Beth yw'r Casgliad o Gynnwys?

Yn y Casgliad o Gynnwys, gallwch storio, rhannu a chyhoeddi cynnwys digidol mewn ffolderi personol, cwrs a sefydliadol. Pan rydych eisiau golygu cynnwys, rydych yn gwneud hynny unwaith a bydd y diweddariadau'n ymddangos trwy gydol eich gwaith. Gallwch rannu cynnwys trwy roi caniatâd i eraill ac anfon pasys er mwyn iddynt allu cael mynediad ato.

Mae'ch rôl yn pennu pa offer a llifau gwaith y mae gennych fynediad atynt.


Sut ydw i'n cael mynediad at y Casgliad o Gynnwys?

Ar ôl i chi fewngofnodi i Blackboard Learn, dewiswch dab y Casgliad o Gynnwys ym mhennyn y dudalen.

Gall eich sefydliad gyfyngu ar fynediad at y Casgliad o Gynnwys neu ailenwi'r tab. Os ydych yn cael trafferth yn dod o hyd i'r Casgliad o Gynnwys, cysylltwch â'ch sefydliad.


Dewislen y Casgliad o Gynnwys

Gallwch gael mynediad at eitemau yn y Casgliad o Gynnwys o'r ddewislen. Gallwch weld dewislen y Casgliad o Gynnwys o'r Gwedd Llwybrau Byr neu'r Gwedd Ffolderi. Yn y lle cyntaf, bydd gwedd y llwybr byr yn ymddangos yn ôl rhagosodiad. Dewiswch eicon yn y gornel dde ar dop y dudalen i newid eich gwedd.

Mae'r system yn cadw'r wedd dewiswch chi ac yn dychwelyd i'r wedd honno bob tro i chi gael mynediad at y Casgliad o Gynnwys. Pwyswch a llusgo ochr dde'r ddewislen i newid y maint.

Mae'r wedd llwybrau byr yn dangos eiconau ar gyfer pob grŵp o gynnwys, megis Fy Nghynnwys a Cynnwys y Llyfrgell. Mae'r wedd ffolderi'n dangos cynnwys mewn strwythur ffolderi o fewn tabl. Gallwch ehangu pob ffolder i weld yr is-ffolderi.

Gall eich sefydliad ddiystyru'ch gallu i newid gweddau.


Sut caiff y cynnwys ei drefnu?

Mae'r Casgliad o Gynnwys yn cynnwys ffeiliau a ffolderi wedi'u trefnu ar gyfer defnyddwyr, cyrsiau a'r sefydliad. Y tri grŵp diofyn o gynnwys yw Fy Nghynnwys, Cynnwys y Cwrs, a Cynnwys y Sefydliad. Mae pob grŵp yn dangos ffolderi a ffeiliau os oes rhai ar gael i chi. Gallwch gael mynediad at bob grŵp trwy ddewislen y Casgliad o Gynnwys.

Defnyddir Fy Nghynnwys i storio ffolderi a ffeiliau y cyfeirir atynt fel eitemau at eich defnydd personol. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ganfod a gweld eitemau cynnwys neu ffolderi y'u rhennir â chi. Ychwanegwch nodau tudalen i'r lleoliadau hyn er mwyn i chi allu dod o hyd iddynt yn hawdd yn y dyfodol.

Defnyddir Cynnwys y Cwrs i storio ffolderi a ffeiliau ar gyfer pob cwrs. Mae ffolder yn ymddangos ar gyfer pob cwrs y mae gennych fynediad iddo. Mae hyfforddwyr yn gweld ffolderi ar gyfer y cyrsiau y maent yn eu haddysgu. Mae'n rhaid i hyfforddwyr ganiatáu mynediad i fyfyrwyr cyn bod ffolderi cwrs ar gael iddynt.

Defnyddir Cynnwys y Sefydliad i storio ffolderi a ffeiliau ar gyfer gwasanaethau addysgol a gweinyddol nad sy'n uniongyrchol gysylltiedig â chwrs. Gallwch hefyd gael mynediad at eitemau'r llyfrgell. Gall llyfrgell y sefydliad ddefnyddio'r ardal hon i bostio e-Gronfeydd, llawysgrifau electronig ac adnoddau eraill.


Gweld cynnwys

Mae'r ffrâm gynnwys yn dangos yr eitemau a'r llifau gwaith a gallwch ddewis o'u plith yn y ddewislen. Dewiswch deitl colofn i drefnu'r eitemau a'r ffolderi.

