Blackboard Learn-integratie

Zoek je de nieuwste releaseopmerkingen? Releaseopmerkingen bekijken voor SafeAssign.

SafeAssign in de praktijk

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een ingeleverde paper en bronmateriaal vaststelt. Dit zelf ontwikkelde algoritme analyseert de tekst van de inzending en optimaliseert de woorden en termen die moeten worden gezocht in meerdere gegevensbronnen. De resultaten die worden teruggestuurd door elke service worden verder verwerkt op basis van het gewicht dat is toegekend door de zoekservice en vergelijkende weging van het SafeAssign-algoritme. Op deze manier wordt de resultaatset bepaald die wordt opgenomen in het originaliteitsrapport.

Inzendingen van studenten naar SafeAssign worden vergeleken met een aantal bronnen:

 • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle papers die door gebruikers van de verschillende instellingen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign
 • Global Reference Database: bevat meer dan 59 miljoen papers die vrijwillig zijn ingediend door studenten van instellingen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.
 • ProQuest ABI/Inform Journal Database: een database met meer dan 3000 publicaties, 5 miljoen documenten en meer dan 200 onderwerpcategorieën vanaf de jaren zeventig tot heden met onderwerpen die variëren van adverteren tot vrouwenstudies.
 • Internet: SafeAssign maakt gebruik van een interne zoekservice.

Global Reference Database

De Global Reference Database van SafeAssign is een afzonderlijke database waarvoor studenten op vrijwillige basis papers kunnen indienen om plagiaat tegen te gaan. De database is niet gekoppeld aan de lokale database van instellingen waarin alle werkstukken van een instelling worden opgeslagen. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun papers alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de Global Reference Database. Studenten zijn niet verplicht om papers aan te bieden aan deze database. Studenten zijn vrij om hun papers op te slaan in de Global Reference Database, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen papers achteraf te verwijderen. Opgeslagen papers blijven het eigendom van de auteur en Blackboard kan geen enkele aanspraak maken op het eigendom van papers in de Global Reference Database.

Verbinding maken met de Global Reference Database

Via de Global Reference Database kunnen instellingen zoeken in hun eigen gegevensarchieven, maar ook in diverse andere archieven. De toegang tot de database is standaard ingeschakeld. Verbinding met de Global Reference Database is alleen mogelijk als de Blackboard-toepassingsservers toegang hebben tot de volgende host en poorten.

Deze poorten zijn alleen geschikt voor uitgaand HTTP-verkeer. 

URL van Blackboard Learn
: safeassign.blackboard.com
IP-adres: 34.202.93.213 en 34.231.5.82
Poorten: 80, 443

Laat inkomend verkeer toe op alle tot stand gebrachte verbindingen voor Learn door een verbinding met een andere vlag dan SYNC toe te staan op alle poorten vanaf de volgende IP-adressen: 34.202.93.213 en 34.231.5.82. SafeAssign voert webservice-aanroepen uit naar je Blackboard-systeem vanaf dit IP.

Interne zoekmachine

De zoekindexen voor internet die worden gebruikt door SafeAssign zijn ontworpen voor betrouwbaarheid, prestaties en efficiëntie in relatie tot de grote hoeveelheid zoekopdrachten die worden uitgevoerd door SafeAssign. Deze zoekindexen worden mogelijk niet zo vaak bijgewerkt als de indexen die worden gebruikt door internet-zoekservices voor consumenten. Meestal worden deze indexen binnen 1-3 dagen na een wijziging bijgewerkt. De combinatie van de eigenschappen van deze zoekindexen en de weging die wordt toegepast door het SafeAssign-algoritme betekent dat de resultaten die voor een bepaalde zin worden opgenomen in een Originality Report van SafeAssign mogelijk niet identiek zijn met de resultaten van een internet-zoekservice voor consumenten.

Hiervoor maakte Blackboard SafeAssign gebruik van de service Yahoo! BOSS om op internet te zoeken. Omdat de service Yahoo! BOSS op 31 maart 2016 buiten gebruik is gesteld, heeft Blackboard een interne zoekservice voor SafeAssign ontwikkeld om op internet te zoeken. Klanten hoeven niets te doen om de interne zoekservice SafeAssign in te schakelen, omdat de wijziging is doorgevoerd in de SafeAssign Central-service en van toepassing is op alle clients.

De interne zoekservice is gebouwd met de nieuwste zoektechnologieën voor verkenning en indexering en beperkt de afhankelijkheid van Blackboard van tools van derden en de blootstelling daaraan aanzienlijk. Omdat de zoekservice nu intern wordt beheerd, kan Blackboard de zoekresultaten mettertijd uitbreiden en verfijnen en de algemene productkwaliteit en prestaties van SafeAssign verbeteren. Verder worden door deze nieuwe manier van zoeken op internet alle mogelijke zorgen over het delen van clientgegevens met partners van Blackboard volledig weggenomen.

Door de aldoor veranderende aard van internet kan het voorkomen dat specifieke webpagina's of websites nog niet zijn opgenomen in de interne zoekmachine van SafeAssign en niet alle mogelijke overeenkomsten met het werk van studenten worden geïdentificeerd op de originaliteitsrapporten van SafeAssign. Blackboard onderzoekt in deze situaties de bronwebinhoud en voegt deze, indien mogelijk, toe aan de interne zoekservice van SafeAssign voor toekomstige inzendingen.

