Wat is de Content Collection?

In de Content Collection kun je digitale inhoud opslaan, delen en publiceren in persoonlijke, cursus- en instellingsmappen. Als je inhoud wilt bewerken kan dit gewoon en de updates worden in het werk weergegeven. Je kunt inhoud delen door anderen te machtigen en passen te verzenden, zodat anderen er toegang tot hebben.

Je rol bepaalt welke tools en werkstromen je kunt gebruiken.


Hoe open ik de Content Collection?

Klik nadat je je hebt aangemeld bij Blackboard Learn op het tabblad Content Collection in de paginakoptekst.

De instelling kan de toegang tot de Content Collection beperken of het tabblad een andere naam geven. Als je de Content Collection niet kunt vinden, neem je contact op met je instelling.


Content Collection-menu

Je kunt via het menu items openen in de Content Collection. Je kunt het Content Collection-menu weergeven in de Snelkoppelingsweergave of de Mapweergave. Het menu wordt standaard weergegeven met de snelkoppelingsweergave. Selecteer een pictogram in de rechterbovenhoek van het menu om je weergave aan te passen.

De huidige weergave wordt automatisch opgeslagen bij het afmelden en hersteld wanneer je weer naar de Content Collection gaat. Sleep de rechterzijde van het menu om de grootte aan te passen.

In de snelkoppelingsweergave worden er pictogrammen weergegeven voor alle inhoudsgroepen, zoals Mijn inhoud en Bilbliotheekinhoud. In de mapweergave wordt inhoud in een geneste mapstructuur weergegeven. Je kunt iedere map uitvouwen om de submappen weer te geven.

De instelling kan instellen dat je niet kunt schakelen tussen weergaven.


Hoe is de inhoud ingedeeld?

De Content Collection bevat bestanden en mappen voor gebruikers, cursussen en de instelling. De drie standaard inhoudsgroepen zijn Mijn inhoud, Cursusinhoud en Instellingsinhoud. Mits beschikbaar worden er in iedere groep mappen en bestanden weergegeven Je hebt toegang tot iedere groep via het menu Content Collection.

Mijn inhoud wordt gebruikt om mappen en bestanden, zogenaamde items, op te slaan voor persoonlijk gebruik. Gebruik de zoekfunctie om inhoudsitems of mappen te zoeken en weer te geven die met je zijn gedeeld. Voeg bladwijzers toe op deze locaties, zodat je ze later weer eenvoudig terug kunt vinden.

Cursussen wordt gebruikt om mappen en bestanden op te slaan voor elke cursus. Er wordt een map weergegeven voor alle cursussen waartoe je toegang hebt. Cursusleiders zien mappen voor de cursussen die ze geven. Cursusmappen zijn pas beschikbaar voor studenten als de cursusleider hiervoor machtigingen heeft toegekend.

Instellingsinhoud wordt gebruikt om mappen en bestanden op te slaan voor educatieve en administratieve diensten die niet direct betrekking hebben op een cursus. Je hebt ook toegang tot bibliotheekitems. De bibliotheek van de instelling kan in dit gedeelte e-Reserves, elektronische manuscripten en andere bronnen posten.


Inhoud weergeven

In het inhoudsframe worden de items en werkstromen weergegeven die je in het menu kunt kiezen. Selecteer een kolomtitel om de items en mappen te sorteren.

Boven aan het inhoudsframe wordt de zogenaamde oriëntatiebalk weergegeven. Aan de hand van dit hiërarchisch spoor zie je waar je je bevindt in en hoe je daar bent geraakt. Selecteer een item op deze balk om naar die map te gaan. Vervolgkeuzelijsten op de oriëntatiebalk fungeren als scheidingen tussen mappen en bevatten een lijst met opties voor die map.


Toegang tot portfolio's en tools

Gebruik het menu Ga naar voor toegang tot portfolio's, samenwerkingstools, leerobjecten en andere tools in de Content Collection. Je kunt ieder menu uitvouwen en samenvouwen. Selecteer een kop in het menu om een tool te openen in het inhoudsframe.

Je instelling kan beperkte toegang instellen voor tools, zoals portfolio's.


Zoeken in Content Collection

Je kunt zoeken naar alle bestanden en mappen die anderen met je hebben gedeeld. De zoekresultaten bevatten alleen items waarvoor jij bent gemachtigd. Als machtigingen zijn toegekend voor een geneste map en niet voor de map op het hoogste niveau, kun je de map zoeken en deze voorzien van een bladwijzer.

Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig.

Standaard zoeken: Je kunt naar items zoeken in metagegevens en bestands- of mapnamen.

Geavanceerd zoeken: Je kunt op meerdere manieren zoeken, zoals op gebruikersnaam, datum, bestandsgrootte en andere, specifiekere metagegevens.

Zoeken in portfolio's: Je kunt alleen zoeken in portfolio's die gemaakt zijn in Blackboard Learn. Je zoekopdracht levert alleen portfolio's op die openbaar toegankelijk zijn of die met je worden gedeeld. Je instelling kan je toegang beperken tot de tool van de portfolio.

Opgeslagen zoekopdrachten: Je kunt zoekopdrachten opslaan nadat je ze hebt uitgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar een biologie-artikel dat je cursusleider heeft gedeeld. Je kunt een bladwijzer aan een zoekopdracht toewijzen, zodat je het artikel gemakkelijk weer kunt vinden.

Meer informatie over zoeken


Je persoonlijke startpagina instellen

Je kunt een beginpunt in de Content Collection selecteren. Als je iedere keer wanneer je het tabblad opent dezelfde cursus opent, stel je de startpagina in zodat deze naar de cursusmap verwijst.

Elke locatie voor een cursus of bladwijzer kan als beginpunt worden ingesteld.

  1. Ga naar Content Collection.
  2. Selecteer in het menu Ga naar Persoonlijke instellingen in het gedeelte Tools.
  3. Selecteer de optie Aangepaste locatie op de pagina Persoonlijke instellingen.
  4. Blader naar een locatie.
  5. Selecteer Verzenden.

Een bladwijzer toewijzen

Je kunt rechtstreeks naar een bepaalde map gaan in de Content Collection. Selecteer Direct naar locatie en geef het pad op om een map te openen en tegelijkertijd een bladwijzer toe te wijzen.

  1. Selecteer in het menu Ga naar Direct naar locatie in het gedeelte Tools.
  2. Blader op de pagina Direct naar locatie naar een locatie.
  3. Typ een Naam om een bladwijzer te maken.
  4. Selecteer Verzenden.

Items als bladwijzers wordt ook op de actiebalk weergegeven.

Ga naar je bladwijzers in het menu Ga naar in het gedeelte Tools. Op de pagina Bladwijzers kun je mappen maken om je bladwijzers in te delen. Als je een bladwijzer niet meer kunt selecteren, bestaat de inhoud wellicht niet meer.

Je kunt ook bladwijzers openen via je gebruikersmenu. Je opent het gebruikersmenu naast je naam in de paginakoptekst.

Meer informatie over het openen van bladwijzers in het gebruikersmenu