Wat is WebDAV?

Je kunt WebDAV gebruiken om bestanden te delen via internet. WebDAV is compatibel met de meeste besturingssystemen. Als je WebDAV instelt, ook wel een webmap genoemd, kun je alle bestanden voor een cursus beheren.

Op een Mac stel je een gedeelde locatie in plaats van een webmap in.

Gebruik webmappen om deze acties uit te voeren:

 • Mappen maken en items eenvoudig verplaatsen tussen mappen.
 • Bestanden en mappen een andere naam geven en verwijderen.
 • Inhoud van verschillende schijven en mappen naar de webmap of gedeelde locatie slepen.
 • Een bestand in een webmap eenvoudig weergeven en bewerken. Je hoeft het bestand niet eerst te downloaden, dan te bewerken en vervolgens weer te uploaden.

Je instelling kan de toegang tot deze functie beperken.


Bestandsnamen

Je kunt de volgende tekens gebruiken in bestandsnamen:

 • a-z
 • 0-9
 • punt '.'
 • onderstrepingsteken '_'

Daarnaast worden alle standaard ISO 8859-tekens ondersteund. Je mag geen vreemde tekens of symbolen gebruiken.

Alle spaties in de naam van het geüploade bestand worden geconverteerd naar onderstrepingstekens (_). Speciale tekens worden niet ondersteund in bestandsnamen.


Een webmap instellen in Microsoft Windows©

Als je verbinding wilt maken met een webmap, gebruik je het webadres van de map in de Content Collection in combinatie met een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord.

 1. Selecteer in de Content Collection Webmap instellen voor de map op het hoogste niveau. Als je op deze locatie begint, weet je zeker dat WebDAV toegang heeft tot alle mappen in de Content Collection. Je kunt elke map in de Content Collection kiezen. Het is wel zo dat het pad naar de webmap niet langer mag zijn dan 240 tekens. Elke gekozen map heeft een ander adres.
 2. Klik op de pagina Webmappen gebruiken met de rechtermuisknop op de URL die wordt weergegeven bij Huidig webadres en kopieer de URL. Dit adres heb je verderop nodig.

Nadat je de URL hebt gekopieerd, volg je de instructies voor je besturingssysteem om de verbinding te voltooien.

Webmappen instellen in Windows 10

Gebruik het webadres van de map en volg deze stappen om de webmap te maken in Windows XP.

 1. Open de Bestandsverkenner.
 2. Selecteer Deze computer in het linkermenu.
 3. Selecteer Een netwerklocatie toevoegen in het lint bovenaan de pagina.
 4. Wanneer je wordt gevraagd waar je de netwerklocatie wilt maken, selecteer je Een aangepaste netwerklocatie kiezen.Selecteer Volgende.
 5. Wanneer je naar de locatie van je website wordt gevraagd, plak je het webadres dat je in de bovenstaande stappen hebt gekopieerd. Selecteer Next.
 6. Als u wordt gevraagd een naam en wachtwoord in te voeren, typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Blackboard Learn.Selecteer OK.
 7. Je wordt gevraagd een naam in te voeren voor de locatie. Voer een naam in en selecteer Volgende.
 8. Selecteer Voltooien op de pagina De wizard Netwerklocatie toevoegen.
 9. De webmap wordt geopend. Deze wordt nu weergegeven in Computer onder Netwerklocatie.

Webmappen instellen in Windows 7 en Windows Vista

Gebruik het webadres van de map en volg deze stappen om de webmap te maken in Windows 7.

