Allmänna vanliga frågor om Ally för lärare

Allmänt

Vilka språk finns Blackboard Ally på?

Blackboard Ally finns på många språk. Gränssnittet i Ally kan fås på många olika språk, liksom de alternativa formaten, även ljudformatet.

I de alternativa ljudfilerna läses texten upp på det språk som det ursprungliga dokumentet är skrivet på. Den mest lämpliga uttalsvarianten väljs utifrån i vilken del av världen Ally är installerat. När det gäller ett dokument på engelska får till exempel användare i Nordamerika höra uppläsningen på amerikansk engelska medan användare i Europa får höra den på brittisk engelska och användare i Australien på engelska med australiskt uttal.

Blackboard Ally finns på de här språken:

 • Arabiska
 • Katalanska
 • Danska
 • Nederländska
 • Engelska, amerikansk
 • Engelska, brittisk
 • Finska
 • Franska
 • Franska, kanadensisk
 • Tyska
 • Hebreiska (för närvarande endast för Ally-gränssnittet)
 • Irländska
 • Italienska
 • Maori (för närvarande endast för Ally-gränssnittet)
 • Norska (bokmål)
 • Norska (nynorsk)
 • Polska
 • Portugisiska
 • Portugisiska, brasilianska
 • Spanska, amerikansk
 • Spanska, colombiansk
 • Spanska, mexikansk
 • Svenska
 • Turkiska
 • Walesiska

Vilka lärplattformar är Ally tillgängligt för?

Ally är för närvarande tillgängligt för dessa lärplattformar:

 • Blackboard Learn 9.1 (Q2 2017 CU3-versionerna och senare)
 • Blackboard Learn SaaS Original- och Ultra-kursvy
 • Instructure Canvas
 • Moodle på egen server
 • Öppna LMS
 • D2L Brightspace
 • Schoology

Vilka webbläsare stöds?

Ally har stöd på samma webbläsare som lärplattformar (LMS) öppnades med.

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Vad händer när en kurs kopieras? Kör Ally med kurskopian?

Ja. När du kopierar en kurs blir alla alternativa format och all läraråterkoppling tillgänglig i den nya kursen.

En fördröjning kan förekomma innan allt flyttas över till den nya kursen.

När du arkiverar en kurs finns bara referenser till filtillgänglighet kvar. Ally är en molntjänst och de alternativa formaten lagras på Allys servrar, vilket innebär att de inte skickas tillbaka till läroplattformen. De alternativa formaten lagras inte i ett kursarkiv, men referensen i kursarkivet finns fortfarande kvar.

Kan ni ge några exempel på hur tillgängligheten är till nytta för alla deltagare?

I många fall tjänar alla deltagare på förbättrad tillgänglighet för kursinnehåll, oavsett funktionsvariation. Tillgänglighet är ofta tätt sammankopplat med kvalitet och användbarhet för kursmaterial.

Exempel 1: Att ha en ordentlig digital kopia av ett dokument istället för en skanning gör det mer användbart för alla deltagare. Det kan göra dokumentet lättare att läsa, särskilt för skanningar av låg kvalitet, och det gör även att alla deltagare kan söka igenom dokumentet och hitta specifikt innehåll, kopiera och klistra in avsnitt av dokumentet och så vidare.

Exempel 2: Det alternativa formatet Semantic HTML är fullständigt responsivt och mobilvänligt och gör det enklare för alla deltagare att konsumera innehåll på sina mobila enheter. Det alternativa formatet ePub gör det lätt att ändra den visuella visningen av dokument och gör det möjligt att lägga till anteckningar och markeringar. Det alternativa ljudformatet kan användas när du pendlar, är ute och joggar, osv. Den översatta versionen av alternativa format kan hjälpa deltagare som har andra modersmål.

Exempel 3: Att ha en video med undertexter eller transkription gör den mer användbar för alla deltagare. Det gör det möjligt för deltagare att söka i videon och hitta specifika delar, videon går att titta på i bullriga miljöer (till exempel vid pendling) och så vidare.

