Checklista för tillgänglighet för Ally Instructor

Checklista för tillgänglighet

Tillgängligt kursinnehåll gör det enklare för alla att läsa och få åtkomst till ditt material och kan förbättra den övergripande kvaliteten och användbarheten. Det finns många justeringar som inte kräver någon större ansträngning och som du kan göra för att börja skapa mer tillgängligt innehåll.

 • Använd en teckenstorlek på minst 12 px.
 • Ha tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund.

  Använd ett verktyg som Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera kontrasten på din text.

 • Använd rätt slags rubrikformat.
 • Använd en logisk rubrikstruktur.
 • Lägg till alternativa beskrivningar av bilder som förmedlar bildens fullständiga budskap.
 • Använd tabeller enbart för tabelldata.
 • Se till att alla tabeller har kolumnrubriker.
 • Använd inbyggda listfunktioner i alla listor.
 • Se till att alla länkar har text som beskriver målet.
 • Använd inbyggda PowerPoint-bildmallar.
 • Använd inte skannade PDF:er.
 • Se till att alla PDF:er har taggar.