Allmänna vanliga frågor om Ally för lärare

Allmänt

Vilka språk finns Blackboard Ally på?

Blackboard Ally finns på många språk. Gränssnittet i Ally kan fås på många olika språk, liksom de alternativa formaten, även ljudformatet.

I de alternativa ljudfilerna läses texten upp på det språk som det ursprungliga dokumentet är skrivet på. Den mest lämpliga uttalsvarianten väljs utifrån i vilken del av världen Ally är installerat. När det gäller ett dokument på engelska får till exempel användare i Nordamerika höra uppläsningen på amerikansk engelska medan användare i Europa får höra den på brittisk engelska och användare i Australien på engelska med australiskt uttal.

Blackboard Ally finns på de här språken:

 • Katalanska
 • Danska
 • Nederländska
 • Engelska, amerikansk
 • Engelska, brittisk
 • Finska
 • Franska
 • Franska, kanadensisk
 • Tyska
 • Italienska
 • Norska (bokmål)
 • Norska (nynorsk)
 • Polska
 • Portugisiska
 • Portugisiska (brasiliansk)
 • Spanska
 • Svenska
 • Turkiska
 • Walesiska

Vilka lärhanteringssystem är Ally tillgängligt för?

Ally är för närvarande tillgängligt för dessa lärhanteringssystem:

 • Blackboard Learn 9.1 (Q2 2017 CU3-versionerna och senare)
 • Blackboard Learn SaaS Original- och Ultra-kursvy
 • Blackboard Open LMS
 • Instructure Canvas
 • Självhostat Moodle (version 3.2 och senare)

Vilka webbläsare stöds?

Ally har stöd på samma webbläsare som lärhanteringssystemet (LMS) öppnades med.

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Vad händer när en kurs kopieras? Kör Ally med kurskopian?

Ja. När du kopierar en kurs blir alla alternativa format och all läraråterkoppling tillgänglig i den nya kursen.

En fördröjning kan förekomma innan allt flyttas över till den nya kursen.

När du arkiverar en kurs finns bara referenser till filtillgänglighet kvar. Ally är en molntjänst och de alternativa formaten lagras på Allys servrar, vilket innebär att de inte skickas tillbaka till läroplattformen. De alternativa formaten lagras inte i ett kursarkiv, men referensen i kursarkivet finns fortfarande kvar.

Kan ni ge några exempel på hur tillgängligheten är till nytta för alla deltagare?

I många fall tjänar alla deltagare på förbättrad tillgänglighet för kursinnehåll, inklusive dem som inte har något handikapp. Tillgänglighet är ofta tätt sammankopplat med kvalitet och användbarhet för kursmaterial.

Exempel 1: Att ha en ordentlig digital kopia av ett dokument istället för en skanning gör det mer användbart för alla deltagare. Det kan göra dokumentet lättare att läsa, särskilt för skanningar av låg kvalitet, och det gör även att alla deltagare kan söka igenom dokumentet och hitta specifikt innehåll, kopiera och klistra in avsnitt av dokumentet och så vidare.

Exempel 2: Det alternativa formatet Semantic HTML är fullständigt responsivt och mobilvänligt och gör det enklare för alla deltagare att konsumera innehåll på sina mobila enheter. Det alternativa formatet ePub gör det lätt att ändra den visuella visningen av dokument och gör det möjligt att lägga till anteckningar och markeringar. Det alternativa ljudformatet kan användas när du pendlar, är ute och joggar, osv. Den översatta versionen av alternativa format kan hjälpa deltagare som har andra modersmål.

Exempel 3: Att ha en video med undertexter eller transkription gör den mer användbar för alla deltagare. Det gör det möjligt för deltagare att söka i videon och hitta specifika delar, videon går att titta på i bullriga miljöer (till exempel vid pendling) och så vidare.

Exempel 4: Att ha en bild med en kvalitetsbeskrivning kan göra bilden mer användbar för alla deltagare. Det kan hjälpa till att förtydliga innehållet i bilden och hur den hänger samman med den omgivande kontexten, det gör bilden sökbar och så vidare.

Exempel 5: En god rubrikstruktur för ett långt dokument gör det mer användbart för alla deltagare. Det ger extra struktur, vilket gör det lättare att ta sig igenom och bearbeta innehållet. Det möjliggör även generering av en innehållsförteckning, vilket förbättrar navigeringen av dokumentet.

Kommer Ally att ändra min kurs utseende?

Den enda skillnaden i din kurs blir att Ally anger en tillgänglighetspoäng för dina filer. Poängen visas via en mätare bredvid dina kursfiler. Klicka på mätaren för att se och förbättra filtillgängligheten.

Vad ser deltagarna?

Deltagarna ser en meny till vänster eller höger om varje dokument. Från denna meny kan de välja alternativa format för att komma åt tillgängliga versioner som de kan ladda ner. Även om kursdeltagarna kan ladda ner alternativa format av dina filer är det ändå bäst om du kan förbättra dokumenten med hjälp av läraråterkopplingen.

