Soruları ekleme, düzenleme ve silme

Teste ilk soruyu ekledikten sonra başka bir soru eklemek, metin yazmak veya karşıya dosya yüklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. İstediğiniz kadar metin bloku ve dosya ekleyebilirsiniz.

 

Soru eklerseniz anonim not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

The top right-hand side menu lets you edit, align with goal or delete a question. The plus button lets you add another question.

Öğrenciler, düzenleme seçenekleri ve doğru yanıtlar hariç olmak üzere içeriği tıpkı sizin gibi görür.

Metin ve dosya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları değiştirmek için menüsünü açın. Öğrenciler değerlendirmeyi açtıktan sonra bazı seçenekler görünmez.

Öğrenciler değerlendirmeyi açmadan önce, sorularla ilgili bilgileri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

 • Puan kutucuğu: Sorunun puan değerini değiştirin.
 • Hedefle eşleştirme: Kurumunuzun başarıları ölçebilmesi için tek tek sorularla hedefleri eşleştirebilirsiniz. Öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için değerlendirmelerle ve sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.
 • Çoğalt: Aynı değerlendirme (test, ödev, form) içinde veya bir soru bankasında içinde bulunan bir soruyu hızlı bir şekilde kopyalayın.

Öğrenciler değerlendirmeyi açtıktan sonra

Öğrenciler gönderim yaptıktan sonra bile çoğu sorunun ve yanıtın metnini düzenleyebilirsiniz. Örneğin, yanlış yanıtı seçmiş, bir yazım yanlışı bulmuş veya puanları ya da puanlama seçeneklerini ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Tüm öğrencilerin görebileceği bir değişiklik yapabilir ve tüm notları otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz.

Güncelleştirme işlemi mevcut tüm denemeleri, devam etmekte olan denemeleri ve sonraki gönderimleri etkiler. Öğrenci notları güncelleştirilir ancak yeni notlar hemen görünmeyebilir. Öğrenciler güncelleştirilen notlarını etkinlik akışlarında görürler.

Öğrencilerin değerlendirmeleri açıkken değişiklik yaparsanız bu değişiklikleri göremezler. Sayfayı yenilemeleri veya değerlendirmeyi gönderip yeniden açmaları gerekir.

Öğrenciler değerlendirmeyi açtıktan sonra şu değişiklikleri yapamazsınız:

 • Yeni soru ve yanıt ekleme
 • Soru silme
 • Çoktan Seçmeli ve Eşleştirme sorularında yanıtları silme
 • Boşluk Doldurma sorusunda boşlukların sayısını değiştirme
 • İçeriği taşıma (soruların, yanıtların veya ek içeriklerin sırasını değiştirme gibi)
 • Bir soru havuzundan soru ekleme veya kaldırma ya da bir değerlendirmeden havuz silme

Otomatik olarak not verilen bir soru için öğrencinin aldığı puanı değiştiremezsiniz.

Öğrenciler değerlendirmeyi açtıktan veya gönderim yaptıktan sonra şu değişiklikleri yapabilirsiniz:

 • Soru ve yanıtların metnini değiştirme
 • Puan değerini düzenleme
  • Önceden gönderilen tüm değerlendirmeler için yeniden yeni puanlar hesaplanır.
 • Bir soru için herkese tam kredi verme
 • Doğru yanıtları değiştirme
 • Çoktan Seçmeli ve Eşleştirme soruları için puanlama seçeneklerini değiştirme
 • Sadece değerlendirmeden soruları hedeflerle hizalama

Bir değerlendirmede veya öğrenci gönderiminde, bir sorunun menüsünü açın ve değişiklik yapmak için Düzenle/Yeniden Puanla'yı seçin. Öğrenciler gönderim yapmışsa değişikliklerinizi kaydettikten sonra bir uyarı alırsınız ve yeniden puanlama işlemi yapılır.

Soru havuzundaki bir soruyu düzenlerseniz yaptığınız değişiklikler, sorunun kullanıldığı her yerde görünür. Örneğin, doğru cevabı değiştirirseniz sorunun kullanıldığı tüm değerlendirmelerde sorunun puanı değiştirilir. Bu durum, bir kaynak değerlendirmenin sorularında yaptığınız düzenlemeler için de geçerlidir. Bu düzenlemeler, sorunun bulunduğu tüm soru havuzlarını etkiler.

Yenilenen puan, deneme puanına uygulanır. Not defterinde değerlendirme notunu manuel olarak değiştirirseniz yeniden verilen puan geçersiz kılma puanını değiştirmez.

The top right-hand side menu lets you edit or regrade a question, or align question with your goals.

