Legg til, rediger og slett spørsmål

Når du har lagt til det første spørsmålet, velger du plusstegnet der du vil legge til et annet spørsmål, skrive tekst eller laste opp en fil. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

Du kan ikke aktivere anonym vurdering hvis du legger til spørsmål.

The top right-hand side menu lets you edit, align with goal or delete a question. The plus button lets you add another question.

Studentene ser innholdet akkurat som du ser det, men uten redigeringsmulighetene eller informasjon om hva som er riktig svar.

Mer om hvordan du legger til filer og tekst

Åpne menyen for å se Rediger eller Slett, før studenter åpner en vurdering. For å endre poengverdien kan du velge poengsumpillen og skrive inn en ny verdi.

Velg Innrett med mål i menyen for å innrette mål med individuelle spørsmål for å hjelpe institusjonen din med å måle prestasjon. Studenter kan se informasjon om mål du innretter med vurderinger og spørsmål, slik at de vet hva du forventer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Når studentene har åpnet en vurdering

Du kan redigere teksten for de fleste spørsmål og svar – selv etter at studenter har sendt inn svar. Det kan for eksempel hende du har valgt feil svar, har funnet en feilstaving eller bare vil justere poengene eller vurderingsalternativene. Du kan gjøre endringer for alle studenter og oppdatere alle vurderinger automatisk.

Oppdateringen får innvirkning på eksisterende forsøk, forsøk som er i gang, og senere innsendinger. Studentvurderingene oppdateres, men det er ikke sikkert at de nye vurderingene vises med en gang. Studentene ser de oppdaterte vurderingene sine i aktivitetsstrømmen.

Hvis du gjør endringer mens studenter har oppgaver eller prøver åpne, ser de ikke endringene. De må laste inn siden på nytt eller sende inn oppgaven eller prøven og åpne den igjen.

Etter at studenter har åpnet vurderingen kan du ikke foreta disse endringene:

 • Legge til nye spørsmål og svar
 • Slette spørsmål
 • Slette svar i Pare sammen- og Flervalg med ett riktig svar-spørsmål
 • Endre antallet manglende ord i Manglende ord-spørsmål
 • Flytte på innholdet, for eksempel ved å endre rekkefølgen på spørsmål, svar eller ekstra innhold
 • Legg til eller fjern spørsmål fra en spørsmålsbank, eller slett en spørsmålsbank fra en vurdering

Du kan ikke endre poengene for individuelle studenter som er innrettet med spørsmål som gis vurdering automatisk.

Når studentene har åpnet oppgaven/prøven eller har sendt inn noe, kan du gjøre disse endringene:

 • Endre teksten for spørsmål og svar
 • Endre poengverdien
  • Det beregnes nye vurderinger for alle oppgaver/prøver som allerede er sendt inn.
 • Gi alle full kreditt for et spørsmål
 • Endre hvilke svar som er riktige
 • Endre vurderingsalternativene for Flervalg med ett riktig svar- og Pare sammen-spørsmål
 • Innrett spørsmål med mål (bare fra oppgaven/prøven)

Åpne menyen for et spørsmål i en oppgave/prøve eller studentinnsending, og velg Rediger / gi ny vurdering for å gjøre endringer. Hvis det finnes studentvurderinger og endringene fører til ny vurdering, ser du en advarsel når du lagrer.

Hvis du redigerer spørsmål i en spørsmålsbank, vises endringene alle stedene der spørsmålet brukes. For eksempel, om du vil endre det riktige svaret, blir spørsmålet revurdert i alle oppgaver hvor spørsmålet blir brukt. Det samme gjelder for endringer du gjør i spørsmålene for en kildevurdering. Disse endringene påvirker alle spørsmålsbanker hvor spørsmålet vises.

Den nye poengsummen brukes for forsøket. Hvis du endrer vurderingen for en oppgave eller prøve manuelt i vurderingen, endrer ikke den nye poengsummen overstyringspoengsummen.