Mer om Ally för deltagare

Vad händer med mina ursprungliga filer?

Blackboard kasserar inte den ursprungliga versionen av dokumentet. Din ursprungliga fil finns kvar i Blackboard-systemet och kan hämtas vid behov.

Vanliga frågor om Allys checklista för tillgänglighet


Checklista för tillgänglighet

Vilket innehåll kontrollerar Ally?

Vilket innehåll kontrollerar Ally?

Ally kontrollerar för närvarande filer med följande format:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer
 • Bildfiler (JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM, TIFF)
 • YouTubeTM-videos
 • WYSIWYG-/VTBE-innehåll

  Lärare kan inte se tillgänglighetspoäng för WYSIWYG-innehåll i sina kurser. Resultaten för WYSIWYG-innehåll visas bara i Lärosätesrapporten.

Vilka tillgänglighetsproblem omfattas av Ally-kontrollen?

Checklistan för Ally baseras på WCAG 2.1 AA (Riktlinjer för tillgänglighet i webbinnehåll). Det här är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta lagar och riktlinjer följer den här standarden.

Ally lägger dessutom till ytterligare kontroller i syfte att såväl öka kursmaterialets användbarhet som att höja dess kvalitet.

Vad händer med innehåll som inte kan kontrolleras i Ally?

Innehåll där tillgänglighetsproblem inte kan kontrolleras i Ally, till exempel ZIP- och XML-filer, står under Annat i lärosätesrapporten. Innehåll av den här typen får ingen tillgänglighetspoäng, räknas inte in i lärosätets tillgänglighetspoäng och det finns ingen indikator eller något alternativ för att ladda ner alternativa format i gränssnittet.

Mer om lärosätesrapporten för administratörer

Vad är kontrastkontroll?

I kontrastkontrollen kontrolleras om det är tillräckligt stor kontrast mellan färgen på texten och bakgrundsfärgen. Text med dålig kontrast kan vara svår att läsa för alla men särskilt för kursdeltagare med nedsatt syn eller färgblindhet.

Ally använder kontrastkraven som anges i WCAG 2.1 AA-riktlinjerna.

Du kan när som helst använda Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera ditt innehåll.

Vanliga frågor om alternativa format

Alternativa format

Vilka alternativa format genererar Ally?

Ally tillhandahåller alternativa formats för dessa filtyper:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer

Dessa alternativa format kan genereras:

 • OCR-version (för skannade dokument)
 • Taggad PDF (för närvarande för Word-, PowerPoint- och OpenOffice-/LibreOffice-filer)
 • Mobilvänliga HTML
 • Ljud
 • ePub
 • Elektronisk punktskrift
 • Översatt version

  Vi kör för närvarande en provversion av den översatta version. Utvärderingsversionen körs under de kommande månaderna och används för att samla in återkoppling om användningsfallen för formatet och kvaliteten på översättningarna. Om du vill ha mer information kan du läsa Alternativt format – översatt version.

Mer om alternativa format

Genereras alternativa format när en förfrågan om nedladdning görs?

När ett visst alternativt format för ett visst innehållsobjekt efterfrågas för första gången genererar Ally detta på begäran. I de flesta fall tar detta 1-2 minuter.

Så snart det har genererats laddas det alternativa formatet ned. Efter det cachar Ally resultatet så att ytterligare förfrågningar efter samma alternativa format kan servas och hämtas omedelbart från cacheminnet.

Genererar Ally alternativa format för deltagarinnehåll?

Ally behandlar för närvarande enbart undervisningsinnehåll. Till exempel kan innehåll läggas till av någon som har redigeringsbehörighet i kursen, såsom läraren eller utbildningsdesignern. För närvarande behandlar Ally inte deltagarinnehåll eller deras inlämningar.

Vilket format är det alternativa formatet för OCR?

OCR-versionen gör tillgänglig som en taggad PDF-fil.

Vilket format är det alternativa formatet för ljudfiler?

Det alternativa ljudformatet som görs tillgängligt är en nedladdningsbar MP3-fil. Vi lägger även till lite extraherad semantisk information i talet, detta lägger till extra struktur till ljudfilen och gör den enklare att följa.

Vilken Braille-kod använder Ally som elektroniskt punktskriftsformat?

Ally använder Braille Ready File (.brf) som elektroniskt punktskriftsformat. Vilken punktskriftskod som används beror på vilket språk som dokumentet är på. För dokument på engelska använder Ally Grade 2 Unified English Braille (krympt).

Mer om Unified English Braille finns på UKAAF-webbplatsen

Kan Allys elektroniska punktskrift-format skrivas ut på en punktskriftsskrivare?