Tam kredi ver

Net olarak açıklamadığınız veya verdiğiniz dersi ya da ders kitabındaki bilgileri doğru şekilde yansıtmayan bir soru için herkese tam kredi verebilirsiniz.

Bir sorunun menüsünden Düzenle/Yeniden Not Ver'i seçtikten sonra, Soru için tam kredi ver onay kutusunu seçebilirsiniz. Tam kredi verdikten sonra, otomatik notu veya önceden manuel olarak verilen notu geri almak için onay kutusunun işaretini kaldırabilirsiniz.

Güncelleştirme işlemi mevcut tüm denemeleri, devam etmekte olan denemeleri ve sonraki gönderimleri etkiler. Öğrenci notları güncelleştirilir ancak yeni notlar veya geri alma işlemleri hemen görünmeyebilir.

Tam kredi verdiğinizde tek bir sorunun öğrenci puanlarını değiştiremezsiniz. Gerekiyorsa puanları ayarlamak için bir öğrencinin değerlendirme puanını geçersiz kılabilirsiniz.

Notları geçersiz kılma hakkında daha fazla bilgi

Tick on the box to give all students full credit for a question.

Tam krediye ilişkin öğrenci görünümü

Not verme işlemi tamamlandıktan ve öğrencilere doğru cevapları gösterdikten sonra öğrenciler, hangi sorulara tam kredi verdiğinizi görebilirler. Not kutucuğunun yanında Tam kredi verildi ifadesi görünür ve bu, yanıtlar bölümünde de belirtilir.

This is how students view full credit given for a question.

Soruların içinden dosyaları düzenleme

Sorulara eklediğiniz dosyaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide dosyayı seçin ve ardından düzenleyici işlevleri satırında Eki Düzenle'yi seçin. Görünen ad ve alternatif metin ekleyebilirsiniz.

A purple pencil that lets you edit files within questions.

Dosyayı düzenleyicide bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte satır içi olarak görünecek şekilde doğrudan mı ekleyeceğinizi de seçebilirsiniz.


Soruları, metinleri ve dosyaları yeniden sıralama

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soruları yeniden sıraladığınızda soru numaraları da güncelleştirilir. Öğrenciler testi açmadan önce testin ögelerinin sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Testi düzenleyin. Yeniden sıralamak için sürükle ögesine erişmek için imleci bir test ögesinin üzerine getirin. Soruyu, metin blokunu veya dosyayı yeni bir konuma taşımak için sürükleyin.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Bir ögeyi taşımak için klavyenizi de kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuyla ilerleyerek ögenin Yeniden sıralamak için sürükle düğmesine gelin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak bir konum seçin.
 4. Ögeyi yeni konuma bırakmak için Enter tuşuna basın.

Testleri düzenleme, yeniden sıralama ve silme

Mevcut testlerde değişiklikler yapabilir ve Kurs İçeriği sayfanızda görünecekleri yerleri değiştirebilirsiniz. Öğrencilerin erişebildiği mevcut bir testte değişiklik yaptığınız takdirde, bazı öğrencilerin gönderimlerine başlamış olabileceğini göz önünde bulundurun.

Yeni bir konuma taşımak için bir testin satırında Yeniden sıralamak için sürükle ögesini seçin. Bir testi bir klasörün içine de taşıyabilirsiniz.

Bir testin satırından menüyü açarak Düzenle ve Sil seçeneklerine erişin.

The menu on the top right-hand side opens a menu that lets you edit, start a conversation, see student’s activity, analyze questions or delete tests.

Öğrenciler gönderimlerini yaptıktan sonra dahi testin son tarihini ve not birimini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Öğrencilerin durumları, puanları ve not birimleri de güncellenir.

Test silme

Bir testi kursunuzdan silebilirsiniz; hiçbir öğrenci gönderimi yoksa not defteri ögesi de silinir. Gönderimi yapılmış testlerde ise; testi, tüm gönderimleri ve notları kursunuzdan kalıcı olarak kaldırmak istediğinizi onaylamanız gerekir.

Veya gönderimleri ve not defterindeki puanları korumak için testi öğrencilerden gizleyebilirsiniz. Gönderimlere not vermiş olsanız da öğrenciler Kurs İçeriği sayfasından veya kendi not sayfalarından gizli testlere erişemezler.

Silme konusunda diğer önemli noktalar

Şu alanlardaki soru havuzları için kaynak testleri silemezsiniz:

 • Kurs İçeriği sayfası
 • Not defteri görünümleri

Ayrıca şu ögeleri de silemezsiniz:

 • Soru havuzları için kaynak testleri içeren klasörler
 • Soru havuzlarında kullanılan soru bankaları