Typen meldingen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over de verschillende typen meldingen.

Deze tabel bevat alle meldingen die het systeem kan produceren, samen met de gebruikers die deze meldingen ontvangen en onder welke omstandigheden. De tabel bevat ook de module waarin een melding wordt weergegeven.

Typen meldingen
Gebeurtenissen Ontvangers Belangrijk Module Beschrijving
Mededeling beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Wat is er nieuw Er is een nieuwe cursusmededeling gepost. Als een cursusleider tijdens het opstellen van een mededeling aangeeft dat de meldingsinstellingen van gebruikers moeten worden genegeerd, wordt de melding direct bezorgd, ondanks eventuele instellingen van de gebruiker die hiermee conflicteren.
Opdracht is beschikbaar Cursusleiders en studenten. In het geval van groepsopdrachten ontvangen alle studenten in de groep deze melding. Nee Wat is er nieuw Er is een nieuwe opdracht beschikbaar.
Opdracht moet worden ingeleverd Studenten. In het geval van groepsopdrachten ontvangen alle studenten in de groep de melding. Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Een nieuwe opdracht moet worden ingeleverd of de vervaldatum voor een oude opdracht is gewijzigd. Deze melding is vergelijkbaar met Opdracht is beschikbaar, maar toont een nieuwe opdracht met een expliciete einddatum.
Opdracht moet worden beoordeeld Cursusleiders. Als een groepsopdracht wordt ingezonden, ontvangen alle studenten in de groep een melding. Nee Nieuwe items voor cursusleiders en studenten

aandacht gevraagd

Er is een opdracht ingediend.

Cursusleiders ontvangen deze melding in de modules Aandacht gevraagd en Nieuwe items, zowel voor individuele opdrachten als groepsopdrachten.

Opdracht had al moeten zijn ingeleverd Cursusleiders en studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt

Waarschuwingen

Een opdracht is niet voor de vervaldatum ingeleverd. Deze melding wordt gegenereerd als de vervaldatum is verstreken.
Blog moet worden beoordeeld Cursusleiders Nee Wat is er nieuw

aandacht gevraagd

Er is een blog met cijfertoekenning ingediend.
Inhoudsitem beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Wat is er nieuw Er is een van deze typen inhoudsitems beschikbaar:
 • Audio
 • Lege pagina
 • Cursusdocument
 • Webkoppeling
 • Afbeelding
 • Leermodule
 • Lesoverzicht
 • Syllabus
 • Video
Cursus/organisatie beschikbaar Cursusleiders en studenten Ja Wat is er nieuw Wordt gegenereerd op het moment dat een cursus wordt gemaakt. In tegenstelling tot alle andere meldingen in het systeem, kan deze melding niet worden uitgeschakeld. Als het meldingssysteem actief is, wordt deze melding altijd verstuurd naar alle deelnemers aan de cursus.
Cursus/bericht van organisatie ontvangen Cursusleiders en studenten Nee Wat is er nieuw Er is een nieuw cursus- of organisatiebericht ontvangen.
Zachte limieten cursusquotum van cursus/organisatie Cursusleiders -- -- Door middel van quota wordt ervoor gezorgd dat cursussen aanvaardbare schijfruimtelimieten niet overschrijden en dat cursusleiders worden gewaarschuwd wanneer de benodigde schijfruimte voor een cursus in de buurt van de limiet komt.
Discussielijn/Discussieforum moet worden beoordeeld Cursusleiders Nee Wat is er nieuw

aandacht gevraagd

Er is een discussielijn of discussieforum ingediend waarvoor beoordeling nodig is.
Vervaldatum item met cijfertoekenning is bereikt Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Een handmatig gemaakt item moet worden ingeleverd of de vervaldatum van het item is gewijzigd.
Item heeft cijfer De student die wordt beoordeeld. Nee Wat is er nieuw Er is een cijfer ingevoerd voor een item dat wordt voorgesteld door een kolom in Grade Center.
Dagboek moet worden beoordeeld Cursusleiders Nee Wat is er nieuw

aandacht gevraagd

Er is een dagboek met cijfertoekenning ingediend.
Afstemming nodig Cursusleiders -- aandacht gevraagd Cursusleiders krijgen meldingen dat cijfers moeten worden afgestemd wanneer gedelegeerde beoordelaars cijfers gaan geven.
Details van Retentie Center-regel Cursusleiders Nee Waarschuwingen Een overzicht van de meldingen van het Retentie Center.

Meldingen van het Retentie Center zijn geen gewone meldingen. Er worden geen records gegenereerd en de tellingen worden steeds dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Enquête is beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Wat is er nieuw Er is een enquête beschikbaar gekomen.
Enquête moet worden ingeleverd Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Wordt gegenereerd wanneer een gebruiker een enquête met een vervaldatum publiceert.

Gebruikers ontvangen soms zowel de melding Enquête is beschikbaar als de melding Enquête moet worden ingeleverd.

Enquête is te laat Cursusleiders en studenten Ja

Van welke items is de vervaldatum bereikt

Waarschuwingen

Een enquête is niet voor de vervaldatum ingeleverd.

Als de vervaldatum is verstreken, wordt deze melding samen met de melding Enquête moet worden ingeleverd verstuurd.