De ontwikkeling van de interne zoekmachine van SafeAssign geeft aan dat Blackboard zich inspant voor ondersteuning van de productfunctionaliteit van SafeAssign en het gebruik van de service SafeAssign door Blackboard Learn-klanten. Blackboard blijft, zoals altijd, SafeAssign controleren op verbeteringsmogelijkheden en moedigt klanten aan feedback te geven op de zoekresultaten en de algemene prestaties van SafeAssign.

Ter herinnering: resultaten die voor een bepaalde zin worden opgenomen in een originaliteitsrapport van SafeAssign zijn mogelijk niet gelijk aan de resultaten van een internetzoekservice voor consumenten (bijvoorbeeld Google en Bing). De resultaten van de SafeAssign-service zijn alleen bedoeld als hulpmiddel voor gebruik ter beoordeling van de leraar of cursusleider. Door de omvang en reikwijdte van zowel academische onderwerpen als het aantal bronnen dat door SafeAssign wordt doorzocht, zijn de resultaten niet bedoeld als garantie of een ander signaal dat er al dan niet sprake is van plagiaat. De beoordeling van mogelijk plagiaat hoort een taak te zijn van de cursusleider, en SafeAssign-resultaten moeten altijd worden beoordeeld in combinatie met andere bronnen en op basis van het gezonde verstand.


Originaliteitsrapporten van SafeAssign

Nadat de inzending van een paper is verwerkt, wordt in SafeAssign een rapport gegenereerd met het percentage tekst in de paper dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat ook de mogelijke bronnen van de onderdelen van de ingezonden paper waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. Cursusleiders kunnen overeenkomende bronnen verwijderen uit het rapport en de paper vervolgens opnieuw verwerken. Dit is handig als de paper een vervolg is op een eerder ingediend werkstuk van dezelfde student.

In de Ultra-cursusweergave genereert SafeAssign een originaliteitsrapport voor elk onderdeel van de inzending, ook voor antwoorden die bestaan uit vrije tekst en bijlagen.

Meer informatie over het originaliteitsrapport


Taalondersteuning voor SafeAssign

Meer informatie over de taalondersteuning van SafeAssign

SafeAssign ondersteunt officieel alleen Engels, maar de service kent geen technische beperkingen waardoor deze niet met andere talen kan worden gebruikt. De resultaten kunnen dan echter verschillen en er kunnen geen garanties worden afgegeven. Blackboard heeft een partnerschap met een andere leverancier die werkzaam is op het gebied plagiaatdetectie, namelijk TurnItIn. TurnItIn kan geïntegreerd worden met Blackboard Learn en is beschikbaar voor internationale klanten of iedereen die ondersteuning wil voor andere talen dan het Engels. Zie www.turnItIn.com voor meer informatie.


SafeAssign configureren en registreren

 1. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Building Blocks > Geïnstalleerde tools.
 2. Zoek het SafeAssign Building Block. Selecteer Instellingen in het menu van dit Building Block. Selecteer op de configuratiepagina de optie SafeAssign-instellingen
 3. Verstrek de volgende gegevens:
  • De naam van de instelling
  • URL van lokale server: de URL van de lokale server valideert het systeem dat wordt geregistreerd en voorkomt spoofing en hacking van de centrale servicedatabase.
  • De voornaam van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • De achternaam van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • Het e-mailadres van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • De functie van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
 4. Selecteer een tijdzone. Je weet dan zeker dat de tijd die wordt weergegeven in het Building Block SafeAssign overeenkomt met de tijd van de Blackboard Learn-server.
 5. Selecteer Student-ID weergeven om cursusleiders in staat te stellen de ID's van studenten te zien in de tabel met ingezonden werkstukken. Als deze optie is uitgeschakeld, zien cursusleiders alleen de namen van studenten.
 6. Selecteer SafeAssignments toestaan in organisaties om organisaties toe te staan SafeAssign te gebruiken voor opdrachten. 
 7. Voer tekst in voor de vrijgaveverklaring die wordt weergegeven in elke opdracht met SafeAssign. Het bericht waarschuwt studenten dat hun werk wordt gecontroleerd op plagiaat. Laat het tekstvak leeg als je geen waarschuwing wilt weergeven.
 8. Selecteer Activiteit Global Reference Database om opdrachten toe te voegen aan de Global Reference Database en toestemming te geven deze te gebruiken voor de analyse van papers die door andere instellingen zijn ingezonden. Schakel deze optie niet in als je deze toegang niet wilt verlenen.
 9. Selecteer Ik ga akkoord om de licentieovereenkomst van SafeAssign te accepteren.
 10. Selecteer Verzenden.
 11. Open de pagina Instellingen opnieuw. Als er verbinding is, wordt bovenaan de pagina het bericht Verbindingsstatus: verbinding weergegeven.

Als er verbinding is gemaakt met SafeAssign, ontvang je hiervan bericht, inclusief een deelnamecode. Deze code wordt gebruikt als identificatie van uw instelling en de gegevens die vanuit uw instelling worden verzonden. De deelnamecode is ook handig bij het oplossen van problemen en het migreren van servers.


SafeAssign inschakelen in Blackboard Learn

 1. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Building Blocks > Geïnstalleerde tools.
 2. Zoek het SafeAssign Building Block.
 3. Selecteer Als beschikbaar instellen in het menu.

SafeAssign toevoegen aan cursussen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het menu Cursussen.
 2. Selecteer Cursustools.
 3. Zoek SafeAssign in de lijst en selecteer Aan. SafeAssign is niet beschikbaar voor gasten of waarnemers.
 4. Selecteer Verzenden.