No es generen els comentaris o les orientacions.

Són diverses les raons per les quals pot ser que no es generin els comentaris o les orientacions del fitxer original o actualitzat. Aquestes en són algunes:

Tipus de fitxers compatibles

Quin contingut comprova Ally?

Actualment, Ally comprova els fitxers en aquests formats:

Mida del fitxer

Ally no imposa un límit pel que fa a la mida del fitxer. En alguns casos, l'algoritme no genera formats alternatius per a alguns fitxers grans. 

  • Limiteu el contingut original a menys de 100 pàgines per generar un format d'OCR.
  • Limiteu el contingut a 100.000 caràcters per al format d'àudio.
  • Limiteu el contingut a 30.000 caràcters per al format traduït.