Att skanna sidor från gamla läroböcker resulterar i otillgängliga dokument

Att förbereda undervisningen av en kurs kräver mycket arbete och ibland kan du ha en skannad kopia från en bok i dina filer. Tyvärr är skannade texter mycket otillgängliga och skapar massor av utmaningar som hindrar alla deltagare från att läsa och studera på ett effektivt sätt.

När du stöter på en skannad PDF ska du göra ditt bästa för att ersätta den med ett lämpligt digitalt textdokument.

Skannade PDF:er får en låg indikator för tillgänglighetspoäng.

Klicka på Tillgänglighetspoäng-indikatorn för att ta reda på mer och lägga till en beskrivning.

Förklaring av problemet och resurser

Filen är 0 % tillgänglig eftersom den gör det utmanande för deltagare att läsa och studera materialet.

Klicka på Vad det här betyder för att få en förklaring.

Ladda upp en textbaserad version

Kan du hitta en textversion? Välj Ja och ladda upp en digital textversion till Ally för att förbättra din poäng.

Lägg till en biblioteksreferens

Det kan fortfarande vara svårt för dig att hitta en digital textversion. Om du ber om hjälp från ditt bibliotek eller dina tillgänglighetstjänster innan terminsstarten kan det bidra till att se till att deltagare som behöver dessa format inte hamnar på efterkälken.

Du kan också lägga till en bibliotekreferens till Ally för att hjälpa deltagarna.

  1. Välj Nej när du tillfrågas om du kan få tag på en textbaserad version.
  2. Välj Ja när du tillfrågas om dokumentet finns i biblioteket.
  3. Fyll i så mycket information som du kan i Allys återkopplingsformulär och välj Lägg till referens.

När du har lagt till biblioteksreferensen kan deltagarna komma åt dokumentinformationen genom att gå till filen och välja Alternativa format i menyn bredvid filnamnet. Klicka på Biblioteksreferens.

Alternativa OCR-format

Om du svarar Nej på frågorna om både textbaserad version och bibliotek i Allys återkoppling utför Ally optisk teckenigenkänning (Optical Character Recognition, OCR) för att försöka identifiera textelement. Tyvärr är inte detta en slutgiltig lösning, så det förbättrar inte resultatet. Du bör fortfarande ersätta den skannade versionen när det är möjligt.

Mer om alternativa format för deltagare