Een SaaS-implementatie zorgt ervoor dat verschillende taken van de instelling een stuk eenvoudiger worden.


Productondersteuning

De productondersteuning voor een SaaS-implementatie (Software-as-a-Service) van Blackboard Learn wordt verzorgd door Blackboard Support.


Serviceniveaus

Learn in de cloud wordt aangeboden met een SLA (Service Level Agreement) van 99.9% uptime.

Als je meer wilt weten over de SLA, zoals het vergoedingsbeleid bij een lagere uptime, raadpleeg dan het contract dat is afgesloten met Blackboard of neem contact op met je accountmanager van Blackboard.


Updates en onderhoud

Zoals bij de meeste SaaS-modellen, vinden updates en onderhoud automatisch plaats. Updates worden regelmatig toegepast door Blackboard.

Kleinere updates, zoals patches, onderhoud, correcties van fouten en kleine verbeteringen, worden mogelijk niet vooraf aangekondigd.

Grotere updates waarvoor change-management nodig is op de campus, worden geïmplementeerd met de status inactief/uitgeschakeld. Je kunt de belangrijkste verbeteringen of nieuwe functionaliteit dan eerst bekijken in een testomgeving voordat je deze activeert of inschakelt in de productieomgeving. Dergelijke wijzigingen worden op ongeveer dezelfde manier gecommuniceerd als eerder het geval was met Enterprise-releases.


Upgrademeldingen voor beheerders

In de Ultra- en originele ervaring kunnen systeembeheerders voor Learn die zijn geïmplementeerd in SaaS, ervoor kiezen om meldingen per e-mail te ontvangen wanneer een upgradeproces gestart en voltooid is. Dit is met name handig voor SaaS-klanten die willen communiceren met hun ondersteuningsteams en gebruikersgemeenschappen, met een grotere specificiteit wanneer functiewijzigingen beschikbaar zijn of bugfixes zijn geïmplementeerd.

Gebruikers met de volledige rol van Systeembeheerder kunnen zich aanmelden in het Configuratiescherm voor systeembeheerders > Meldingen > Instellingen voor systeemmeldingen. Elke beheerder moet zichzelf aanmelden om e-mails te ontvangen.


Fouttolerantie

Learn SaaS wordt geïmplementeerd met behulp van een cloudinfrastructuur die gebruikmaakt van verschillende beschikbaarheidszones. Elke beschikbaarheidszone is een afzonderlijk foutdomein, wat inhoudt dat het domein in zeer hoge mate is gescheiden van infrastructuurstoringen in andere beschikbaarheidszones.

Als er een storing optreedt op resources in de ene beschikbaarheidszone, zorgen servers in de andere beschikbaarheidszones ervoor dat de service niet wordt onderbroken. Bovendien kunnen dan in bijna real-time extra resources online worden gezet in andere beschikbaarheidszones om ervoor te zorgen dat de benodigde capaciteit gehandhaafd blijft in het systeem.

Back-up

Van alle klantgegevens en unieke systeemgegevens wordt ten minste één keer per dag een back-up gemaakt die op minimaal twee afzonderlijke fysieke locaties op zeer duurzame opslagmedia wordt opgeslagen. Back-ups worden ten minste 30 dagen bewaard.