Lägga till, redigera och ta bort frågor

När du har lagt till den första frågan i ett prov klickar du på plustecknet där du vill lägga till ytterligare en fråga, ange text eller ladda upp en fil. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

Om du lägger till frågor kan du inte aktivera anonym bedömning.

The top right-hand side menu lets you edit, align with goal or delete a question. The plus button lets you add another question.

Deltagarna ser innehållet precis som du ser det, utan redigeringsalternativ eller rätt svar.

Mer information om att lägga till text och filer

Innan deltagare öppnar en utvärdering ska du öppna menyn för att Redigera eller Ta bort. Ändra poängen för en befintlig fråga genom att välja poängkapseln och ange ett nytt värde.

Välj Koppla till mål på menyn för att koppla mål till enskilda frågor och hjälpa lärosätet att mäta resultat. Deltagarna kan visa information för de mål du har kopplat till utvärderingar eller frågor så att de vet vad du förväntar dig.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

När deltagarna har öppnat en utvärdering

Du kan redigera texten för de flesta frågor och svar, även efter att deltagarna har gjort inlämningar. Till exempel kan du ha valt fel svar, hittat ett skrivfel eller vill justera poängalternativ. Du kan göra en ändring som alla deltagare kan se och automatiskt uppdatera alla resultat.

Din uppdatering påverkar befintliga försök, pågående försök och efterföljande inlämningar. Studentresultaten uppdateras men de nya resultaten kanske inte visas omedelbart. Deltagarana får se sina uppdaterade resultat i aktivitetsflödet.

Om du gör ändringar medan deltagarna har utvärderingar öppna kan de inte se ändringarna. De måste uppdatera sidan eller skicka in utvärderingen och öppna den på nytt.

När deltagarna har öppnat utvärderingen kan du göra dessa ändringar:

 • Lägga till nya frågor och svar
 • Ta bort en fråga
 • Ta bort svar i matchnings- och flervalsfrågor
 • Ändra antalet luckor i frågor där man fyller i luckor
 • Flytta innehållet, såsom byta ordning på frågorna,svaren eller extra innehåll
 • Lägga till eller ta bort frågor från en frågepool eller ta bort en pool från en utvärdering

Du kan inte ändra poängen som en enskild deltagare har fått för en automatiskt bedömd fråga.

När deltagarna har öppnat utvärderingen eller har gjort inlämningar kan du göra dessa ändringar:

 • Redigera texten i frågor och svar
 • Redigera poängvärdet
  • Nya resultat räknas om för alla tidigare inskickade utvärderingar
 • Ge alla full poäng för en fråga
 • Ändra vilka svar som är korrekta
 • Ändra poängalternativen för flervalsfrågor och matchningsfrågor
 • Justera frågor efter målen, endast från bedömningssynpunkt

Öppna en frågas meny, i en utvärdering eller en deltagares inlämning, och välj Redigera/Omvärdera för att göra ändringar. Du får en varning efter att du har sparat dina ändringar om deltagarinlämningar finns och ny bedömning sker.

Om du redigerar en fråga i en frågepool visas ändringarna överallt där frågan används. Till exempel, om du ändrar rätt svar bedöms frågan på nytt i alla utvärderingar där frågan används. Det samma gäller för ändringar som du gör i frågor i källutvärderingar. Dessa ändringar påverkar alla frågepooler där frågan visas.

Den nya bedömningens poäng appliceras till försökets poäng. Om du ändrar resultatet för utvärderingen manuellt i resultatboken kommer inte poängen i den nya bedömningen att ändra den omprövade och justerade poängen.

The top right-hand side menu lets you edit or regrade a question, or align question with your goals.

Ge full poäng

Du kan ge alla full poäng på en fråga som du inte förklarade tydligt eller inte reflekterade dina föreläsningar eller läroboksmaterialet korrekt.

När du har valt Redigera/Omvärdera i en frågemeny kan du markera rutan för Ge full poäng för frågan. När du har tilldelat full poäng kan du rensa rutan om du vill återgå till det automatiska resultatet eller till ett tidigare tilldelat manuellt resultat.

Din uppdatering påverkar befintliga försök, pågående försök och efterföljande inlämningar. Studentresultaten uppdateras men de nya resultaten eller upphävandet kanske inte visas omedelbart.

När du ger full poäng kan du inte ändra deltagarens poäng för en enskild fråga. Du kan skriva över en deltagares utvärderingspoäng för att justera poängen.

Mer information om att skriva över resultat

Tick on the box to give all students full credit for a question.

Deltagarvy av full poäng

När bedömningen är klar och du visar rätt svar för deltagarna kan de se vilka frågor som fått full poäng. Full poäng visas bredvid resultatkapseln och noteras även i svarssektionen.

This is how students view full credit given for a question.

Redigera filer i frågor

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till i frågor. Välj en fil i redigeraren och klicka sedan på ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsfunktioner. Du kan lägga till ett visningsnamn och alternativtext.

A purple pencil that lets you edit files within questions.

Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.


Sortera om frågor, text och filer

Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ändrar ordningen. Innan deltagare öppnar provet kan du ändra ordningen på delar av provet.

Redigera ett prov. Peka på ett provobjekt för att komma åt ikonen Dra för att ändra ordning. Tryck på frågan, textstycket eller filen och dra till en ny plats.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

 1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Dra för att ändra ordning för ett objekt.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Välj en plats med piltangenterna.
 4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Redigera, sortera om och ta bort prov

Du kan göra ändringar i befintliga prov och ändra platsen där de visas på sidan Kursinnehåll. Observera att om du ändrar ett befintligt prov som deltagarna kan komma åt, kanske några deltagare redan har påbörjat sina inlämningar.

Klicka på ikonen Dra för att ändra ordning i en provrad för att flytta den till en ny plats. Du kan även flytta ett prov till en mapp.

Öppna menyn i en testrad för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort.

The menu on the top right-hand side opens a menu that lets you edit, start a conversation, see student’s activity, analyze questions or delete tests.

Du kan ändra testets förfallodatum och resultatenheter när som helst, även efter att deltagarna har gjort inlämningar. Deltagarnas status, poäng och resultatenheter uppdateras också.

Ta bort tester

Om det inte finns några deltagarinlämningar när du tar bort ett prov från kursen tas även objektet bort i Kursadministration och resultat. Om prov har inlämningar måste du bekräfta att du vill ta bort provet, alla inlämningar och resultat från kursen permanent.

Du kan även dölja testet från deltagarna om du vill bevara inlämningarna och poängen i Kursadministration och resultat. Deltagarna kan inte komma åt dolda tester på kursinnehållssidan eller på sina resultatsidor även om du har bedömt inlämningar.

Andra överväganden vid borttagning

Du kan inte ta bort källtest för frågepooler från följande områden:

 • Sidan Kursinnehåll
 • Kursadministration och resultat, list- eller rutnätsvy

Du kan inte heller ta bort följande objekt:

 • Mappar som innehåller källtest för frågepooler
 • Frågebanker som används i frågepooler