Het Building Block SCORM Engine is ontworpen voor het beheren en afspelen van SCO-pakketten (Shareable Content Object). Deze pakketten worden vaak samengesteld door commerciële bedrijven, zoals uitgevers van tekstboeken.

Cursusleiders kunnen SCO's op dezelfde manier als andere inhoud importeren in een cursus. Cursusleiders kunnen ervoor kiezen om een cijferkolom toe te voegen en andere opties voor gewone inhoudsitems selecteren, zoals zichtbaarheid en toegestane pogingen. Als een gebruiker werkt met inhoud waarvoor cijfertoekenning is ingeschakeld, worden de poging en de voltooiingsstatus weergegeven in de cijferlijst. In de originele cursusweergave worden aanvullende gegevens over de poging, zoals totale weergavetijd, ook opgeslagen om de cursusleider te helpen bij beoordelingen.

De gebruiker merkt geen verschil bij de weergave van de verschillende soorten inhoudsitems vergeleken met overige inhoud van de cursus.

Meer informatie over hoe cursusleiders SCORM gebruiken in de originele cursusweergave

Meer informatie over hoe cursusleiders SCORM gebruiken in de Ultra-cursusweergave


De SCORM Engine

Het Building Block SCORM Engine wordt standaard geleverd bij Blackboard Learn en moet door de beheerder beschikbaar worden gesteld.

Het Building Block SCORM Engine kan niet worden gebruikt in Blackboard Learn - Basic Edition. De inhoudsspeler volgens open standaarden, een op Java gebaseerde SCORM-speler, is in april 2015 buiten bedrijf gesteld. Het Building Block is nog wel gebundeld met Blackboard Learn om ervoor te zorgen dat oudere inhoud nog steeds kan worden afgespeeld. Het wordt echter niet aanbevolen.

SCORM-inhoud

Het Building Block SCORM Engine biedt ondersteuning voor inhoud die voldoet aan de standaard SCORM 1.2 en de standaard SCORM 2004 4th Edition. De cursusleider hoeft niet te bepalen of de inhoud compatibel is, omdat de speler alle typen automatisch op de juiste manier aanbiedt.

Meer informatie is te vinden op de website van ADL Net


Inhoudstypen beschikbaar maken

Het Building Block SCORM Engine kan overweg met zowel SCORM 1.2 als SCORM 2004 Edition (tot 4th Edition). Het Building Block zorgt er automatisch voor dat de inhoud goed wordt afgespeeld.

Bij het bepalen van het inhoudstype dat wordt aangeboden, wordt vooral gekeken welke term cursusleiders en cursusbouwers gebruiken voor inhoud die op standaarden is gebaseerd. Als gebruikers van een instelling bijvoorbeeld meer te maken hebben met SCORM-inhoud dan met NLN-inhoud, kan het overeenkomende inhoudstype worden ingeschakeld en kunnen de anderen worden uitgeschakeld.


Het Building Block SCORM Engine beschikbaar maken

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Building Blocks.
 2. Selecteer Geïnstalleerde tools.
 3. Zoek het Building Block SCORM Engine in de lijst. Selecteer Als beschikbaar instellen in het menu. Wanneer het Building Block voor de eerste keer beschikbaar wordt gemaakt, wordt de lijst weergegeven met de vereiste machtigingen. Dit is een beveiligingsvoorziening om jouw omgeving te beschermen tegen gevaarlijke inhoud.
 4. Selecteer Goedkeuren om het Building Block beschikbaar te maken en de aangegeven machtigingen toe te staan.

Je kunt de tools van de SCORM Engine beheren door naar het Configuratiescherm voor systeembeheer te gaan en onder Tools en functies de optie Tools te selecteren.

Van rechts naar links aangepaste taalpakketten worden niet weergegeven in de SCORM-configuratie tot de volgende herstart.


Geavanceerde opties

De inhoudsspeler SCORM Engine biedt veel functies en voorzieningen, inclusief geavanceerde instellingen die cursusleiders kunnen instellen wanneer ze een bestaand SCORM-pakket aanpassen dat gebruikmaakt van het Building Block SCORM Engine. In de originele cursusweergave worden de geavanceerde opties pas weergegeven op de pagina Bewerk inhoudpakket (SCORM) wanneer de cursusleider de optie Gedrag SCORM-speler bewerken heeft ingesteld op Ja. Als dat is gebeurd, worden de geavanceerde opties voor de SCORM Engine in twee of drie kolommen weergegeven. In de linkerkolom kan een gebruiker de categorie met geavanceerde opties selecteren, terwijl de rechterkolom de bijbehorende opties en instellingen bevat.

In de Ultra-cursusweergave selecteer je het menu Meer opties en selecteer je Bewerken om de instellingen weer te geven. Selecteer op de pagina Cijfers en inzendingen het tandwielpictogram.

Dit zijn de beschikbare categorieën met instellingen:

 • Navigatie-elementen
 • Startconfiguratie
 • Rudimentaire volgordebepaling
 • Rudimentaire aggregatie
 • Compatibiliteitsinstellingen
 • Communicatie-instellingen
 • Debugger-opties
 • Geschiedenisopties
 • Overige gedragsopties

Cursusleiders die niet eerder hebben gewerkt met het Building Block SCORM Engine kunnen beheerders van Blackboard vragen om hulp en richtlijnen voor het instellen van de geavanceerde opties. Meestal is het echter zo dat cursusleiders die cursusinhoud maken en beheren de standaardinstellingen van de geavanceerde opties van de speler niet hoeven te wijzigen. Deze opties zijn voornamelijk bedoeld voor ontwikkelaars van cursussen die beschikken over de benodigde technische kennis. De opties hoeven voor de meeste inhoudspakketten niet te worden aangepast.

Twee categorieën met instellingen, Navigatie-elementen en Startconfiguratie, kunnen handig zijn voor cursusleiders die enige ervaring hebben met SCORM. Deze instellingen kunnen namelijk worden gebruikt om de werking, de beschikbare functies en de functionaliteit van de SCORM-inhoudsspeler zelf in te stellen.

De geavanceerde opties kunnen ook van pas komen wanneer inhoudspakketten die eerder werden afgespeeld met de oudere SCORM-spelers, opnieuw worden geüpload voor gebruik met de SCORM Engine en er fouten optreden of de inhoud helemaal niet kan worden afgespeeld. In dat geval kun je Debugger-opties inschakelen om gegevens vast te leggen die kunnen helpen bij het vaststellen en oplossen van het probleem. De categorie Geschiedenisopties kan ook nuttige informatie opleveren.