Een meervoudige melding is een algemene aanduiding voor een bewerking waarbij tegelijkertijd een groot aantal meldingen wordt toegevoegd aan het systeem. Om de volgende redenen werken de meeste meervoudige meldingen op de achtergrond:

  • Gezien de potentiële omvang van sommige van deze importbewerkingen, kan de verwerking van meervoudige meldingen veel tijd in beslag nemen.
  • Vrijwel alle mechanismen voor het uitwisselen van inhoud zijn achtergrondtaken. Het is dan ook logisch dat de verwerking van meervoudige meldingen niet op de voorgrond wordt uitgevoerd.

Er zijn twee typen meervoudige meldingen:

Meervoudige inhoudsmeldingen zijn gericht op de inhoud waarvoor meldingen worden gegenereerd, zoals opdrachten, enquêtes, beoordelingen, enzovoort. Meervoudige inschrijvingsmeldingen zijn gericht op gebruikers die moeten worden toegevoegd aan bestaande meldingen. Meervoudige inhoudsmeldingen zijn dus ook daadwerkelijk meldingen, terwijl met meervoudige inschrijvingsmeldingen ontvangers worden toegevoegd aan bestaande meldingen en er geen nieuwe meldingen worden gegenereerd.


Meervoudige inhoudsmeldingen

Er zijn twee typen meervoudige inhoudsmeldingen:

  • Eerste keer: dit type is van toepassing op een cursus waarvoor nog geen meldingen zijn gemaakt, ofwel cursussen zonder inhoud. Meervoudige meldingen van het type Eerste keer genereren alleen records voor belangrijke meldingen. Zie Typen meldingen voor een overzicht van alle belangrijke meldingen.
  • Volledig: dit type is van toepassing op een cursus waarvoor al eerder meldingen zijn gemaakt, ofwel cursussen die al inhoud hebben. Meervoudige meldingen van het type Volledig genereren alle mogelijke meldingen.

Voorbeeld

Een cursusleider importeert drie items in een bestaande cursus: een cursusdocument, een opdracht zonder een vervaldatum en een opdracht met een vervaldatum. Van deze drie items wordt alleen de opdracht met een vervaldatum als Belangrijk beschouwd door het systeem.

Als de cursus leeg is en geen inhoud heeft) is er sprake van een meervoudige melding van het type Eerste keer en resulteert alleen de opdracht met een einddatum in meldingen. De gebruikers ontvangen informatie over de andere items in een digest e-mail.

Als de cursus niet leeg is (al inhoud bevat), is er sprake van een meervoudige melding van het type Volledig en worden er voor alle drie de inhoudsitems meldingen gegenereerd.

De achterliggende gedachte is dat het geen zin heeft om voor inhoud die wordt toegevoegd aan een nieuwe cursus, wat meestal cursusstructuren zijn die aan het begin van een semester worden ingericht, allerlei meldingen te versturen naar de gebruikers. De kans is zeer klein dat studenten op de hoogte willen worden gehouden van elke webkoppeling, om maar een voorbeeld te noemen, die wordt toegevoegd aan een cursus om daarvoor een aparte e-mail te ontvangen. Als er echter later in het semester inhoud wordt toegevoegd, moet dit aan alle gebruikers worden gemeld omdat dit een speciale gebeurtenis is waarvan iedereen op de hoogte moet zijn.


Meervoudige inschrijvingsmeldingen

Het concept van meervoudige inschrijvingsmeldingen is iets eenvoudiger dan meervoudige inhoudsmeldingen omdat hierbij geen nieuwe meldingen worden gegenereerd. Wat er wel gebeurt, is dat er nieuwe ontvangers worden gegenereerd voor bestaande meldingen. Meervoudige inschrijvingsmeldingen zijn altijd van het type Eerste keer, wat betekent dat er alleen records voor belangrijke meldingen worden gegenereerd. Zie Typen meldingen voor een overzicht van alle belangrijke meldingen.


Acties die meervoudige meldingen tot gevolg hebben

De volgende tabel bevat de acties die meervoudige meldingen tot gevolg hebben. Ook het type meervoudige melding wordt aangegeven.

Acties die meervoudige meldingen tot gevolg hebben
Importbewerking Type meervoudige melding
Cursus kopiëren Inhoud/Inhoud en Inschrijving
Cursus importeren Inhoud
Cursus herstellen Inhoud en Inschrijving
Batchinschrijving inschrijving
Momentopname kopiëren Inhoud/Inhoud en Inschrijving
Inschrijving via momentopname inschrijving
Cursusbeschikbaarheid Inhoud en inschrijving
Importeren via opdrachtregel Inhoud
Herstellen via opdrachtregel Inhoud en Inschrijving

meldingen voor de bewerkingen Importeren via opdrachtregel en Herstellen via opdrachtregel worden direct verzonden. Alle andere bewerkingen worden op volgorde van prioriteit uitgevoerd nadat ze in een speciale wachtrij zijn geplaatst.