Exempel 4: Att ha en bild med en bra beskrivning kan göra bilden mer användbar för alla deltagare. Det kan hjälpa till att förtydliga innehållet i bilden och hur den hänger samman med den omgivande kontexten, det gör bilden sökbar och så vidare.

Exempel 5: En god rubrikstruktur för ett långt dokument gör det mer användbart för alla deltagare. Det ger extra struktur, vilket gör det lättare att ta sig igenom och bearbeta innehållet. Det möjliggör även generering av en innehållsförteckning, vilket förbättrar navigeringen av dokumentet.

Kommer Ally att ändra min kurs utseende?

Den enda skillnaden i din kurs blir att Ally anger en tillgänglighetspoäng för dina filer. Poängen visas via en mätare bredvid dina kursfiler. Klicka på mätaren för att se och förbättra filtillgängligheten.

Vad ser deltagarna?

Deltagarna ser en meny till vänster eller höger om varje dokument. Från denna meny kan de välja alternativa format för att komma åt tillgängliga versioner som de kan ladda ner. Även om kursdeltagarna kan ladda ner alternativa format av dina filer är det ändå bäst om du kan förbättra dokumenten med hjälp av läraråterkopplingen.

Mer om Ally för deltagare

Vad händer med mina ursprungliga filer?

Den ursprungliga filen ligger kvar i ditt LMS. Ally lagrar inte en kopia av originalet, flyttar inte originalet och tar inte bort det.

Vanliga frågor om Allys checklista för tillgänglighet


Checklista för tillgänglighet

Vilket innehåll kontrollerar Ally?

Vilka tillgänglighetsproblem omfattas av Ally-kontrollen?

Checklistan för Ally baseras på WCAG 2.2 AA (Riktlinjer för tillgänglighet i webbinnehåll). Det här är en internationell tillgänglighetsstandard. De flesta lagar och riktlinjer följer den här standarden.

Ally lägger dessutom till ytterligare kontroller i syfte att såväl öka kursmaterialets användbarhet som att höja dess kvalitet.

Vad händer med innehåll som inte kan kontrolleras i Ally?

Innehåll där tillgänglighetsproblem inte kan kontrolleras i Ally, till exempel ZIP- och XML-filer, står under Annat i lärosätesrapporten. Innehåll av den här typen får ingen tillgänglighetspoäng, räknas inte in i lärosätets tillgänglighetspoäng och det finns ingen indikator eller något alternativ för att ladda ner alternativa format i gränssnittet.

Mer om lärosätesrapporten för administratörer

Vad är kontrastkontroll?

I kontrastkontrollen kontrolleras om det är tillräckligt stor kontrast mellan färgen på texten och bakgrundsfärgen. Text med dålig kontrast kan vara svår att läsa för alla men särskilt för kursdeltagare med nedsatt syn eller färgblindhet.

Ally använder kontrastkraven som anges i WCAG 2.2 AA-riktlinjerna.

Du kan när som helst använda Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera ditt innehåll.

Vanliga frågor om alternativa format

Alternativa format

Vilka alternativa format genererar Ally?

Vilka alternativa format genererar Ally?

Ally tillhandahåller alternativa format för dessa innehållstyper:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer
 • Uppladdade HTML-filer
 • Innehåll skapat i LMS-kursredigeraren (WYSIWYG)

  Alternativa format för WYSIWYG-innehåll finns endast tillgängligt för Blackboard Learn Ultra, Blackboard Learn Original, Instructure Canvas, D2L Brightspace och Schoology för tillfället.

Dessa alternativa format kan genereras:

 • OCR-version (för skannade dokument)
 • Taggad PDF (för närvarande för Word-, PowerPoint- och OpenOffice-/LibreOffice-filer)
 • Mobilvänliga HTML
 • Ljud
 • ePub
 • Elektronisk punktskrift
 • BeeLine Reader
 • Översatt version
  • Översatt version är avaktiverat som standard. Administratörer kan skicka in ett kompatibilitetsärende för att aktivera det.