 1. Open Start > Computer.
 2. Klik onder in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop en selecteer Een netwerklocatie toevoegen.
 3.  De wizard Netwerklocatie toevoegen wordt geopend. Selecteer Volgende.
 4. Wanneer je wordt gevraagd waar je de netwerklocatie wilt maken, selecteer je Een aangepaste netwerklocatie kiezen. Selecteer Volgende.
 5. Wanneer je naar de locatie van je website wordt gevraagd, plak je het webadres dat je in de bovenstaande stappen hebt gekopieerd. Selecteer Volgende.
 6. Als u wordt gevraagd een naam en wachtwoord in te voeren, typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Blackboard Learn. Selecteer OK.
 7. Je wordt gevraagd een naam in te voeren voor de locatie. Voer een naam in en selecteer Volgende.
 8. Selecteer Voltooien op de pagina De wizard Netwerklocatie toevoegen. Als je nogmaals wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, typ je je gebruikersnaam en wachtwoord van Blackboard Learn. Selecteer OK.
 9. De webmap wordt geopend. Deze wordt nu weergegeven in Computer onder Netwerklocatie.

Problemen oplossen voor Windows 7:

 1. In bepaalde Windows-versies kun je geen verbinding maken met webmappen zonder SSL te gebruiken. In het Microsoft Knowledge Base-artikel KB841215 wordt beschreven hoe je dit probleem oplost.
 2. Als Office 2003 is geïnstalleerd, lijken webmappen niet te werken. Je kunt dit probleem oplossen door te upgraden naar Office 2007.

Problemen oplossen voor Windows Vista:

 1. In bepaalde Windows-versies kun je geen verbinding maken met webmappen zonder SSL te gebruiken. In het Microsoft Knowledge Base-artikelKB841215 wordt beschreven hoe je dit probleem oplost.

Webmappen instellen in Windows XP

Gebruik het webadres van de map en volg deze stappen om de webmap te maken in Windows XP.

 1. Open Deze computer.
 2. Selecteer Mijn netwerklocaties.
 3. Selecteer Netwerklocatie toevoegen.
 4. De wizard Netwerklocatie toevoegenwordt geopend. Selecteer Next.
 5. Wanneer je wordt gevraagd waar je de netwerklocatie wilt maken, selecteer je Andere netwerklocatie kiezen. Selecteer Next.
 6. Wanneer je naar het adres van de netwerklocatie wordt gevraagd, plak je het webadres dat je in de bovenstaande stappen hebt gekopieerd. Selecteer Next.
 7. Als u wordt gevraagd een naam en wachtwoord in te voeren, typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Blackboard Learn. Selecteer OK.
 8. Je wordt gevraagd een naam in te voeren voor de netwerklocatie. Voer een naam in en selecteer Volgende.
 9. Selecteer Voltooien op de pagina De wizard Netwerklocatie toevoegen.
 10. Als je nogmaals wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, typ je je gebruikersnaam en wachtwoord van Blackboard Learn. Selecteer OK.
 11. De webmap wordt geopend. Deze wordt nu weergegeven in Mijn netwerklocaties.

Problemen oplossen voor Windows XP:

 1. Bij sommige versies van Windows (zoals Windows Server 2003 x64) mislukken deze stappen. In die gevallen open je een opdrachtaanwijzing (Start/Uitvoeren "cmd.exe") en voer je de opdracht net use * https://cdev-saas-ultra-test.blackboard.com/bbcswebdav/courses/ocean.org.101 uit om handmatig verbinding te maken met de webmap.
 2. In bepaalde Windows-versies kun je geen verbinding maken met webmappen zonder SSL te gebruiken. In het Microsoft Knowledge Base-artikelKB841215 wordt beschreven hoe je dit probleem oplost.

Bestanden verplaatsen naar de webmap

 1. Navigeer met de webmap geopend naar de map waaraan je bestanden of mappen wilt toevoegen.
 2. Zoek in een afzonderlijk venster de map op je computer met de bestanden en mappen die je wilt overbrengen.
 3. Met de map en de webmap geopend, kun je bestanden en mappen slepen om items te verplaatsen van de webmap naar de map op de computer en omgekeerd. Selecteer een item en sleept dit naar de doelmap. Laat de muisknop los om het item in de map te plaatsen. Bestanden en mappen die naar de webmap worden verplaatst, worden gekopieerd naar de Content Collection.
 4. Je kunt ook kopiëren en plakken gebruiken om bestanden te verplaatsen tussen de webmap en een locatie op je computer.
 5. Selecteer Vernieuwen in Content Collection om de geüploade bestanden te bekijken.

