Er zijn twee soorten berichten in Blackboard Learn. Mijn Blackboard-berichten worden gebruikt om te communiceren met andere gebruikers, ook buiten een bepaalde cursus. Cursusberichten worden gebruikt om te communiceren met gebruikers die zijn ingeschreven voor een bepaalde cursus, zoals studenten, onderwijsassistenten en andere cursusleiders.

Deze berichten worden op verschillende plaatsen weergegeven. Mijn Blackboard-berichten zijn te vinden op het tabblad Mijn Blackboard, waar gebruikers berichten kunnen uitwisselen met andere gebruikers van Blackboard Learn. Cursusberichten zijn te vinden in afzonderlijke cursussen.

Meer informatie over hoe studenten berichten gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders berichten gebruiken


Cursusberichten

Met de functie Cursusberichten beschikt elke cursus over een persoonlijk en beveiligd communicatiesysteem waarvan de werking vergelijkbaar is met die van e-mail. Houd er rekening mee dat gebruikers geen berichten kunnen verzenden naar gebruikers buiten de cursus.

Gebruikers lezen cursusberichten meestal via het cursusmenu. Gebruikers kunnen nieuwe berichten ook zien via de pagina Updates, waar meldingen worden weergegeven en die toegankelijk is via het algemene navigatiemenu in de rechterbovenhoek.

Beschikbaarheid van de tool Cursusberichten

Zie Tools beheren voor informatie over het beschikbaar maken van de tool Cursusberichten in cursussen en organisaties.

Opties voor cursusberichten

U kunt gebruikers al dan niet toestaan om bestandsbijlagen in hun berichten op te nemen of persoonlijke mappen te maken. Het uitschakelen van deze functies spaart schijfruimte en voorkomt dat gebruikers door middel van cursusberichten cursusinhoud opslaan op hun lokale computer. Standaard is het toevoegen van bestandsbijlagen aan berichten en het maken van persoonlijke mappen niet toegestaan.

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie Cursusberichten. Schakel de selectievakjes in om gebruikers toe te staan om bestanden mee te sturen met berichten en om persoonlijke mappen te maken voor het opslaan van berichten.


Mijn Blackboard-berichten

De tool Berichten biedt de mogelijkheid om asynchroon te communiceren met andere gebruikers van de instelling en binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk. Gebruikers kunnen persoonlijke berichten sturen, maar ook berichten naar meerdere mensen tegelijk. Dit gaat op ongeveer dezelfde manier als het uitwisselen van berichten via de moderne sociale platforms. Via de tool Berichten kunnen gebruikers berichten lezen, beantwoorden, verwijderen en schrijven.

Meer informatie over tools voor sociaal leren


Veelgestelde vragen

In welk opzicht verschilt de tool Berichten van de voorziening Cursusberichten?

Met de nieuwe tool Berichten kunnen gebruikers snel een bericht sturen naar elke gebruiker van Blackboard Learn in het wereldwijde onderwijsnetwerk, ook als ze niet dezelfde cursus volgen. De tool is vergelijkbaar met de mogelijkheden voor berichtenuitwisseling in andere sociale tools. De tool Cursusberichten is uitsluitend bedoeld voor het verzenden van berichten naar mensen binnen een bepaalde cursus en biedt meer mogelijkheden, zoals onderwerpregels, het maken en wijzigen van mappen, het verplaatsen van berichten, het markeren van berichten als gelezen/ongelezen, een volledige WYSIWYG-editor en meer. Beide tools blijven beschikbaar in Blackboard Learn, aangezien ze inspelen op verschillende scenario's en verschillende behoeften van gebruikers.

Kan ik de berichten van mijn gebruikers bekijken en controleren op ongepaste inhoud?

Nee, dat is niet mogelijk. Systeembeheerders kunnen de berichten van gebruikers niet lezen.

Gebruikers hebben nu de mogelijkheid hun profiel overal mee naartoe te nemen en in verschillende instellingen te gebruiken (bijvoorbeeld als iemand cursussen op verschillende scholen volgt of bij de ene instelling docent is en bij een andere instelling student). Dit betekent dat cloudgebaseerde berichten van de tool gesprekken kunnen bevatten tussen de gebruiker en faculteitsmedewerkers, beheerders of studenten van een andere instelling. Om deze reden is het niet wenselijk dat berichten kunnen worden ingezien door systeembeheerders.