Enquête is verzonden Cursusleiders Nee aandacht gevraagd Er is een enquête gepubliceerd.
Toets beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Wat is er nieuw Er is een toets beschikbaar gekomen.
Einddatum toets Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Wordt gegenereerd wanneer een gebruiker een toets met een vervaldatum indient.
Toets moet worden beoordeeld. Cursusleiders Nee aandacht gevraagd Er is een toets ingediend. Deze melding wordt niet gegenereerd voor toetsen die automatisch worden beoordeeld.
Toets te laat ingeleverd Cursusleiders en studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt

Waarschuwingen

Een toets is niet voor de vervaldatum ingeleverd. Deze melding wordt gegenereerd als de vervaldatum is verstreken.
Ongelezen blogberichten Cursusleiders en studenten Nee Wat is er nieuw Een telling van ongelezen blogberichten. Gebruikers krijgen deze statistieken:
 • Het totale aantal ongelezen blogberichten
 • Het aantal ongelezen blogberichten per cursus
 • Het aantal ongelezen blogberichten per groep

De melding over het aantal ongelezen blogberichten is geen gewone melding. Er worden geen records gegenereerd en de tellingen worden steeds dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Ongelezen dagboekvermeldingen Cursusleiders en studenten Nee Wat is er nieuw Een telling van ongelezen dagboekvermeldingen. Gebruikers krijgen deze statistieken:
 • Het totale aantal ongelezen dagboekvermeldingen
 • Het aantal ongelezen dagboekvermeldingen per cursus
 • Het aantal ongelezen dagboekvermeldingen per groep

De melding over het aantal ongelezen dagboekvermeldingen is geen gewone melding. Er worden geen records gegenereerd en de tellingen worden steeds dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Ongelezen berichten in discussieruimte Cursusleiders en studenten Nee Wat is er nieuw Een telling van het aantal ongelezen berichten in een discussieruimte. Gebruikers krijgen deze statistieken:
 • Het totale aantal ongelezen berichten
 • Het aantal ongelezen berichten per cursus
 • Het aantal ongelezen berichten per groep

De melding over het aantal berichten in een discussieruimte is geen gewone melding. Er worden geen records gegenereerd en de tellingen worden steeds dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Wiki moet worden beoordeeld Cursusleiders Nee Wat is er nieuw

aandacht gevraagd

Er is een wikivermelding voor cijfertoekenning ingediend.

Een melding kan ook als belangrijk worden geclassificeerd door het systeem.

 • Belangrijke meldingen worden altijd gegenereerd, zelfs in scenario's waarbij cursussen worden geïmporteerd, gekopieerd of met Momentopname worden verwerkt. Normaal is het zo dat in deze scenario's een zo beperkt mogelijk aantal meldingen wordt gegenereerd om de systeembelasting te beperken. Zie Meervoudige meldingen voor meer informatie.
 • De ontvangersrecords van belangrijke meldingen worden nooit permanent verwijderd. Deze records worden wel gemarkeerd als verwijderd, maar blijven aanwezig in het systeem. Al deze meldingen zijn standaard actief. Uit prestatie- en gebruiksoverwegingen moeten beheerders daarom de meldingen uitschakelen die niet door het systeem hoeven te worden gegenereerd. Zie Cache voor meldingen voor meer informatie.

ULTRA: relatie tussen meldingsinstellingen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over typen meldingen.

In de Ultra-ervaring hebben gebruikers altijd de mogelijkheid om de gewenste meldingen te kiezen op systeemniveau in plaats van cursusniveau. Deze meldingsinstellingen gelden voor zowel de originele cursusweergave als de Ultra-cursusweergave. Raadpleeg de tabel om te lezen hoe de keuze van een gebruiker in de Ultra-ervaring invloed heeft op e-mail- en sms-meldingen die in de originele ervaring beschikbaar waren op cursusniveau. 

Als gebruikers zijn ingeschreven bij ten minste één cursus met de originele cursusweergave, krijgen ze enkele meldingen altijd. Deze meldingen kunnen niet worden uitgeschakeld en worden aangegeven met Altijd ingeschakeld

Typen e-mail- en sms-meldingen
Gebeurtenis
(originele ervaring)
Bepalende meldingsinstelling
(Ultra-ervaring)
Toepasselijke cursusweergaven
Mededeling beschikbaar N.v.t. Ultra- en originele weergave
Opdracht is beschikbaar
Inhoudsitem beschikbaar
Enquête is beschikbaar
Toets is beschikbaar
Nieuwe inhoud toegevoegd Ultra- en originele weergave
Cursus beschikbaar Nieuwe cursussen beschikbaar Ultra- en originele weergave
Opdracht moet worden ingeleverd
Item moet worden ingeleverd
Enquête moet worden ingeleverd
Toets moet worden ingeleverd
Nieuwe en aanstaande einddatums Ultra- en originele weergave
Opdracht had al moeten zijn ingeleverd
Enquête te laat
Toets te laat
Items met verstreken deadline Ultra- en originele weergave
Opdracht moet worden beoordeeld
Blog moet worden beoordeeld
Discussieforum moet worden beoordeeld
Discussielijn moet worden beoordeeld
Dagboek moet worden beoordeeld
Toets moet worden beoordeeld
Wiki moet worden beoordeeld
Enquête is verzonden
Nieuwe te beoordelen items Ultra- en originele weergave
Cursusbericht ontvangen Nieuwe berichten Ultra- en originele weergave
Zachte limieten cursusquotum N.v.t. Ultra- en originele weergave
Afstemming nodig N.v.t. Ultra- en originele weergave
Details van Retentie Center-regel N.v.t. Ultra- en originele weergave
Ongelezen blogberichten N.v.t. Ultra- en originele weergave
Ongelezen berichten in discussieruimte Nieuwe discussieberichten Ultra- en originele weergave
Ongelezen dagboekvermeldingen N.v.t. Ultra- en originele weergave