Mer om alternativa format

Genereras alternativa format när en förfrågan om nedladdning görs?

När ett alternativt format för ett innehållsobjekt efterfrågas för första gången genererar Ally detta på begäran. I de flesta fall genereras det inom 1–2 minuter.

Så snart det genererats laddas det alternativa formatet ned. Efter det cachar Ally resultatet så att ytterligare förfrågningar efter samma alternativa format kan hanteras och hämtas omedelbart från cacheminnet.

Vanliga lärarfrågor om alternativa format

Vad måste läraren göra för att generera alternativa format för ett innehållsobjekt?

Inget. Ally hittar automatiskt befintligt eller nytt material, kör det genom checklistan för tillgänglighet och gör alternativa format tillgängliga för både deltagare och lärare.

Finns det någon gräns för filstorlek?

Ally har ingen filstorleksbegränsning. Det kan finnas fall där algoritmen misslyckas med att generera alternativa format för vissa stora filer.

 • Håll det ursprungliga innehållet under 100 sidor för att generera ett OCR-format för skannade dokument.
 • Begränsa innehållet till 100 000 tecken för ljudformatet. Denna teckengräns motsvarar vanligen minst 30 sidor eller flera timmars ljud.
 • Begränsa innehållet till 30 000 tecken för det översatta formatet.
 • Begränsa korrigerade filer som laddas upp via läraråterkopplingspanelen till 50 MB.

Hur hanterar Ally lösenordsskyddat innehåll?

Ally identifierar lösenordsskyddat innehåll och ger innehållet en tillgänglighets poäng på 0%. Ally ger sedan vägledning om att ta bort lösenordet genom lärarens återkoppling. Ally genererar inga alternativa format för lösenordsskyddat innehåll eftersom vi inte får tillgång till det faktiska innehållet.

Kan jag inaktivera alternativa format?

Ja. Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Du kan aktivera dem igen senare.

Vanliga frågor om översatt version


Det alternativa formatet Översatt version

Det här alternativa formatet tillhandahåller en maskinöversatt version av det ursprungliga till totalt 50 olika språk. PDF-, Word-, PowerPoint-och HTML-dokument stöds.

Korrektheten varierar och beror på vilken typ av språk som används i dokumentet. Om det till exempel finns många tekniska uttryck, komplex meningsbyggnad och lokal slang.

Varför ska man använda det alternativa formatet Översatt version?

Det alternativa formatet Översatt version är utmärkt för innehåll som inte är på ditt modersmål. Den översatta versionen är en idealisk resurs som kan jämföras med det ursprungliga dokumentet när du har fastnat eller har problem med att förstå.

På vilka språk är Översatta version tillgänglig som alternativt format?

Den översatta versionen är för närvarande tillgänglig på följande språk:

 • Afrikaans
 • Albanska
 • Amhariska
 • Arabiska
 • Armeniska
 • Azerbajdzjanska
 • Bengali
 • Bosniska – latinskt alfabet
 • Bulgariska
 • Katalanska
 • Kinesiska – förenklad
 • Kinesiska – traditionell
 • Kroatiska
 • Tjeckiska
 • Danska
 • Dari
 • Nederländska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Franska
 • Franska (Kanada)
 • Georgiska
 • Tyska
 • Grekiska, modern
 • Gujarati
 • Haitisk kreol
 • Hausa
 • Hebreiska
 • Hindi
 • Ungerska
 • Isländska
 • Indonesiska
 • Italienska
 • Japanska
 • Kannada
 • Kazakiska
 • Koreanska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Makedonska
 • Malajiska
 • Malayalam
 • Maltesiska
 • Mongoliska
 • Norska (bokmål)
 • Pashto
 • Persiska (farsi)
 • Polska
 • Portugisiska
 • Rumänska
 • Ryska
 • Serbiska - latinskt alfabet
 • Singalesiska
 • Slovakiska
 • Slovenska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Spanska (Mexiko)
 • Swahili
 • Svenska
 • Tagalog
 • Tamilska
 • Telugu
 • Thailändska
 • Turkiska
 • Ukrainska
 • Urdu
 • Uzbekiska
 • Vietnamesiska
 • Walesiska

Det finns inget stöd för följande språk i det alternativa formatet för översatt version:

 • Bosniska (kyrillisk)
 • Serbiska (kyrillisk)

Panel för läraråterkoppling

Vanliga frågor om läraråterkoppling

Hur ser jag alla problem?