Kunnen berichten worden geïntegreerd in mijn persoonlijke e-mail of het mailsysteem van de instelling?

De tool Berichten is een volledig zelfstandige tool voor asynchrone communicatie die wordt aangestuurd via de Blackboard Cloud. Het is momenteel niet mogelijk om dit te integreren in de persoonlijke e-mail van een gebruiker of het mailsysteem van de instelling.


ULTRA: Berichten

Berichten

Gebruikers kunnen berichten voor al hun cursussen op één pagina bekijken of afzonderlijk per cursus.

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Berichten in basisnavigatie

Gebruikers hebben toegang tot de algemene pagina Berichten vanuit de lijst waarin hun naam als eerste wordt vermeld, namelijk de basisnavigatie. Berichten worden per cursus geordend. Iedereen kan berichten gebruiken voor reminders, snelle vragen en sociale interactie.

Als de instelling beide cursusweergaven heeft ingeschakeld, kunnen gebruikers berichten bekijken vanuit zowel de Ultra-weergave als de originele cursusweergave.

Gebruikers kunnen berichten sturen naar elkaar, meerdere personen of alle cursusdeelnemers. De berichtenactiviteit beperkt zich tot het systeem en niemand hoeft zich zorgen te maken over e-mailadressen die onjuist of verouderd zijn.


Berichten in een cursus

In de originele cursusweergave hebben cursusleiders toegang tot berichten via Configuratiescherm > Cursustools > Cursusberichten of via een aangepaste koppeling die ze toevoegen aan het cursusmenu. Studenten hebben toegang tot cursusberichten via een koppeling in het cursusmenu of via de pagina Tools.

In de Ultra-cursusweergave hebben alle gebruikers toegang tot berichten via de navigatiebalk. De pagina Berichten bevat alle berichten die specifiek zijn voor de cursus waarin gebruikers zich bevinden.


Berichten configureren

In de Ultra-ervaring is de tool Cursusberichten altijd ingeschakeld voor je gebruikers. Je kunt de tool niet uitschakelen.

Voor berichten in de originele cursusweergave kun je twee instellingen beheren via Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Cursusberichten.

Je kunt gebruikers al dan niet toestaan om bestandsbijlagen in hun berichten op te nemen of persoonlijke mappen te maken. Als je deze functies uitschakelt, kun je schijfruimte besparen en voorkomen dat gebruikers inhoud opslaan in cursusberichten. Standaard is het toevoegen van bestandsbijlagen aan berichten en het maken van persoonlijke mappen niet toegestaan.


Bekijk berichten zoals de cursusleider die ziet. Gebruik de knop Terug van de browser om hier terug te komen.

Berichtenopslag migreren

Berichten in cursussen en organisaties die zijn gemaakt vóór Blackboard Learn SaaS release 3300.0.0 werden opgeslagen in platte bestanden op een gedeeld opslagvolume.

Als je een archief van berichten wilt bijhouden, kun je berichten in cursussen en organisaties migreren naar de Learn-database. Berichten van nieuwe cursussen en organisaties worden altijd opgeslagen in de database.

  1. Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Cursusberichten.
  2. Kies Cursussen/organisaties selecteren naast Migratieaanvraag maken.
  3. Voer de ID's in voor de cursussen en organisaties die berichten bevatten die je wilt migreren. Scheid de ID's met komma's.
  4. Selecteer Verzenden.

De aanvraag wordt nu automatisch verwerkt. Een opgegeven cursus of organisatie wordt tijdens de migratie overgeslagen als deze niet bestaat, is uitgeschakeld of al databaseopslag gebruikt voor berichten.

Cursussen worden afzonderlijk verwerkt, waardoor een migratie heel wat tijd in beslag kan nemen. We adviseren om niet meer dan 100 cursussen of organisaties tegelijk te migreren.

In de systeemlogboeken van Learn kun je controleren of de migratie van berichten is gelukt.