När du har hittat tillgänglighetspoängen för ett visst stycke information kan du börja utforska tillgänglighetsproblemen och förbättra innehållet för att höja poängen. Tillgängligt innehåll är viktigt för alla mottagare och Ally tillhandahåller de verktyg som behövs för att förstå vanliga problem och kunna förbättra ditt innehåll.

Mer information om hur viktigt tillgänglighet är inom utbildning