Configureer hoe je gebruikers toegang hebben tot Blackboard Learn.

Met behulp van verificatie in Blackboard Learn kun je het systeem zo configureren dat gebruikers een sessie kunnen starten en valideren door een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Je kunt Blackboard Learn ook integreren met een of meer externe verificatieproviders, om eenmalige aanmelding mogelijk te maken en een veiligere toegang te garanderen.

Probleem met vergrendelde toegang of foutieve configuratie oplossen

Een wijziging van de configuratie van het verificatieframework kan onbedoeld tot gevolg hebben dat je geen toegang meer hebt tot de gebruikersinterface.Als het systeem niet toegankelijk is omdat je bent geblokkeerd of omdat de configuratie van de verificatieprovider onjuist is, neem je contact op met Support om het probleem op te lossen.