Förbättra användbarheten och tillgängligheten hos ditt innehåll

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Om du förser dem med mer tillgängligt originalinnehåll kan de välja det format som passar dem bäst: HTML för att göra texten lättare att läsa på mobiltelefoner, elektronisk punktskrift för personer med nedsatt syn och ljud för lärande på resande fot. Ally söker automatiskt igenom ditt originalinnehåll och genomför olika steg för att göra det mer tillgängligt.

  • Generera alternativa format som deltagarna kan ladda ner
  • Ange tillgänglighetspoäng
  • Ge läraråterkoppling på hur du kan förbättra din tillgänglighetspoäng

Tillgänglighetspoängen brukar komma upp inom 15–90 sekunder. Det kan ta längre tid om kursinnehållet är komplicerat eller om det är mycket kursinnehåll och allt kontrolleras på en gång.

Information om snabbstart av Ally Instructor


Alternativa format

I Ally skapas alternativa format baserat på det ursprungliga kursinnehållet. Filerna i de här formaten ligger på samma ställe som det ursprungliga innehållet för att göra det lätt för deltagare att hitta dem.

Du behöver inte göra någonting. De alternativa formaten skapas automatiskt. Om du vill kan du inaktivera alternativa format för ett visst innehållsobjekt.

Klicka på ikonen Ladda ner alternativa format var som helst för att se tillgängliga alternativa format och inaktivera dem.

Mer om alternativa format


Indikatorer för tillgänglighetspoäng

Tillgängligheten i de filer som bifogas kursen mäts och du får snabbt överblick över poängen. Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

  • Låg: Filen är inte tillgängligsanpassad och måste åtgärdas direkt.
  • Medium: Filen är till viss del tillgänglighetsanpassad, men det skulle vara bra om den förbättrades.
  • Hög: Filen är tillgänglighetsanpassad, men kan förbättras.
  • Perfekt: Filen är tillgänglighetsanpassad. Ingen förbättring behövs.

För filer med lågt till och med högt resultat visas de aktuella problemen och du får enkla råd om hur du åtgärdar dem.

Gå till en fil och klicka på Tillgänglighetspoäng. Sedan kan du förbättra tillgängligheten genom att följa instruktionerna du får. Om du väljer alternativet Alla problem ser du alla problem och kan välja vilka du ska åtgärda först.

Om du väljer att visa alla problem kan du se hur varje åtgärd förbättrar filens tillgänglighet.

Mer information om tillgänglighetspoäng


Läraråterkoppling

Ally tillhandahåller detaljerad återkoppling och stöd för tillgänglighetsarbete. Lär dig mer om tillgänglighetsproblem, varför de är viktiga och hur du fixar dem. Målet är grönt! 

Välj Tillgänglighetspoäng för att öppna läraråterkopplingen. Sedan kan du förbättra tillgängligheten genom att följa instruktionerna du får. Om du väljer alternativet Alla problem ser du alla problem och kan välja vilka du ska åtgärda först.

Om du väljer att visa alla problem kan du se hur varje åtgärd förbättrar filens tillgänglighet.


Kurstillgänglighetsrapport

Kurstillgänglighetsrapporten fungerar som ett komplement till de befintliga tillgänglighetsindikatorerna. Den ger en sammanfattning och en översikt av tillgängligheten på kursnivå.

Rapporten visar lärare följande användbara information:

  • Tillgänglighetspoäng för kursen
  • Sortering av kursinnehåll efter innehållstyp
  • Lista över alla problem som har identifierats i kursen

Lärare ser vilka kursinnehållsobjekt som har problem. Lärare får sedan tillgång till läraråterkopplingen i rapporten för att lösa problemet.

Rapporten hjälper lärare att fastställa prioritet och ger förslag på lösningar. Så att man till exempel kan börja med det innehåll med mest allvarliga problem eller med det innehåll som är lättast att åtgärda.

Mer om kurstillgänglighetsrapporten