Rätt språkinställning gör dokument och presentationer enklare för alla

För deltagare med nedsatt syn är ett dokument med rätt språkinställning avgörande för att de ska kunna använda ljudinspelningar eller skärmläsare för att läsa texten på rätt språk och med rätt accent.

För alla deltagare kan en korrekt språkinställning föreslå grammatiska och stavningskorrigeringar enligt reglerna för ett specifikt språk, vilket gör innehållet lättare att läsa.

Vilka språkproblem kan en fil ha?

Ett dokument eller en presentation kan ha ett felaktigt språk inställt eller kanske sakna en språkinställning:

 • Fel språkinställning: Dokumentet har ett annat språk än det som texten är skriven på, vilket kan skapa problem för skärmläsare när de identifierar vilket språk som ska läsas. Eller när programvara upptäcker felaktiga grammatiska misstag eller felstavningar.
 • Ingen språkinställning: Dokumentet har inget igenkännligt språk som innehållet kan kontrolleras mot.

Du kan ställa in rätt språk i ditt dokument eller din presentation genom att välja indikatorn Tillgänglighetspoäng för att öppna läraråterkopplingspanelen och följa instruktionerna.


Ange språket i ditt dokument

Du måste åtgärda problemet i den ursprungliga källfilen. Till exempel Microsoft Word, PowerPoint eller LibreOffice. Ladda upp filen till Ally när du är klar.

Öppna läraråterkopplingspanelen och välj Så ställer du in ett språk för stegvisa instruktioner om hur du gör det.

 1. Välj Så ställer du in ett språk.
 2. Leta upp filen på din dator eller välj ladda ner originalet direkt från Ally.
 3. Ange vilket språk texten skrivs på:
  • För dokument:
   • Microsoft® Office 365: Markera texten. Gå till fliken Granska, välj Språk (välj även Ställ in korrekturspråk på PC) och välj språk i dialogrutan.
   • LibreOffice: Markera texten. Gå till fliken Format i huvudmenyn, välj Tecken och välj språk i dialogrutan.
  • För presentationer:
   • Microsoft® Office 365: Gå till fliken Visa, välj Översiktsvy och markera all text till vänster. Gå sedan till Verktyg i den övre menyn, välj Språk och välj språk i dialogrutan.
   • LibreOffice: Gå till fliken Visa, välj Översikt och markera all text till vänster. Gå till fliken Format, välj Tecken och välj språk i dialogrutan.
  • Om presentationen inte har rätt rubriker rekommenderar vi att du åtgärdar rubrikerna innan du fixar språket. Om en presentation inte har rubriker tillämpade måste du ange språk för varje textelement, vilket kan ta lång tid.

  • Om vissa meningar eller stycken är skrivna på ett annat språk markerar du dem separat och upprepar stegen.

 4. Spara filen.
 5. Ladda upp den uppdaterade filen i Ally för att ersätta den föregående filen.
 6. Se den nya poängen för ditt dokument. Bra jobbat!

  Om du inte har läraråterkopplingspanelen öppen för att ladda upp den fixade filen väljer du indikatorn Tillgänglighetspoäng i din kurs och sedan Bläddra för att ladda upp din fil.

Varför är det viktigt att ställa in ett språk?

 • Hjälper till att identifiera språkfel: Om du ställer in språket i ett dokument kan stavning och grammatik kontrolleras på det språket.
 • Användbart för deltagare med nedsatt syn: Deltagare som använder skärmläsare behöver korrekt språkinställning för att kunna höra dokumentet läsas upp på rätt språk och med rätt accent.