Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. In de Ultra-ervaring zijn meldingen ingeschakeld voor alle gebruikers.

Beheerders kunnen standaardinstellingen voor meldingen opgeven voor gebruikers. Afhankelijk van de instelling, kunnen gebruikers deze standaardselecties aanpassen. Beheerders kunnen bovendien de persoonlijke instellingen van alle gebruikers wijzigen.

Beheerders kunnen ook instellingen opgeven voor de e-mails waarmee meldingen worden verstuurd (als losse e-mails of eenmaal per dag een digest van alle e-mailberichten), evenals het aantal dagen waarna een melding wordt verwijderd. Raadpleeg Meldingsopties instellen voor meer informatie.

Ontdek hoe je meldingen via sms instelt in je Blackboard Learn-omgeving.


Standaardinstellingen voor meldingen

Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen. Selecteer Standaardinstellingen voor meldingen.

U kunt Instellingen bulk-mededelingen gebruiken om de standaardopties voor gebruikers tegelijkertijd te wijzigen voor alle meldingen met een bepaalde distributiemethode. Gebruik het gedeelte Instellingen om de standaardopties voor gebruikers te wijzigen voor bepaalde typen meldingen.

  • Als je Standaard Aan of Standaard Uit kiest, wordt de keuze van een gebruiker vooraf ingesteld, met de mogelijkheid om deze te wijzigen. Als je een instelling wijzigt van Standaard Aan in Standaard Uit of Standaard Uit in Standaard Aan, heeft dit geen gevolgen voor bestaande persoonlijke instellingen van een gebruiker.
  • Met Altijd Aan of Altijd Uit worden alle persoonlijke instellingen van gebruikers gewijzigd, ongeacht hun eerdere instellingen. Gebruikers kunnen de instelling dan ook niet wijzigen. Als u een Standaard-instelling wijzigt in een Altijd-instelling en dan weer in een Standaard-instelling, wordt niet de keuze van de gebruiker hersteld die actief was op het moment dat Standaard werd gekozen.

Altijd Aan is nooit toegestaan voor meldingen per SMS of tekst naar spraak. Beheerders kunnen gebruikers niet dwingen deze berichttypen te ontvangen, dat moeten ze altijd zelf aangeven. Meldingen via tekst naar spraak zijn niet beschikbaar voor activiteit die is gegenereerd door cursussen in de Ultra-cursusweergave.


Gebruikersinstellingen voor meldingen

Als een beheerder dit heeft toegestaan, kunnen gebruikers instellen welke meldingen ze ontvangen en hoe ze deze ontvangen.

Meer informatie over het bewerken van meldingsinstellingen door studenten

Meer informatie over het bewerken van meldingsinstellingen door cursusleiders