedion. 

Rhagor am gyflwyno aseiniadau

Aseiniadau adolygiadau gan gyfoedion ar gyfer myfyrwyr wedi'u hanalluogi ac ymgeisiau wedi'u dileu

Pan fydd hyfforddwr yn dileu cyflwyniad myfyriwr sy'n cynnwys adolygiadau gan gyfoedion, byddant yn gweld rhybudd, gan y byddant yn colli'r adolygiadau hynny. Bydd y rhestr o fyfyrwyr y bydd yn effeithio arnynt yn weladwy.

Wrth raddio neu weld adolygiadau gan gyfoedion, bydd cyflwyniad myfyriwr wedi'i analluogi neu nad yw ar gael yn parhau i fod ar gael.

Os yw myfyriwr wedi dechrau neu gwblhau adolygiad ar gyflwyniad myfyriwr nad yw ar gael bellach (gan ei fod yn perthyn i fyfyriwr wedi'i analluogi neu nad yw ar gael), byddant yn gweld nad oes ganddynt fynediad ato bellach. Gall y myfyriwr ddechrau adolygiad arall os hoffent wneud hynny neu os yw hyfforddwr yn gofyn iddynt wneud hynny. Gall hyfforddwr weld pan fydd myfyriwr wedi cwblhau adolygiad nad yw ar gael bellach, sy'n rhoi'r cyfle iddynt roi gwybod i'r myfyriwr nad oes rhaid iddynt gwblhau adolygiad arall os yw hynny'n well gan yr hyfforddwr.

The Assignment panel from a Student's view is open with 1) a "One or more submissions for your peer reviews are no longer available" warning message displayed and highlighted, and 2) a "This submission is no longer available" warning message highlighted.