Tillgänglighetspoäng

Ally kontrollerar tillgängligheten för ditt nya och befintliga kursinnehåll. Ally mäter tillgängligheten genom att ge innehållet en tillgänglighetspoäng. Varje poäng består av både en siffra och en färgmätare för siffran.

Tillgänglighetspoängen brukar komma upp inom 15–90 sekunder. Det kan ta längre tid om kursinnehållet är komplicerat eller om det är mycket kursinnehåll och allt kontrolleras på en gång.

Innehållet måste vara bifogat i en kurs för att omfattas av bedömningen. Om du använder Blackboard Learn måste innehållsobjekt i Content Collection bifogas i en kurs för att de ska omfattas av bedömningen. Alla objekt i Content Collection som inte har bifogats till en kurs ignoreras.

Tillgänglighetspoängen bestäms utifrån problemomfattningen i varje fil. En låg poäng innebär att filen har allvarliga eller flera tillgänglighetsproblem. En hög poäng betyder att det finns mindre eller inga tillgänglighetsproblem. Om tillgänglighetspoängen är lägre än 100 procent ger Ally förslag på hur du kan förbättra tillgängligheten för filen.


Poängikoner

Poängikoner för tillgänglighet i Ally

Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

  • Låg (0–33 %): Hjälp behövs! Det finns allvarliga tillgänglighetsproblem.
  • Mellan (34–66 %): Lite bättre. Filen är något tillgänglig, men behöver förbättras.
  • Hög (67–99 %): Nästan där. Filen är tillgänglig, men fler förbättringar är möjliga.
  • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally kunde inte hitta några tillgänglighetsproblem, men ytterligare förbättringar kan ändå vara möjliga.

Förbättra din poäng

När du vet vilken tillgänglighetspoäng du har kan du börja utforska tillgänglighetsproblemen och förbättra ditt innehåll för att höja poängen. Tillgängliga dokument är viktigt för alla mottagare och Ally tillhandahåller de verktyg som behövs för att förstå vanliga problem och kunna förbättra dina kursfiler.

Leta reda på ett innehållsobjekt och klicka på indikatorn Tillgänglighetspoäng , så visas panelen för läraråterkoppling.

Mer om att förbättra din poäng