Formatet Braille Ready File (.brf) kan användas både till elektronisk punktskriftsvisning och punktskriftsprägling (skrivare)

Du måste dock kontrollera om en specifik punktskriftspräglingsmaskin/-skrivare har stöd för formatet .brf.

Mer om BRF på webbplatsen Accessible Instructional Materials

Varför visas "De alternativa formaten för denna fil har inaktiverats"?

Lärare och administratörer kan stänga av alternativa format för ett enskilt innehållsobjekt inom en kurs. Till exempel på en fil som är uppladdad i kursen.

Vanliga lärarfrågor om alternativa format

Vad måste läraren göra för att generera alternativa format för ett innehållsobjekt?

Inget. Ally hittar automatiskt befintligt eller nytt material, kör det genom checklistan för tillgänglighet och gör alternativa format tillgängliga för både deltagare och lärare.

Finns det någon filstorleksgräns?

Nej, det finns ingen filstorleksgräns. Det kan förekomma fall där algoritmerna misslyckas med att generera alternativa format för vissa större filer, men Ally har ingen gräns för maximal filstorlek.

Hur hanterar Ally lösenordsskyddat innehåll?

Ally detekterar lösenordsskyddat innehåller och ger det en tillgänglighetspoäng på 0 % och tillhandahåller vägledning för att hjälpa till att ta bort lösenordet genom läraråterkopplingen. Ally genererar inga alternativa format för lösenordsskyddat innehåll eftersom vi inte får tillgång till det faktiska innehållet.

Går det att inaktivera alternativa format?

Ja. Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Om du ändrar dig kan du aktivera det igen senare.

Vanliga frågor om översatt version


Det alternativa formatet Översatt version

Detta alternativa format tillhandahåller en maskinöversatt version av lärarens original till totalt 50 olika språk och har stöd för PDF-, Word-, Powerpoint- och HTML-dokument. 

På vilka språk är den översatta versionen tillgänglig som alternativt format?

Den översatta versionen är för närvarande tillgänglig på följande språk:

 • Afrikaans
 • Arabiska
 • Bosniska – kyrilliskt alfabet
 • Bosniska – latinskt alfabet
 • Bulgariska
 • Kantonesiska – traditionell
 • Katalanska
 • Kinesiska – förenklad
 • Kinesiska – traditionell
 • Kroatiska
 • Tjeckiska
 • Danska
 • Nederländska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Franska
 • Tyska
 • Grekiska, modern
 • Haitisk kreol
 • Hebreiska
 • Hindi
 • Ungerska
 • Indonesiska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Malajiska
 • Maltesiska
 • Norska (bokmål)
 • Persiska (farsi)
 • Polska
 • Portugisiska
 • Rumänska
 • Ryska
 • Serbiska – kyrilliskt alfabet
 • Serbiska – latinskt alfabet
 • Slovakiska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Swahili
 • Svenska
 • Thailändska
 • Turkiska
 • Ukrainska
 • Urdu
 • Vietnamesiska
 • Walesiska

Vanliga frågor om läraråterkoppling


Läraråterkoppling

Hur ser jag alla problem?

Om du väljer Alla problem visas alla problem i filen. I den här vyn ser du hur mycket poängen kan förbättras om du åtgärdar samtliga problem. Leta reda på det problem du vill åtgärda och klicka på Fixa.

Vilket tröskelvärde används för färgen på tillgänglighetsindikatorn?

Vi ger varje dokument en tillgänglighetspoäng, vilket är procentpoäng som ska återspegla hur tillgängligt ett objekt är, hur många deltagare det kan påverka, hur allvarligt det påverkar dem osv. För att beräkna tillgänglighetspoängen för ett dokument tar vi ett viktat genomsnitt av de olika reglerna/kontrollerna för tillgänglighet, eftersom vissa regler är viktigare/har större inverkan än andra.

Inom användargränssnittet använder vi tröskelvärden för att avgöra vilken färg indikatorn får.

Tillgänglighet utgör till stor del ett spektrum där ytterligare förbättringar alltid är möjliga, så det är svårt att fastställa en punkt där objektet blir ”tillgängligt”. Men som tumregel kan man säga att när ett objekt är i den gröna zonen fungerar det hyfsat bra.

För vilka innehållstyper är förhandsgranskningar i webbläsaren tillgängliga?

Förhandsgranskningar i webbläsare är för närvarande tillgängliga för dessa filer:

 • Bilder
 • PDF-dokument
 • Word-dokument
 • PowerPoint-presentationer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer (Writer och Impress)

Dessa förhandsgranskningar används sedan till att identifiera var i dokumentet specifika tillgänglighetsproblem finns. Markeringar finns för närvarande för dessa problem:

 • Bilder utan en lämplig alternativ beskrivning
 • Textfragment med otillräcklig kontrast
 • Tabeller utan rubriker

Läraråterkopplingen för andra tillgänglighetsproblem visar bara förhandsgranskningen av innehållet utan markeringar.

Mer om förhandsgranskningar