The top right-hand side menu lets you edit or regrade a question, or align question with your goals.

Gi maksimal poengsum

Hvis du har brukt spørsmål du ikke har forklart skikkelig, eller som ikke gjenspeiler innholdet i forelesningen eller læreboken skikkelig, kan du gi alle maksimal poengsum for dem.

Når du velger Rediger / gi ny vurdering i menyen for et spørsmål, kan du krysse av for Gi full poengsum for spørsmål. Når du har gitt full poengsum, kan du fjerne avmerkingen for å gå tilbake til den automatiske vurderingen eller en tidligere tilordnet manuell vurdering.

Oppdateringen får innvirkning på eksisterende forsøk, forsøk som er i gang, og senere innsendinger. Studentvurderingene oppdateres, men det er ikke sikkert at de nye (eller tidligere) vurderingene vises med en gang.

Du kan ikke endre studenters poengsum for et individuelt spørsmål når du gir full poeng. Du kan overstyre en students vurderingspoengsum for å justere poengene etter behov.

Mer informasjon om overstyring av vurderinger

Tick on the box to give all students full credit for a question.

Studentvisning av full poengsum

Etter vurderingen er fullført kan du vise studenter de riktige svarene, de kan se hvilke spørsmål du har gitt full poeng til. Full poengsum er gitt vises ved siden av vurderingspillen og i svardelen.

This is how students view full credit given for a question.

Rediger filer direkte fra spørsmål

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til i spørsmål. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsfunksjoner. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst.

A purple pencil that lets you edit files within questions.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.


Endre rekkefølge på spørsmål, tekst og filer

Spørsmålene nummereres automatisk i rekkefølgen du legger dem til i. Spørsmålsnumrene oppdateres når du endrer rekkefølgen på spørsmål. Du kan endre rekkefølgen på elementene i prøver frem til studentene åpner prøvene.

Peke på et prøveelement for å åpne Dra for å omorganisere-ikonet. Trykk og dra for å flytte spørsmålet, tekstblokken eller filen til en annen plasseringen.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Du kan også flytte elementer med tastaturet.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til et elements Dra for å endre omorganisere-ikon.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Rediger, endre rekkefølge og slett prøver.

Du kan endre eksisterende prøver og endre hvor de vises på Emneinnhold-siden din. Vær oppmerksom på at hvis du sletter en eksisterende prøve som studenter har tilgang til, kan det hende at noen av studentene har begynt på innsendingene sine.

Press Dra for å omorganisere-ikonet i en rekke i prøven for å flytte den til en ny plassering. Du kan også flytte prøver til mapper.

Gå til raden for en prøve, og åpne menyen for å se Rediger- og Slett-funksjonene.

The menu on the top right-hand side opens a menu that lets you edit, start a conversation, see student’s activity, analyze questions or delete tests.

Du kan endre leveringsfristen og vurderingsenheten for prøven når som helst – selv etter at studenter har sendt inn svar. Da blir også studentenes statuser, poengsummer og vurderingsenheter oppdatert.

Slett prøver

Hvis du sletter en prøve fra emnet ditt og det ikke finnes noen innsendinger fra studenter, blir vurderingsbokelementet også slettet. For prøver med innsendinger må du bekrefte at du vil fjerne prøven samt alle innsendingene og vurderingene fra emnet ditt for godt.

Eventuelt kan du skjule prøven for studenter for å beholde vurderingene og innsendingene i vurderingsboken. Studentene kan ikke se skjulte prøver på Emneinnhold-siden eller vurderingssidene sine – selv ikke hvis du har vurdert innsendinger.

Andre slettemåter

Du kan ikke slette kildeprøver for spørsmålsbanker fra disse områdene:

 • Emneinnhold-siden
 • Vurderingsbokliste- eller rutenettvisning

Du kan også ikke slette disse elementene:

 • Mapper som inneholder kildeprøver for spørsmålsbanker
 • Spørsmålsbanker som brukes i spørsmålsbank