Om du väljer Alla problem visas alla problem i filen. I den här vyn ser du hur mycket poängen kan förbättras om du åtgärdar samtliga problem. Bestäm vilket problem du vill åtgärda och klicka på Fixa.

Vilket tröskelvärde används för färgen på tillgänglighetsindikatorn?

Vi ger varje dokument en tillgänglighetspoäng, vilket är procentpoäng som ska återspegla hur tillgängligt ett objekt är, hur många deltagare det kan påverka, hur allvarligt det påverkar dem osv. För att beräkna tillgänglighetspoängen för ett dokument tar vi ett viktat genomsnitt av de olika reglerna/kontrollerna för tillgänglighet, eftersom vissa regler är viktigare/har större inverkan än andra.

Inom användargränssnittet använder vi tröskelvärden för att avgöra vilken färg indikatorn får.

Poängikoner för tillgänglighet i Ally

Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

 • Låg (0–33 %): Behöver hjälp! Det finns allvarliga tillgänglighetsproblem.
 • Medel (34–66 %): Lite bättre. Filen är något tillgänglig, men behöver förbättras.
 • Hög (67–99 %): Nästan där. Filen är tillgänglig, men fler förbättringar är möjliga.
 • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally kunde inte hitta några tillgänglighetsproblem, men ytterligare förbättringar kan ändå vara möjliga.

Tillgänglighet utgör till stor del ett spektrum där ytterligare förbättringar alltid är möjliga, så det är svårt att fastställa en punkt där objektet blir ”tillgängligt”. Men man kan säga att när ett objekt är i den gröna zonen fungerar det relativt bra.

För vilka innehållstyper är förhandsgranskningar i webbläsaren tillgängliga?

Förhandsgranskningar i webbläsare är för närvarande tillgängliga för dessa filer:

 • Bilder
 • PDF-dokument
 • Word-dokument
 • PowerPoint-presentationer
 • OpenOffice-/LibreOffice-filer (Writer och Impress)
 • WYSIWYG-innehåll som skapats i din LMS

Dessa förhandsgranskningar används sedan till att identifiera var i dokumentet specifika tillgänglighetsproblem finns. Markeringar finns för närvarande för dessa problem:

 • Bilder utan en lämplig alternativ beskrivning
 • Textfragment med otillräcklig kontrast
 • Tabeller utan tabellrubriker

Återkopplingen för andra tillgänglighetsproblem visar bara förhandsgranskningen av innehållet utan markeringar.

Mer om förhandsgranskningar


YouTube-videor

Vad gör Ally med YouTube-videor?

Ally kontrollerar om en YouTubeTM-video har undertexter och visar denna information i tillgänglighetsrapporterna. Autogenererade YouTube-undertexter anses inte vara giltiga undertexter. Alla YouTube-videor med autogenererade undertexter betraktas som ”utan undertexter” i lärosätesrapporten.

Ally söker efter både inbäddade YouTube-videor och länkar till YouTube-videor.

Inom lärosätesrapporten anger kolumnen ”HTML: HTML-innehåll innehåller videor utan undertexter” mängden HTML-innehåll och HTML-filer som har YouTube-videor utan undertexter. Vid export av lärosätesrapporten är kolumnnamnet HtmlCaption:2.

Det här problemet bidrar inte till den totala poängen eftersom Ally inte kan verifiera om autogenererade undertexter är korrekta än.

Det finns i dagsläget ingen återkoppling eller alternativa format för videor.