Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Du kan sende inn en oppgave som krever kvalitativ fagfellevurdering.

 1. Finn navnet på delen der oppgaven ligger, på hovedsiden til emnet ditt. Spør læreren hvis du ikke vet hva delen heter:
 2. Velg oppgaven for å se leveringsfristen, antallet fagfellevurderinger du må fullføre, og leveringsfrist for fagfellevurdering. Du kan også se en vurderingsmatrise hvis underviseren har lagt til en for denne oppgaven.

  Ta med i betraktningen:

  • Du vil bare ha ett forsøk på innleveringen din for å garantere originalitet i svarene dine.
  • Du kan ikke starte medstudentvurderingen før du sender inn ditt eget arbeid, selv om medstudentvurderingsperioden allerede har startet.
  • Du kan ikke starte medstudentvurderingen din hvis det ikke er nok innleveringerr å gjennomgå, eller hvis medstudentvurderingsperioden ikke har startet ennå.
  • Du kan sende inn oppgaver og medstudentvurderinger etter leveringsfrister, men de merkes som sene. Du vil forbli en del av prosessen, men du får kanskje ikke minimum medstudentvurdeinger for deg selv.
    
 3. Velg Se vurderingen. Du kan begynne å arbeide med oppgaven og laste opp vedlegg og andre filer til den. Velg  Lagre og lukk hvis du vil sette arbeidet ditt på pause på et tidspunkt og sende inn oppgaven  senere. Du kan komme tilbake og fortsette når som helst.
 4. Når du er ferdig med alle oppgavene dine, bør du sende inn oppgaven din. Du må bekrefte innsendingen før den er endelig.
 5. Etter innleveringen kan du enten velge Vis innlevering for å gå tilbake til arbeidet ditt, eller Start medstudentvurdering hvis det er vurderinger tilgjengelig for deg. Alternativet Medstudentvurdering forblir inaktivt til vurderinger er tilgjengelige for deg å sjekke.
 6. Når fagfellevurderinger er tilgjengelige, velger du Start fagfellevurderinger. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, betyr det at det ikke er nok fagfellevurderingsoppgaver klare. Du kan prøve igjen senere eller kontakte underviseren din for å få mer informasjon.
 7. Skriv tilbakemeldingen din for klassekameraten din i venstre område av skjermen. Du kan enten lagre kommentarene dine eller fullføre tilbakemeldingen og sende inn. På dette stadiet ser du ikke navnet på klassekameraten din med mindre underviseren har bedt deg om å inkludere det i oppgaveinnholdet.
  Når du har sendt inn tilbakemeldingen din, kan du bruke karusellen til å gå videre til neste fagfellevurdering.
 8. Etter hvert som du går videre i prosessen, kan du se statusen for innleveringene dine og gå tilbake til de som må fullføres.

  Når du er ferdig med alle medstudentvurderingene dine, kan du se din egen innlevering og tilbakemeldingen du ga, men du kan ikke redigere den.

 9. Du ser oppdateringer og det ulike innholdet i oppgaveinnleveringen når du gir og mottar tilbakemeldinger. Underviseren din, medelevene dine og du kan finne ut om relevante endringer i innsendinger via  aktivitetsstrømmen.

  Underviseren din får varslinger når det kommer nye vurderinger, og du får dem når vurderingene er vurdert.

   
 10. Hvis du sender inn oppgaven din eller medstudentvurderinger sent, kan du fortsatt være en del av prosessen med noen begrensninger, for eksempel ikke fullføre minimum antall medstudeentvurderinger for oppgaven din eller føre til at en eller flere av de andre klassekameratene dine går glipp av minst én medstudentvurdering.

Mer om innsending av oppgaver