Mae'r bar cyfeiriadaeth yn ymddangos ar frig y ffrâm gynnwys. Defnyddiwch y llwybr hierarchaidd yma i ddangos lle rydych chi a sut gyrhaeddoch chi yno. Dewiswch eitem ar y bar i fynd i'r ffolder honno. Mae cwymplen y bar llywio'n gweithredu fel gwahanwyr ffolderi ac yn dangos rhestr o opsiynau ar gyfer y ffolder hwnnw.


Cael mynediad at bortffolios ac offer

Defnyddiwch ddewislen Neidio i i gael mynediad at bortffolios, gwrthrychau dysgu ac offer eraill yn y Casgliad o Gynnwys. Gallwch gwympo ac ehangu pob dewislen. Dewiswch bennawd yn y ddewislen i agor darn o offer yn y ffrâm gynnwys.

Gall eich sefydliad gyfyngu mynediad i ddarnau o offer, megis portffolios.


Chwilio yn y Casgliad o Gynnwys

Gallwch chwilio er mwyn dod o hyd i'r holl ffeiliau a ffolderi mae pobl eraill wedi'u rhannu â chi. Ar ôl chwilio, yr unig eitemau y'u dychwelir yw'r sawl sydd gennych ganiatâd i'w gweld. Os roddir caniatâd ar gyfer ffolder o fewn tabl ac nid y ffolder lefel uchaf, gallwch chwilio am y ffolder a rhoi nod tudalen arno.

Mae pob chwiliad yn sensitif i faint llythrennau.

Chwiliad Sylfaenol: Gallwch chwilio am dermau o fewn metaddata ac enwau ffeiliau neu ffolderi.

Chwiliad Manwl: Mae gennych fwy o opsiynau ar gyfer eich chwiliad, megis enw defnyddiwr, dyddiadau, maint ffeil a metaddata mwy penodol.

Chwilio am Bortffolio: Gallwch chwilio portffolios a grëwyd yn Blackboard Learn yn unig. Mae eich chwiliad yn dangos portffolios a osodwyd i ar gael neu a rannwyd gyda chi. Gall eich sefydliad gyfyngu ar eich mynediad at offer Portffolios.

Chwiliadau a Gedwir: Ar ôl i chi redeg chwiliad, gallwch ei gadw. Er enghraifft, gallwch chwilio am erthygl bioleg a rannwyd gan eich hyfforddwr. Gallwch roi nod tudalen ar chwiliad er mwyn i chi allu dod o hyd i'r erthygl yn hawdd eto.

Mwy ar chwilio


Gosod eich hafan bersonol

Gallwch ddewis pwynt mynediad i mewn i'r Casgliad o Gynnwys. Os ydych yn mynd i'r un cwrs bob tro i chi agor y tab, gosodwch yr hafan i'r pwynt hwnnw yn ffolder y cwrs.

Gallwch osod unrhyw gwrs neu leoliad â nod tudalen fel eich pwynt mynediad.

  1. Ewch i'r Casgliad o Gynnwys.
  2. Yn newislen Neidio i, dewiswch Gosodiadau Personol yn yr adran Offer.
  3. Ar dudalen Gosodiadau Personol, dewiswch opsiwn Lleoliad Personol.
  4. Porwch am leoliad.
  5. Dewiswch Cyflwyno.

Creu nod tudalen

Gallwch fynd yn uniongyrchol i ffolder penodol yn y Casgliad o Gynnwys. Dewiswch Mynd i Leoliad a darparwch y llwybr i agor ffolder a rhoi nod tudalen ar yr un pryd.

  1. Yn newislen Neidio i, dewiswch Mynd i Leoliad yn yr adran Offer.
  2. Ar dudalen Mynd i Leoliad, Porwch am leoliad.
  3. Teipiwch Enw i greu nod tudalen.
  4. Dewiswch Cyflwyno.

Mae Rhoi Nod Tudalen ar Eitemau hefyd yn ymddangos yn y bar gweithredu.

Gallwch gael mynediad at eich nodau tudalen yn newislen Neidio i yn yr adran Offer. Ar dudalen Nodau Tudalen, gallwch greu ffolderi i drefnu'ch nodau tudalen. Os nad ydych yn gallu dewis nod tudalen, mae'n bosib na fod y cynnwys yn bodoli bellach.

Gallwch hefyd gael mynediad at nodau tudalen yn eich dewislen i ddefnyddwyr. Mae'r ddewislen i ddefnyddwyr nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen.

Mwy ar gael mynediad at nodau tudalen yn y ddewislen i ddefnyddwyr