Als alle bestanden en mappen zijn gekopieerd, verbreekt u de verbinding met de webmap. Als je dat niet doet, blijft de verbinding gehandhaafd totdat je de computer uitschakelt. Als je een gemeenschappelijke computer gebruikt, hebben andere gebruikers toegang tot alle inhoud in de Content Collection.

Wanneer je de webmap in de toekomst wilt gebruiken, open je Mijn netwerklocaties en selecteer je de snelkoppeling voor de webmap die je hebt gemaakt.


Een gedeelde locatie instellen op een Mac©

Als je verbinding wilt maken met een webmap, wat een gedeelde locatie wordt genoemd op de Mac, gebruik je het webadres van de map in de Content Collection en een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord.

 1. Selecteer Gedeelde locatie instellen in de Content Collection voor de map op het hoogste niveau. Als je op deze locatie begint, weet je zeker dat WebDAV toegang heeft tot alle mappen in de Content Collection. Je kunt elke map in de Content Collection selecteren. Het is wel zo dat het pad naar de gedeelde locatie niet langer mag zijn dan 240 tekens. Elke geselecteerde map heeft een ander adres.
 2. Kopieer op de pagina Gedeelde locaties gebruiken de URL die wordt weergegeven bij Huidig webadres. Dit adres heb je verderop nodig.
 3. Selecteer op de balk Finder, Ga > Verbinding maken met server.
 4. Plak de URL die je hebt gekopieerd in stap 2 in het veld Serveradres in het venster Verbinden met server. Selecteer Verbinding.

  Selecteer het plusteken naast het geplakte adres om dit toe te voegen aan het vak Favoriete servers. Als je het adres opslaat als een favoriete server, hoef je het adres niet steeds te kopiëren en plakken. Als u vanaf nu verbinding wilt maken met deze gedeelde locatie, kunt u beginnen bij stap 3.

 5. Als er een verificatievenster van WebDAV verschijnt, typt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor aanmelding bij Blackboard Learn. Selecteer OK.
 6. Als er verbinding is met de gedeelde locatie, verschijnt er een pictogram op het bureaublad van de Mac om het netwerk aan te geven. Dubbelklik op het pictogram om de gedeelde locatie te openen. De gedeelde locatie wordt geopend met de bestanden en mappen uit Content Collection.

Bestanden verplaatsen naar de gedeelde locatie

 1. Navigeer met de gedeelde locatie geopend naar de map waaraan je bestanden of mappen wilt toevoegen.
 2. Navigeer in een afzonderlijk venster naar de map op je computer met de bestanden en mappen die je wilt overbrengen.
 3. Met de map en de gedeelde locatie geopend, kun je bestanden en mappen slepen om items te verplaatsen van de gedeelde locatie naar de map op de computer en omgekeerd. Selecteer een item en sleept dit naar de doelmap. Laat de muisknop los om het item in de map te plaatsen. Bestanden en mappen die je naar de gedeelde locatie verplaatst, worden gekopieerd naar de Content Collection.
 4. Je kunt ook kopiëren en plakken gebruiken om bestanden te verplaatsen tussen de gedeelde locatie en een locatie op je computer.
 5. Selecteer Vernieuwen in de Content Collection om de geüploade bestanden te bekijken.

Nadat je de gedeelde locatie hebt gebruikt, worden sommige bestanden misschien weergegeven met dubbele bestandsnamen die beginnen met '._' of '.DS Store'. Je kunt deze bestanden zonder problemen verwijderen uit de Content Collection.

Als u alle bestanden en mappen hebt gekopieerd, sluit u het venster en sleept u het pictogram van het netwerk naar de prullenbak om de verbinding met de gedeelde locatie te verbreken. Als je dat niet doet, blijft de verbinding met de server gehandhaafd totdat je de computer uitschakelt. Als je een gemeenschappelijke computer gebruikt, hebben andere gebruikers toegang tot alle inhoud in de Content Collection.