Genererar inte återkoppling eller vägledning

Det finns flera möjliga anledningar till att vägledning eller återkoppling inte genereras för din ursprungliga eller uppdaterade fil. Några av dessa är:

Filtyper som stöds

Filstorlek

Ally har ingen filstorleksbegränsning. Det kan finnas fall där algoritmen misslyckas med att generera alternativa format för vissa stora filer. 

  • Håll det ursprungliga innehållet under 100 sidor för att generera ett OCR-format.
  • Begränsa innehållet till 100 000 tecken för ljudformatet.
  • Begränsa innehållet till 30 000 tecken för det översatta formatet.